SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154689
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64352
USSR: 35509
NSČR: 123801
NSSČR: 66851
USČR: 79807
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424303
Krajské súdy (ČR): 43629
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: zmena priezviska dieťaťa


Približný počet výsledkov: 138 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmena priezviska dieťaťa
  • zmena nájdené 540554 krát v 144217 dokumentoch
  • priezviska nájdené 11991 krát v 5283 dokumentoch
  • dieta nájdené 1009044 krát v 66956 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Ďalej je potrebné uviesť, že zákonné vymedzenie práv a povinností pestúna vyplýva z ust. § 50 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorého zároveň vyplýva oprávnenie pestúna domáhať sa na súde preskúmania súladu konkrétneho rozhodnutia zákonného zástupcu so záujmom maloletého dieťaťa. Ďalším oprávnením pestúna podať návrh na začatie súdneho konania je, ak sa s rodičmi dieťaťa nedohodnú o práve stýkať sa s maloletým dieťaťom (§ 50 ods. 5 Zákona o rodine). Iné oprávnenia iniciovať začatie súdneho konania vo vzťahu k výkonu rodičovských práv a povinností pestún nemá.........Ďalej je potrebné uviesť, že zo ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/250/2016 7516205232 28. 02. 2017 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2017:7516205232.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloletú E. G. nar. XX.X.XXXX bývajúcu v T.Š. na K. ul. .
Právna veta: Podľa platnej judikatúry R 11/ 1973, každý rodič môže svoje dieťa zastupovať v bežných veciach, avšak v iných než bežných veciach je potrebné, aby sa rodičia dohodli. Podľa Zbierky rozhodnutí č. 45/1955 zmena priezviska maloletého dieťaťa znamená značný zásah nielen do práv rodičov, ale i do práv dieťaťa. Ak sa teda rodičia o zmene priezviska maloletého dieťaťa nedohodnú, môže dať súd jednému z nich povolenie k podaniu žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa len vtedy, ak je pre takéto rozhodnutie závažný dôvod. Závažným dôvodom môže byť, podľa R11/1973, i tá skutočnosť, že rodič, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 37P/84/2012 1312203800 28.06.2012 JUDr. Zuzana Lohnertová ECLI:SK:OSBA3:2012:1312203800.2 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava III v Bratislave, v konaní pred sudkyňou JUDr. Zuzanou Lohnertovou, v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú: M. U., O.. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpená kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor .
Právna veta: Právo rozhodovať o záležitostiach maloletého dieťaťa zásadne patrí obom rodičom. Tieto sa môžu týkať nie len podstatných vecí ohľadne majetku dieťaťa, ale aj určenia mena a priezviska. Pokiaľ sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku dieťaťa, určí to súd aj bez návrhu v zmysle ustanovenia § 40 ods. 3 Zákona o rodine. Právo rozhodovať o záležitostiach dieťaťa parí zásadne len rodičovi, ktorý nebol výkonu rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozbavený. Bežné záležitosti týkajúce sa maloletého dieťaťa je oprávnený rozhodnúť ten z rodičov, u ktorého sa dieťa momentálne nachádza. Bežný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Komárno 10P/102/2011 4211222043 22.11.2012 JUDr. Júlia Henteková ECLI:SK:OSKN:2012:4211222043.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno vo veci starostlivosti o maloletého F. H., H.. XX.X.XXXX, v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, dieťa rodičov B. H.É., Q.. C., H.. XX.XX.XXXX,, R. C. E., H. K., Z. T. B. F. K .
