SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189566
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmena bydliska maloletých detí


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmena bydliska maloletých detí
  • zmena nájdené 545765 krát v 145197 dokumentoch
  • bydliska nájdené 73778 krát v 42852 dokumentoch
  • malolety nájdené 1532538 krát v 98851 dokumentoch
  • deti nájdené 540019 krát v 86340 dokumentochPrávna veta: Zmyslom úpravy styku otca s dieťaťom je dosiahnuť odstránenie doterajšieho stavu medzi otcom a dieťaťom bez nepriaznivého pôsobenia na psychiku a citovú stránku dieťaťa, súčasne so zreteľom na konkrétne pomery života otca, preto súd pri úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom predovšetkým skúma, či je styk maloletého dieťaťa v prospech dieťaťa a je povinný veľmi starostlivo zvážiť, aká úprava tohto styku (časové vymedzenie, určenie prostredia a pod.) zodpovedá v konkrétnom prípade najlepšie niektorej skutočnosti, týkajúcej sa maloletého dieťaťa a niektorej skutočnosti, týkajúcej sa rodičov. P ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9CoP/33/2013 2113210207 19.12.2013 JUDr. Mária Klepancová ECLI:SK:KSTT:2013:2113210207.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klepancovej a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Evy Behranovej v právnej veci starostlivosti o maloleté deti: W. S., narodená XX.XX.XXXX a N. S., narodený XX.XX. .
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Rodič, ktorému je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, obstaráva bežné záležitosti zvereného dieťaťa, ale v podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností je potrebná dohoda rodičov. Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, medzi ktoré patrí aj vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd (§ 35 Zákona o rodine). Nariadenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... starostlivosti matky, ktorá v súlade s výkonom opatrovníckeho práva v zmysle rozhodnutia súdu vycestovala s maloletými deťmi do Rakúskej republiky. Zmenou bydliska maloletých detí stratili maloleté deti C. obvyklý pobyt v Slovenskej republike a príslušným súdom na konanie o právach a povinnostiach k maloletým .
Právna veta: Podľa ust. § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť, môže príslušný súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd. Citované ust. § 177 ods. 2 O.s.p. predstavuje prelom do zásady trvania založenej súdnej príslušnosti zakotvenej v ust. § 11 ods. 1 O.s.p. (zásada perpetuatio fori), podľa ktorej je príslušnosť súdu určená podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a takto založená príslušnosť trvá až do jeho skončenia. V priebehu konania môže ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že matka aj maloleté deti majú bydlisko v obci D. na R. ul. č. XX/XX. Vzhľadom na to, že zmena bydliska maloletých detí predstavuje skutočnosť rozhodujúcu pre určenie príslušnosti súdu, odvolací súd zastáva názor, že prenesenie miestnej príslušnosti bolo dôvodné a nepochybne v .
... a o školskom prospechu a mimoškolských aktivitách mal. E. F. a tiež sa zaväzuje písomne informovať otca vopred o každej zmene bydliska maloletých detí, ako aj o pobyte maloletých detí mimo miesta ich bydliska po dobu dlhšiu ako 7 dní. K odvolaniam rodičov maloletých .
... dňa 3.5.2013 v znení písomného doplnenia zo dňa 3.5.2013 o nesúhlase so zmenou bydliska maloletých detí do cudziny. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. odôvodnenie: Otec sa ... nemá právomoc konať vo veci návrhu otca zo dňa 3.5.2013 o nesúhlase so zmenou bydliska maloletých detí do cudziny Z a s t a v u j e s a konanie vo ... .XXXX, miesto obvyklého pobytu I. XX, XXX XX C. o návrhu otca o nesúhlase so zmenou bydliska maloletých detí do cudziny takto rozhodol: Vy h l a s u j e s a, že Okresný .
... primeranej dobe, počas ktorej by malo dôjsť k nadviazaniu citového vzťahu maloletého k odporcovi. Súd prihliadol jednak na zmenu bydliska maloletých detí, za ktorými nepochybne odporca musí cestovať, na vek maloletých detí, na ich režim a taktiež na návštevu ... dobe, počas ktorej by malo dôjsť k nadviazaniu citového vzťahu maloletého k odporcovi. Súd prihliadol jednak na zmenu bydliska maloletých detí, za ktorými nepochybne odporca musí cestovať, na vek maloletých detí, na ich režim a taktiež na návštevu .
... zákonného ustanovenia tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. Vzhľadom k tomu, že zmenou bydliska maloletých detí došlo k zmene okolností, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, rozhodol tunajší súd podľa vyššie citovaného ... . Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd. Vzhľadom k tomu, že zmenou bydliska maloletých detí došlo k zmene okolností, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, rozhodol tunajší súd podľa vyššie citovaného .
... sa posudzuje príslušnosť, môže príslušný súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého. Z dôvodu zmeny bydliska maloletých detí a ich matky, ktorej sú zverené do osobnej starostlivosti, súd rozhodol o prenesení svojej miestnej príslušnosti tak, ako je vo .
... krátkej dobe takto stanovené výživné bude maloletým deťom postačovať, nemala na takúto dohodu pristúpiť. Každopádne teda v tomto dôvode - v zmene bydliska maloletých detí, nespočíva taká zmena pomerov, ako to má na mysli ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine. V konaní pred .
... údajov otca detí nezisťovala jeho názor na uvedenú zásadnú zmenu bydliska maloletých detí, čo značne skomplikovalo styk otca s deťmi upraveného posledným rozhodnutím súdu. 4.3. Otec detí označil zmenu bydliska maloletých detí za natoľko významnú, že doterajšia súdna úprava styku ... plynutie času, vývoj režimu maloletých detí, súčasný aktuálny režim maloletých detí, ktoré navštevujú MŠ ako i zmenu bydliska maloletých detí, keďže matka sa s maloletými deťmi v priebehu roku 2015 presťahovala z B. do X.. Takýto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.