Nájdené rozsudky pre výraz: zmena pomerov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13127

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

680 dokumentov
353 dokumentov
5 dokumentov
45 dokumentov
9 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Hmotno-právnou podmienkou toho, aby súd mohol o veci opakovane rozhodnúť, je zmena pomerov. Zákon o rodine ani nevyžaduje tak ako Občiansky súdny poriadok, aby išlo o podstatnú zmenu. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadať ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. Zmena pomerov môže byť odôvodnená buď subjektívne - okolnosťami na strane povinného, resp. okolnosťami na strane oprávneného, al ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8CoP/55/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5709214544 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5709214544.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Výživné sa určí podľa stavu zisteného v čase vydania rozhodnutia. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolností dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je iba závažnejšia zmena pomerov. Nestačí len úvaha o tom, či doterajšie výživné je primerané, pretože inak by išlo o neprípustnú reparáciu právoplatného súdneho rozhodnutia. Zemnou pomerov v zmysle § 78 ods. 1 sa rozumie výrazná zmena tých okolností (na jednej či druhej strane, t. j. oprávneného alebo povinného), ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 6CoP/35/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5712209723 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Miroslav Šepták ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5712209723.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Tvorbu úspor dieťaťa podľa ust. § 63 ods. 3 Zákona o rodine možno považovať za odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Tvorba úspor dieťaťa, ak sú na to splnené zákonné predpoklady, zodpovedá právu dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov (§ 62 ods. 2 druhá veta Zákona o rodine). Ak dôjde k zmene pomerov na strane maloletého dieťaťa od posledného rozhodnutia vo veci, je potrebné povinného (v tomto prípade otca) zaviazať aj na tvorbu úspor, lebo takéto úspory, či už za účelom budúceho štúdia alebo možnosti využitia iným spôsobom sú jednoznačne v prospech maloletého dieťaťa. Nejde o spotreb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3CoP/20/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8312204560 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8312204560.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrank
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo stretávania sa s dieťaťom zaručuje otcovi právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania a právo výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že matka účasťou pri styku otca s dieťaťom môže do realizácie styku zasahovať len v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ by dieťaťu hrozila závažná ujma, avšak nemá právo ovplyvňovať priebeh stretnutí, ani určovať ako a kde sa styk bude realizovať s tým, že žiadna iná osoba nemá právo zúčastňovať sa toho styku a už vôbec nie zasahovať do výkonu práv otca maloletého dieťaťa. V príp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/206/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7217222477 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ludvika Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7217222477.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lud
Merito veci Zmena vo výživnom
Kľúčové slová: určenie výživnéhozmena pomerovvýška výživného
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V zmysle aj súdom prvej inštancie aplikovaného ustanovenia § 78 Zákona o rodine, dohody i súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery, resp. ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a trvanie dávok, pričom zmena rozsudku je prípustná od času, keď došlo k zmene pomerov. Hmotnoprávnou podmienkou pre zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom je zmena pomerov, ktorá musí byť podstatná, musí sa týkať okolností, ktoré odôvodňujú výšku výživného za podmienky, že sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/73/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2616200433 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Hýbelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2616200433.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýb
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Je potrebné uviesť, že k zníženiu výživného, a teda aj životnej úrovne maloletých detí možno pristúpiť iba z vážnych dôvodov, t.j. pokiaľ povinný rodič v konaní jednoznačne preukáže, že z objektívnych dôvodov napr. pre nepriaznivý zdravotný stav alebo iné závažné skutočnosti, nie je schopný doposiaľ určené výživné platiť.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/386/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1518204851 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Patrícia Železníková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1518204851.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V praxi nie je ničím výnimočným, keď rozsudok vo výroku o určení alebo zvýšení výživného je už právoplatný, avšak výrok rozsudku o dlžnom výživnom bol odvolacím súdom zrušený, teda je predmetom ďalšieho konania na súde prvej inštancie. Pre rozsudok aj v zostávajúcej časti, v tomto prípade o dlžnom výživnom, je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia (§ 217 CSP), preto je súd povinný pri rozhodovaní o dlžnom výživnom, teda o tejto zostávajúcej časti predmetu konania rozhodnúť podľa stavu ku dňu jeho rozhodnutia (vyhlásenia), a zisťovať všetky plnenia povinného, ktoré môžu byť zohľadnené pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Co/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7116200510 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7116200510.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frede
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Hmotno-právnou podmienkou toho, aby súd mohol o výške výživného na dieťa opakovane rozhodnúť je zmena pomerov. V zmysle judikatúry je potrebné prihliadnuť na všetky okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výšky výživného. Avšak len vtedy môžu byť dôvodom na zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Pokiaľ by súd nemal preukázanú zmenu pomerov a rozhodol by o zmene výšky vyživovacej povinnosti, išlo by vlastne o neprípustné preskúmavanie a reparáciu právoplatného súdneho rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 6CoP/54/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5418200423 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Urbanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5418200423.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. J
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu, táto je upravená v ust. § 62 ods. 1 až 5, § 75 ods. 1 Zák. rodine. Vyživovacia povinnosť rodičov patrí medzi základné povinnosti rodičov, rodičia sú povinní ju plniť, a to aj na vlastný úkor. Tým, že otec je vo výkone trestu odňatia slobody, v takomto prípade podstatnou právnou otázkou pri rozhodovaní o jeho odvolaní je posúdenie, či výkon trestu odňatia slobody uložený za úmyselnú trestnú činnosť je možné považovať za zmenu pomerov na strane povinného rodiča, odôvodňujúcu zníženie doposiaľ určeného výživného, prípadne určenie vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/199/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1712218700 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Štrignerová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1712218700.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Ak by sa v čase po rozhodnutí o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohode rodičov o výkone rodičovských práv a povinností zmenili pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Zmena pomerov môže zahŕňať tak zmenu pomerov na strane niektorého z rodičov, ako aj zmenu pomerov na strane dieťaťa, najmä jeho potrieb. Jedná sa len o zmenu podstatnú a závažnú, nie zmenu krátkodobého charakteru, o podstatnú zmenu v tých skutočnostiach, ktoré tvorili skutkový základ rozhodnutia o výkone rodičovských práv a povinností alebo rozhodnutia sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3CoP/6/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113216319 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8113216319.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofranko
MENU