SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187820
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zločin zabitia


Približný počet výsledkov: 44 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zločin zabitia
  • zlocin nájdené 23787 krát v 6896 dokumentoch
  • zabitie nájdené 2072 krát v 1069 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 31 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov


Právna veta: Podľa § 25 Tr. zák. čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom (ods. 1). Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu (ods. 2). Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia (ods. 3). O nutnú obranu teda ide v prípade, keď konajúca (brániaca) oso ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7To/33/2012 8709010491 24.01.2013 JUDr. Martina Zeleňáková ECLI:SK:KSPO:2013:8709010491.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martiny Zeleňakovej a sudcov JUDr. Petra Tobiaša a JUDr. Moniky Halkociovej, na verejnom zasadnutí konanom dňa 24.01.2013, v trestnej veci obžalovanej Q. E. pre zločin zabitia podľa § 147 ods. 1, ods. 2 písm. .
Právna veta: Vo všeobecnej rovine je potrebné povedať, že záver o zavinení páchateľa musí byť preukázaný výsledkami dokazovania a musí z nich logicky vyplývať. Záver o tom, či ide o zavinenie v zmysle Trestného zákona a v akej forme, je záverom právnym. Tento právny záver o subjektívnych znakoch trestného činu sa však musí zakladať na skutkových zisteniach súdu vyplývajúcich z vykonaného dokazovania a rovnako ako záver o objektívnych znakoch trestného činu. Zavinenie podľa Trestného zákona je vnútorný psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu. Zavinenie sa vzťahuje na porušenie al ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... B. bol minimálne uzrozumený, že svojím konaním môže spôsobiť inému smrť. Okresný súd konanie obžalovaného B. právne kvalifikoval ako zločin zabitia podľa § 147 ods. 1 Tr. zák., lebo obžalovaný ako plne trestne zodpovedný subjekt, aj keď konal v ťažkom ... do ústavu so stredným stupňom stráženia. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Prešov uznal obžalovaného U. B. za vinného zo zločinu zabitia podľa § 147 ods. 1 Tr. zákona a obžalovaného T. W. z prečinu neprekazenia trestného činu podľa § 341 .
Právna veta: V trestnom práve v súvislosti s obranou svojho života a zdravia ako prirodzeného práva človeka, platia dve významné zásady. Jednak je to zásada, že riziko následku musí znášať ten, ktorý zaútočí, ako prvý. Táto zásada sa uplatňuje najmä pri nutnej obrane, ktorá podľa § 25 Tr.zák. je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť. V tomto prípade však senát nadriadeného súdu nedospel k záveru, že v konaní obžalovaného išlo o takú obranu, ktorá by ho úplne zbavovala trestnej zodpovednosti vo vzťahu k spôsobenému následku v podobe smrti poškodeného. V tejto súvislosti však platí aj ďalšia zásada týka ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , XXX XX A. zamieta, pretože nie je dôvodné. odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný W. F. uznaný vinným zo zločinu zabitia podľa § 148 ods. 1 Tr.zák., pretože dňa 18.08.2007 v čase okolo 16.00 hod. v rekreačnom .
Právna veta: Skutková podstata trestného činu zabitia podľa § 147 ods. 1 Tr. zák. je založená na tom, že páchateľ z nedbanlivosti spôsobí ťažší následok, t.j. inému smrť. Páchateľ si smrť obete nemusí želať, aj keď mal v úmysle ublížiť inému na zdraví alebo spôsobiť ťažkú ujmu. Obeť usmrtiť nemusí chcieť, ba dokonca nemusí ani vedieť, že na základe jeho konania smrť môže nastať, ale vzhľadom na okolnosti a svoje pomery tak mohol a mal predpokladať.

Úryvok z textu:
... súd tým, že vzhľadom na výsledky vykonaného dokazovania a priznanie sa obžalovaného, bolo potrebné konanie obžalovaného kvalifikovať ako zločin zabitia podľa § 147 ods. 1 Tr. zák., pretože obžalovaný v úmysle spôsobiť inému ťažkú ujmu spôsobil poškodenému ... prvostupňový súd tým, že vzhľadom na výsledky vykonaného dokazovania a priznanie sa obžalovaného, bolo potrebné konanie obžalovaného kvalifikovať ako zločin zabitia podľa písm. m) Tr. zákona, § 38 ods. 2 Tr. zákona uložený trest odňatia slobody vo výmere .
... rýchlemu zásahu rýchlej lekárskej pomoci, teda v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobil smrť. Tým spáchal zločin zabitia podľa § 147 odsek 1 Trestného zákona. Za to sa odsudzuje podľa § 147 odsek 1 Trestného zákona s prihliadnutím .
... zápisnici pred prokurátorom dňa 04.02.2013 priznal spáchanie skutku uvedeného vo výroku tohto rozsudku, ktorý bol právne posúdený ako zločin zabitia podľa § 147 odsek 1, odsek 2 písmeno b/ Trestného zákona v súbehu s prečinom krádeže podľa § 212 odsek ... , pomáhal páchateľovi trestného činu v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu a trestu, tým spáchali obvinený 1. H. R. zločin zabitia podľa § 147 odsek 1, odsek 2 písmeno b/ Trestného zákona v súbehu s prečinom krádeže podľa § 212 odsek .
... j e do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. odôvodnenie: V trestnej veci obvineného Y. W. stíhaného pre zločin zabitia podľa § 147 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona začal prokurátor Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote konanie o ... a obvineným Y. W.. Obvinený Y. W. priznal spáchanie skutku uvedeného vo výroku tohto rozsudku, ktorý bol právne posúdený ako zločin zabitia podľa § 147 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona a uznal svoju vinu zo spáchania tohto trestného činu .
... následok vyžadovaný trestným zákonom Pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu súd sa jednoznačne nestotožnil s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe ako zločinu zabitia podľa § 147 ods. 1 ods. 2 písm. a) Tr. zákona, lebo pokiaľ ide o túto skutkovú podstatu, nebola splnená ... : Prokurátor Okresnej prokuratúry v Prešove podal dňa 30.5.2012 obžalobu na obžalovaného Š. C. pre skutok, ktorý kvalifikoval ako zločin zabitia podľa § 147 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zákona s poukazom na § 139 ods. 1 písm. c .
... vyšetrovateľa OR PZ Rožňava ORP-508/OVK-RV2013 zo dňa 15.09. 2013 bolo vznesené obvinenie matke maloletých detí za zločin zabitia podľa § 147 ods. 1 Trestného zákona a 18.09. 2013 bola procesným vyšetrovateľom upozornená na zmenu právnej kvalifikácie na ... ocitli bez akejkoľvek starostlivosti, keď ich matka, ktorá sa o nich starala bola vzatá do väzby po vznesení obvinenia zo zločinu zabitia, ktorého sa mala dopustiť na svojom druhovi - otcovi maloletej C., ktorý dňa XX.XX. XXXX zomrel. Otec maloletej V.y .
... Bystrici zo dňa 02.07.2009, sp.zn.: 2To 140/2009 bol obž. S. Z. uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu zabitia podľa § 147 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zákona, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody vo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.