SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187089
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
10.07.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o nájme nebytových priestorov


Približný počet výsledkov: 1692 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmluva o nájme nebytových priestorov
  • zmluva nájdené 2886812 krát v 151745 dokumentoch
  • o nájdené 12756309 krát v 423549 dokumentoch
  • najme nájdené 32377 krát v 7607 dokumentoch
  • bytovy nájdené 120742 krát v 20770 dokumentoch
  • priestor nájdené 126979 krát v 30004 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 151 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 77 dokumentov


Právna veta: V prípade vzniku bezdôvodného obohatenia z neplatného právneho úkonu je potrebné rozlišovať, či ide o absolútnu alebo relatívnu neplatnosť právneho úkonu. V prípade absolútne neplatného právneho úkonu bezdôvodné obohatenie je získané z tohto úkonu, vzniká od samého vzniku právneho úkonu. Objektívna premlčacia doba začne teda plynúť už od vzniku takéhoto právneho úkonu. Subjektívna premlčacia doba začne plynúť odvtedy, keď sa oprávnený dozvie, že bezdôvodné obohatenie bolo získané a kto ho získal. Tieto okolnosti sa oprávnený zvyčajne dozvie už v čase vzniku absolútne neplatného právneho úkonu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/191/2013 2308203881 09.04.2014 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2014:2308203881.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci žalobcu: Partners Slovakia, s. r. o., so sídlom Obchodná 42, Bratislava, IČO: 31 341 314, zastúpený .
Právna veta: V ustanovení odseku 2 § 676 OZ sa ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa odseku 1, ale o obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je pozitívny, spočíva teda v určitom správaní nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvou podmienkou obnovenia nájomnej zmluvy je, že nájomca užíva vec aj po skončení nájmu. To znamená, že nájomca nevrát ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/87/2007 1106229626 30.05.2012 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2012:1106229626.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom, v právnej veci navrhovateľov: 1/ S.. T. J., G. Z. XX, XXX XX Bratislava, Q.M. N., X/ S.. E. J., G. Z. XX, XXX XX Bratislava, občianka SR, obaja zastúpení .
Právna veta: Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok musí byť rovnakého druhu a tieto p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 38Cb/307/2010 3110218111 17.05.2012 JUDr. Iveta Záleská ECLI:SK:OSTN:2012:3110218111.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Záleskou v právnej veci žalobcu TAM Properties, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 812 226, právne zastúpeného Mgr. Michalom Šalingom, advokátom, Chrobákova 1, .
Právna veta: Ustanovenie § 667 Občianskeho zákonníka predpokladá a reguluje dve skutkové podstaty vzniku dvoch nárokov nájomcu v súvislosti s nájomcom vykonanými zmenami na veci. Prvou je nárok nájomcu na úhradu nákladov ním vynaložených na vec, ak sa prenajímateľ zaviazal na úhradu týchto nákladov. Druhou, pre prípad, že nájomca uskutočnil zmeny veci, avšak prenajímateľ sa nezaviazal na úhradu nákladov, je nárok nájomcu za protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci po skončení nájmu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/213/2011 7109209525 29.03.2012 JUDr. Janka Kočišová ECLI:SK:KSKE:2012:7109209525.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: I.. S. S., nar. XX.XX.XXXX, O. XX, Y., zast. JUDr. Adriana Chymčáková .
Právna veta: Úprava podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka predpokladá naplnenie podmienky ukončenia nájmu ako pre vznik práva na úhradu nákladov na zmeny na prenajatej veci vykonané nájomcom so súhlasom prenajímateľa za stavu, keď sa prenajímateľ na úhradu týchto nákladov zaviazal, a to v rozsahu týchto nákladov po odpočítaní zhodnotenia zmien, ku ktorému došlo v medziobdobí v dôsledku užívania veci, ako aj v prípade, ak síce prenajímateľ so zmenami na prenajatej veci nájomcovi súhlas udelil, avšak sa nezaviazal na úhradu nákladov, kedy môže nájomca po ukončení nájmu požadovať protihodnotu toho, o čo sa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 19Cbi/8/2012 5112209099 02.08.2013 JUDr. Martina Brniaková ECLI:SK:OSZA:2013:5112209099.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Martinou Brniakovou, v právnej veci žalobcu: AUSTINARE s.r.o., so sídlom Roháčova 188/37, Praha 3, Česká republika, IČ: 289 44 682, právne zastúpeného: AKAK s.r.o., so sídlom Slowackého 56, .
Právna veta: Z hľadiska ust. § 667 Občianskeho zákonníka, zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci. V tejto úprave úhrady nákladov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/159/2011 3805204841 03.05.2012 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2012:3805204841.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Lichnerovej a členov senátu JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa K. W., bytom X. XX/X, K. proti odporcovi E. Y. spol. s r.o., I. XX, K .