Právna veta: V preskúmavanej veci okresný súd postupoval podľa § 35 Zákona o rodine, podľa ktorého, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní mal. dieťaťa do cudziny, o správe majetku mal. dieťaťa, o štátnom občianstve mal. dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Riadny výkon rodičovských práv a povinností predpokladá konsenzus rodičov vo veciach súvisiacich s týmto výkonom. Ak sa však rodičia z akéhokoľvek dôvodu nevedia do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vtedy, ak sú pre takéto rozhodnutie dané skutočne závažné dôvody. Tak je tomu spravidla vtedy, ak rodič, ktorý so zmenou priezviska dieťaťa nesúhlasí, neplní si svoje rodičovské povinnosti k dieťaťu, nejaví o dieťa záujem, stratil k nemu zrejme citový vzťah, ... , ktorý je prvoradý. Určenie mena a priezviska mal. dieťaťa je dôležitým právom a povinnosťou, ktoré prináleží obom rodičom. Zmena priezviska dieťaťa je zásahom nielen do práv rodičov, ale i do práva dieťaťa. Ak sa teda rodičia o zmene priezviska mal. .
Právna veta: Riadny výkon rodičovských práv a povinností predpokladá konsenzus rodičov vo veciach súvisiacich s týmto výkonom. Ak sa rodičia z akýchkoľvek dôvodov nevedia dohodnúť o podstatných veciach súvisiacich s výkonom ich rodičovských práv a povinností, rozhodne o takejto spornej podstatnej veci na návrh niektorého z rodičov súd. Súd podľa § 35 Zákona o rodine rozhoduje iba o takých nezhodách rodičov, ktoré sa týkajú podstatných vecí súvisiacich s výkonom ich rodičovských práv a povinností. Ak sa rodičia nedohodnú napr. na zmene priezviska maloletého dieťaťa, súd v takom prípade nie je oprávnený rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmene priezviska maloletého dieťaťa, súd v takom prípade nie je oprávnený rozhodovať o zmene priezviska dieťaťa, na návrh niektorého z rodičov môže iba udeliť súhlas rodičovi na podanie žiadosti o zmenu priezviska dieťaťa. Skúma pri tom, či udelenie takéhoto súhlasu bude v záujme maloletého dieťaťa, napr .
Právna veta: Významnou z hľadiska posúdenia opodstatnenosti udelenia súhlasu matke, k zmene priezviska dieťaťa je skutočnosť, že maloleté dieťa nenesie meno otca, ale od narodenia nesie rodné priezvisko matky, v dôsledku ktorej matkou navrhovanej zmeny, nemôže ani pochopiteľne dôjsť, k narušeniu kontinuity medzi biologickým otcom a maloletým dieťaťom, s ktorou otázkou, by bolo potrebné sa zaoberať v prípade, keby dieťa od narodenia, malo priezvisko otca, s týmto by bolo v pravidelnom kontakte, a z hľadiska týchto skutočností, by aj mohlo dôjsť k možnému odlišnému posúdeniu súdom, z hľadiska záujmu dieťaťa, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú predmetom konania práva a povinnosti, vyplývajúce z právneho vzťahu, upraveného Zákonom o rodine (udelenie súhlasu na zmenu priezviska dieťaťa potom, ako sa rodičia v tejto veci nedohodli), nejde však o obmedzenie, alebo pozbavenie rodičovských práv a ... svojho otca, je osobou rozdielnou od otca biologického. Významnou z hľadiska posúdenia opodstatnenosti udelenia súhlasu matke, k zmene priezviska dieťaťa je skutočnosť, že maloleté dieťa nenesie meno otca, ale od narodenia nesie rodné priezvisko matky, v .
Právna veta: Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť najmä, ak ide o meno a priezvisko hanlivé, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Podľa odseku 7 zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykoná na základe predloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo zmene priezviska. Určenie mena a priezviska mal. detí je dôležitým právom a povinnosťou, ktoré prináleží obom rodičom. Zmena priezviska dieťaťa je zásahom nielen do práv rodičov, ale i do práv detí. Ak sa teda rodičia o zmene ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výkonom ich rodičovských práv a povinností, ktoré sú príkladmo uvedené v citovanom zákonnom ustanovení. Uvedené zákonné ustanovenie otázku zmeny priezviska dieťaťa síce neuvádza, v súdnej praxi sa však považuje za podstatnú vec aj zmena priezviska mal. dieťaťa. Aj ... ak sú pre takéto opatrenie dané skutočne závažné dôvody. Tak je tomu spravidla vtedy, ak rodič, ktorý so zmenou priezviska dieťaťa nesúhlasí, neplní svoje rodičovské povinnosti k dieťaťu, nejaví o dieťa záujem, stratil k nemu zrejme citový vzťah, .
