Nájdené rozsudky pre výraz: závažné porušenie pracovnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1073

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

250 dokumentov
75 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec: a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu.Neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku predstavuje závažné porušenie pracovnej disciplíny. V každom jednotlivom prípade je však potrebné zohľadniť individuálne okolnosti prípadu.V posudzovanej veci práve tieto individuálne okolnosti prípadu umožňujú prijať záver, že ani neospravedlnená absencia žalobkyne na pracovisku v trvaní jedného dňa nepredstavuje závažné poruše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20CoPr/3/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316206306 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8316206306.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným opatrením; zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom okamžite len vtedy, ak konanie zamestnanca možno s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti považovať za tak závažné, že od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby ho ďalej zamestnával. Pri skúmaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny sa vo všeobecnosti musí prihliadnuť na osobu zamestnanca, ním zastávanú funkciu, jeho doterajší postoj pri plnení pracovných úloh, čas a situáciu, za ktorej došlo k porušeniu pracovnej discip ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoPr/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6716212428 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivica Hanusková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6716212428.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky se
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Závažnosť porušenia pracovnej disciplíny žalobcom neznižuje ani tá skutočnosť, že žalovaný mu ponúkol zaradenie na iné pracovné miesto. Pokiaľ žalobca nesúhlasil s jeho pracovným zaradením na nižšiu pracovnú pozíciu, tak nebolo možné od žalovaného spravodlivo požadovať, aby žalobcu naďalej zamestnával vo funkcii vedúceho zamestnanca, pri výkone ktorej došlo z jeho strany k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny. Intenzitu porušenia pracovnej disciplíny žalobcom ako vedúceho zamestnanca nemožno porovnávať s prípadom jeho podriadeného , ktorého porušenie pracovnej disciplíny sa týkalo in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/372/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1211203274 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vlčková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1211203274.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany V
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pokiaľ by mal byť dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru schodok na zverených, takéto vymedzenie dôvodu je ne-určité, keďže by malo byť uvedené obdobie, za ktoré bol schodok zistený a v akej je výške, pokiaľ toto nie je zrejmé z inej listiny, na ktorú okamžité skončenie pracovného pomeru odkazuje a to vzhľadom na to, že okamžité skončenie má byť v písomnej forme a dôvody sa v ňom musia (písomne) skutkovo vymedziť tak, aby ich nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Najmä však samotná existencia schodku a prípadná, s tým spojená existencia zodpovednosti zamestnanca za schodok, nie je bez ď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 28C/20/2007 1307202738 14.01.2010 Mgr. Ján Stanček ECLI:SK:OSBA3:2010:1307202738.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III, v konaní pred samosudcom Mgr. Jánom Stančekom, v právnej veci navrhovateľky Ing. O. L., štátna občianka SR, bydliskom H. X,. XXX. XX. B., zastúpenej advokátkou Mgr. M. B., V. X,. XXX. XX. B., proti odporc
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Samotné vytvorenie podmienok pre podnikateľskú činnosť v podobe získania živnostenského oprávnenia a zápisu do živnostenského registra nemôže z hľadiska svojej materiálnej závažnosti znamenať závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Pre naplnenie tohto materiálneho znaku sa žiada, aby skutočne táto podnikateľská činnosť bola vykonávaná a znamenala konkurenciu vo vzťahu k činnosti, ktorá je predmetom podnikania žalovaného ako obchodnej spoločnosti. 31. V tejto súvislosti súd prvej inštancie nepochybne zistil, že v danom období v skutočnosti žal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1CoPr/1/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8719203466 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Angelovič ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8719203466.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angelov
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Odvolací súd preto považoval argumentáciu žalovaného, podľa ktorého bolo potrebné vyhodnotiť absenciu žalobkyne na pracovisku dňa 31.08.2016 v trvaní max. 36 minút ako závažné porušenie pracovnej disciplíny práve z dôvodu prísneho režimu prevádzky žalovaného na základe zákona o hazardných hrách, za nedôvodnú a nepreukázanú. Žalobkyňa v tejto súvislosti tiež dôvodne argumentovala tým, že vznik škody je síce jedným z predpokladov, ktoré judikatúra vyvodila pre posúdenie závažnosti konania zamestnanca, vo vzťahu k škode je však podstatná len škoda, ktorá zamestnávateľovi reálne vznikla v príč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9CoPr/8/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2516206354 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2516206354.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a čl
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Nie je namieste hovoriť o obchádzaní zákona, ak zamestnávateľ, ktorý má podľa vlastného presvedčenia možnosť skončiť štátnozamestnanecký pomer okamžite, jednostranne ponúkne zamestnancovi v takomto prípade možnosť ukončenia pracovného pomeru dvojstrannou dohodou, keďže služobný úrad ani v prípade závažného porušenia služobnej disciplíny nemá zákonnú povinnosť okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer, ale zákon mu poskytuje iba takú možnosť (viď napr. ust. § 51 ods. 1 alebo ods. 2: „služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer...“). Je teda na zamestnávateľovi, resp. služobno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25CoPr/6/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2112206726 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2112206726.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spá
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Keďže zákon pre okamžité skončenie pracovného pomeru pod následkom neplatnosti vyžaduje o. i. písomnú formu (§70 ZP), súd prvého stupňa dospel k správnemu právnemu záveru, že v danom prípade okamžité skončenie pracovného pomeru je neplatné pre nedostatok jeho písomnej formy.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/854/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110220720 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gizela Majerčák ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7110220720.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gizely Majerčák
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zákonodarca v § 61 ods. 2 druhej vete Zákonníka práce na platnosť výpovede vyžaduje, aby zamestnávateľ výpovedný dôvod určitým spôsobom skutkovo konkretizoval, čo znamená, že uvedie skutočnosti, v ktorých vidí naplnenie zákonného výpovedného dôvodu. Zmyslom a účelom ustanovenia § 61 ods. 2 Zákonníka práce je, aby zamestnanec bol voči výpovedi z pracovného pomeru náležite chránený, hlavne aby sa mohol brániť, že uplatnený výpovedný dôvod nie je daný. Je preto nevyhnutné, aby vo výpovedi bolo jednoznačne uvedené, z ktorého zákonného dôvodu je dávaná. Keďže výpovedným dôvodom je určitá skutočnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoPr/4/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7116206176 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Angelika Sopoligová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7116206176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ange
MENU