Právna veta: Podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka nájomca nesmie (nie je oprávnený) uskutočňovať zmeny na veci. Založiť toto oprávnenie môže iba súhlas prenajímateľa. Zákon výslovne neurčuje formu súhlasu. V zásade by mal byť uskutočnený v takej forme ako bola medzi účastníkmi dohodnutá samotná zmluva, ale nemožno vylúčiť ani iný postup, dokonca takýto súhlas môže byť daný konkludentne. Rovnako môže byť súhlas daný pred tým, ako zmenu nájomca uskutoční, ale na druhej strane to nebráni tomu, že tento súhlas môže dať prenajímateľ i potom dodatočne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 6C/86/2005 3805204841 18.11.2010 JUDr. Miriam Kohútová, PhD. ECLI:SK:OSPD:2010:3805204841.16 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza sudkyňou JUDr. Miriam Kohútovou v právnej veci navrhovateľa: K. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XX/X, XXX XX K., zast. K..O.. S. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XX/X, K., proti odporcovi HiProTec spol. s r.o., IČO: 36 303 .
Právna veta: Hoci nájom a podnájom nebytových priestorov Občiansky zákonník prenecháva na osobitnú právnu úpravu, ktorou je Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, neznamená to, že aj pri nájme a podnájme nebytových priestorov neplatia ustanovenia Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type, teda ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúce nájomnú zmluvu. Je potom pravda, že s poukazom na § 673 Občianskeho zákonníka nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom, resp. ak z týchto dôvodov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 64Cb/166/2012 6112211881 11.01.2013 Mgr. Miriam Kamenská ECLI:SK:OSBB:2013:6112211881.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, konajúc samosudkyňou Mgr. Miriam Kamenskou, v právnej veci navrhovateľa Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, so sídlom Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14 223 970, zast. JUDr. Alena .
Právna veta: Podľa právnej úpravy ustanovení § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka, ak zaviazaná osoba neponúkne oprávnenej osobe vec ku kúpe v prípade, že táto povinnosť vyplýva zo zákona alebo zo zmluvnej povinnosti a vec tretej osobe predá, tretia osoba sa stane na základe takejto zmluvy vlastníkom veci a nič nebráni tomu, aby správa katastra nehnuteľností vykonala vklad do katastra. Oprávnená osoba potom môže od kupujúcej - tretej osoby žiadať ponúknutie veci na kúpu. Ak to neurobí dobrovoľne, môže sa oprávnená osoba domáhať na súde voči nadobúdateľovi, aby vec ponúkol ku kúpe. Rozhodnutie súdu nahrádza ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/176/2014 4609207053 09.10.2014 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2014:4609207053.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členov senátu a JUDr. Renáty Pátrovičovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľa: Združenie mládeže - 2000 so sídlom Jacovce, .
Právna veta: Aj pre prevzatie dlhu v zmysle ust. § 531 Obč. zák. je dôležitým to, že ide o právny úkon, ktorý by mal mať podľa obsahovej stránky za následok založenie vzťahu medzi dlžníkom a treťou osobou, ku ktorej účinnosti je však potrebný súhlas veriteľa. Bez písomnej zmluvy pôvodného a nového dlžníka k zámene nedôjde. Ust. § 531 ods. 1 Obč. zák. pritom upravuje zmenu v subjektoch záväzku na strane dlžníckej, keď pôvodný dlžník prestáva byť účastníkom záväzkového vzťahu a na jeho miesto nastupuje nový dlžník. Takéto prevzatie dlhu sa v právnej teórii v praxi nazýva privatívna intercesia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/69/2014 8811212099 09.04.2015 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2015:8811212099.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Milana Šebeňa a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci navrhovateľky: V. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom V. XX/XX, B. O. Z., zastúpenej: JUDr. .
Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... roku 1999, predmetom ktorých bol prenájom nebytových priestorov - reštauračného zariadenia, vlastníkom ktorého boli Lučenské kúpele a.s., ako aj nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na ten istý nehnuteľný objekt uzavretej medzi navrhovateľom a Lučenskými kúpeľmi a.s. dňa 24.07.2001 bolo zakotvené, že .