Právna veta: Zmena priezviska dieťaťa je závažným zásahom do jeho práv a súd udelí súhlas k podaniu žiadosti o zmenu priezviska výlučne v prípade, ak je zmena priezviska v najlepšom záujme dieťaťa. K takémuto rozhodnutiu môžu viesť najmä nasledovné dôvody spočívajúce v tom, že rodič, proti ktorému návrh smeruje, dlhodobo nemá záujem stretávať sa s dieťaťom, dlhodobým odlúčením dochádza k vzájomnému odcudzeniu, dlhodobo zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, dlhodobo nejaví záujem o vývin a životný osud dieťaťa. Podstatným býva v daných situáciách aj názor dieťaťa, na ktorý je súd pri tak závažnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie matky, zmena jej priezviska po rozvode, na vlastnú žiadosť. Ani táto situácia však nevyvoláva potrebu zmeny priezviska dieťaťa. Aj po rozvode manželstva ostávajú zachované rodičovské práva obidvoch rodičov dieťaťa. Úlohou toho z rodičov, ktorému ... názor dieťaťa neprihliada. Samotný stav rozvodu manželstva a vzájomné odcudzenie vzťahu rodičov dieťaťa nemôže byť dôvodom pre zmenu priezviska dieťaťa. V danom prípade sa rodičia pri uzavretí manželstva dohodli, že napriek tomu, že matka používala dve .
Právna veta: 21. Podľa § 35 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach, súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní mal. dieťaťa do cudziny, o správe majetku mal. dieťaťa, o štátnom občianstve mal. dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. 22. Riadny výkon rodičovských práv a povinností predpokladá konsenzus rodičov vo veciach súvisiacich s týmto výkonom. Ak sa však rodičia z akýchkoľvek dôvodov nevedia dohodnúť o podstatných veciach súvisiacich s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... návrh otca na zníženie výživného a návrh matky na zákaz styku otca s dieťaťom a na zmenu priezviska dieťaťa. Matka maloletého dieťaťa trvala na zmene priezviska dieťaťa z dôvodu, že otec na dieťa nadáva, nazýva ho zasraný pankhart a takto sa o ... povinnosť si plní riadne a pravidelne. Kolízny opatrovník návrh matky nepovažoval za dôvodný, pretože matka nepreukázala dôvody pre zmenu priezviska dieťaťa. 3. Vykonaným dokazovaním súd prvej inštancie zistil, že rozsudkom Okresného súdu Prievidza č.k. 7P/60/2015-62 .
Právna veta: Pestún nemôže požiadať súd o zmenu priezviska, pretože na takéto rozhodnutie súdu neexistujú zákonné predpoklady. K zmene priezviska môže dôjsť v zákonom určených prípadoch napr. v prípade rozvodu manželstva, pokiaľ dieťa naďalej nosí priezvisko otca a je zverené do osobnej starostlivosti matky, ktorá zmenila priezvisko. Takýto postup ale nie je možný, ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti pestúnom. Pestúnska starostlivosť je dočasná a priezvisko dieťaťa je trvalé. Bolo by absolútne v rozpore so záujmami dieťaťa, ak by po zániku pestúnskej starostlivosti dieťa nosilo priezvisko pestúno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemôžu sa títo s úspechom domáhať zmeny jej priezviska. Súd prvého stupňa s prihliadnutím na vyššie uvedené návrh pestúnov na zmenu priezviska dieťaťa zamietol. O trovách konania rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p.. Proti tomuto rozsudku ... nemôžu sa títo s úspechom domáhať zmeny jej priezviska. Súd prvého stupňa s prihliadnutím na vyššie uvedené návrh pestúnov na zmenu priezviska dieťaťa zamietol. O trovách konania rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p.. Proti tomuto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.