Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 68

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15CoKR/10/2014 4112245186 24. 03. 2015 JUDr. Ján Bzdúšek ECLI:SK:KSNR:2015:4112245186.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a členov senátu JUDr. Evy Hritzovej a JUDr. Pavla Lukáča, v právnej veci žalobcu: Specialist s.r.o., Holanovo 1988, Hurbanovo, IČO: 45 987 921, zast. advokátom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/75/2020 2514206680 18. 01. 2022 Mgr. Lucia Mizerová ECLI:SK:KSTT:2022:2514206680.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Lucie Mizerovej a členov senátu JUDr. Eriky Tischlerovej a JUDr. Pavla Lacza, v právnej veci žalobkyne: LIPO-REAL s.r.o., so sídlom Priemyselná 2678/1, Trnava, IČO: 46 733 574, proti žalovanej: C
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/336/2011 6111201024 11.01.2012 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2012:6111201024.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa: S. Z., nar. XX. XX. XXXX, bytom O. O., P. X, občianka Slovenskej republiky, zast. advokátom: JUDr. Pavol Kontroš, Advokátska kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 16, pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Co/21/2021 8119211930 10. 02. 2022 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2022:8119211930.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Michala Boroňa v sporovej veci žalobkyne: H. N., J.. XX.XX.XXXX, G. L. X, XXX XX N., zastúpenej JUDr. Františkom Ko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/137/2011 7505207276 30. 10. 2012 JUDr. Alexander Husivarga ECLI:SK:KSKE:2012:7505207276.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Alexandra Husivargu a sudkýň JUDr. Viktórie Midovej a Mgr. Dany Ferkovej, v právnej veci žalobcu AFIN, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Na Košarisku 28, IČO: 361 777
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/63/2012 8711213538 30.01.2013 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2013:8711213538.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Romana Tótha a JUDr. Milana Šebeňa v právnej veci žalobcov: 1/ G. E., podnikateľka s obchodným menom G. E. - FERTEX, IČO: 30 320 186,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoE/329/2012 6107214668 20.12.2012 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2012:6107214668.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci exekúcie oprávneného: Slovzdroj plus, a. s. , so sídlom Bratislava, Moskovská 13, IČO: 35 796 324, zastúpeného JUDr. Davidom Soukeníkom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom 811 08 Bratislava, Šoltésovej č.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/155/2013 6711216068 26. 02. 2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6711216068.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Oľgy Maľovej, v právnej veci navrhovateľa IMMO SLOVAKIA s. r. o., , SNP 108/20, Zvolenská Slatina
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/81/2013 2209207864 20. 11. 2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2209207864.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: Ing. I. Y., U. X, XXX XX S. G., zastúpeného advokátkou JUDr. Evou Skačániovou, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda proti žalovanému: ŠPORT RP, s.r.o., Nám. SNP 197/44, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 43 8
MENU