Právna veta: V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán výsledky daňového konania doplňovať, môže sám odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty. Pokiaľ to považuje za potrebné, môže i sám v rámci odvolacieho konania vykonávať dokazovanie. V zásade odvolací orgán môže odvolaniu vyhovieť a odvolaním napadnuté rozhodnutie správcu dane zrušiť a vec vrátiť správcovi dane na ďalšie konanie, môže toto rozhodnutie vo vlastnom mene zmeniť (v prípade, ak vo veci malo byť rozhodnuté inak) a pokiaľ nie sú splnené podmienky na zrušenie r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobca ako splnomocnená osoba a na základe tejto dohody boli žalobcovi predmetné priestory i prenajaté, o čom bola spísaná zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 27. 10. 2010, ktorá bola predložená počas daňovej kontroly. Správca dane v odôvodnení svojho rozhodnutia ... jednalo o výdavky na osobnú spotrebu. V podanom odvolaní však už neuznanie výdavkov za nájomné namietal. Z predloženej zmluvy o nájme nebytových priestorov vyplýva, že výška nájomného bola určená na 80,- eur ročne za 1 m2 budovy a 50,- eur .
Právna veta: Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj v prípade ak mu zamestnávateľ nevyplatil v lehote 15 dní po uplynutí splatnosti časť mzdy (platu) alebo náhradu mzdy (platu). Na úroveň týchto plnení, aj keď nie sú mzdou, zákonodarca kladie aj iné plnenia. Aj čiastočné nevyplatenie splatnej mzdy, resp. náhrady mzdy môže byť dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 2Cdo/43/1999). Povinnosť poskytovať mzdu za vykonanú prácu je základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá súčasne tvorí súča ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oznámením navrhovateľa zo dňa 17.2.2009, s pracovnými zmluvami a ich dodatkami zamestnancov navrhovateľa, e-mailovou komunikáciou, s zmluvami o nájme nebytových priestorov, s výzvou na predloženie dochádzky, s zmluvou o výkone funkcie predsedu predstavenstva, s mzdovými listami odporcu, so stanovami ... spol. s r. o. O. a podnájomcom E. E., spol. s r. o. O. bola uzavretá zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom ktorej boli nebytové priestory v O., ul. A. č. X, o celkovej výmere 8 m2 vrátane spoločných .
Právna veta: Ústavný súd SR vo vyššie uvedenom uznesení citoval právny názor Najvyššieho súdu SR obsiahnutý v preskúmavanom rozsudku sp.zn. 5Sžo/101/2010 z 26.10.2010: V doterajšom konaní nebol vykonaný dôkaz o priamej námietke zaujatosti zamestnancov správcu dane - Daňového úradu Košice V., podanej žalobcom, ako to vyžaduje § 24 zákona o správe daní a poplatkov. Preto v ďalšom konaní treba dôkladne objasniť, či sťažovateľ podal v daňovom konaní týkajúcom sa daní a zdaňovacích období, ktoré daňovou kontrolou mali byť kontrolované, námietky zaujatosti podľa zákona o správe daní a poplatkov, a to v čas ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 740/320/6245/2010/Ber. zo dňa 10.03.2010 na otázku, či vie predložiť zmluvy o nájme nebytových priestorov, skladovacích priestorov, zmluvy o prenájme pozemku a poľnohospodárskej pôdy, ktoré využíva na pestovanie poľnohospodárskych produktov, žalobca ... č. 740/320/6245/2010/Ber. zo dňa 10.03.2010 na otázku, či vie predložiť zmluvy o nájme nebytových priestorov, skladovacích priestorov, zmluvy o prenájme pozemku a poľnohospodárskej pôdy, ktoré využíva na pestovanie poľnohospodárskych produktov, žalobca .
Právna veta: Zmluvný vzťah z nájomnej zmluvy je v zásade zmluvným vzťahom prenajímateľa a nájomcu. V praxi môže dôjsť, a aj dochádza k prípadom, že do tohto vzťahu a do užívacieho práva nájomcu vstúpi tretia osoba, ktorá si prípadne uplatňuje k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu. Občiansky zákonník takúto situáciu rieši ustanovením § 684, ktoré ukladá prenajímateľovi povinnosť urobiť potrebné právne opatrenia na jeho ochranu, ktorej nedodržanie je sankcionované možnosťou nájomcu odstúpiť od zmluvy. Toto ustanovenie vychádza z už uvedenej podstaty nájomného vzťahu, ktorým vlastník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obchodu a služieb v priestoroch Obchodného domu HM UNIVERZÁL v Galante. Podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. XX/XX W. C. XX.XX.XXXX E. U. ako prenajímateľ uzatvoril zmluvu o nájme nebytových priestorov s HM - UNIVERZÁL GALANTA s.r.o. ako nájomcom, predmetom ... počas obdobia od XX.XX.XXXX C. XX.XX.XXXX. Podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. XX/XX W. C. XX.XX.XXXX E. U. ako prenajímateľ uzatvoril zmluvu o nájme nebytových priestorov s HM - UNIVERZÁL GALANTA s.r.o. ako nájomcom, predmetom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.