Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmluva o prevode vlastníctva k bytu je právnym úkonom, pre ktorého vznik zákon o vlastníctve bytov okrem všeobecných náležitostí, ktoré sú obsiahnuté v občianskom zákonníku, ustanovuje v § 5 ods.1 písm.a) - h) osobitné náležitosti, ktoré tento právny úkon musí mať. Vlastníctvo bytu preto nemožno nadobudnúť na základe právneho úkonu, ktorý nemá náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva podľa citovaného ustanovenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Sp/21/2015 7015200484 06. 10. 2015 JUDr. Eva Baranová ECLI:SK:KSKE:2015:7015200484.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa J. H., bývajúceho v F., L.K. XX, proti odporcovi Okresnému úradu Košice, katastrálny odbor, Košice, Južná trieda 82, za účasti V. H., bývajúcej v F.,
Právna veta: Zmluva o prevode vlastníctva bytu v dome je pomenovaným typom právneho úkonu, pre vznik ktorého zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov okrem všeobecných náležitostí ustanovuje v § 5 ods. 1 písm. a) - h) i osobitné náležitosti, ktoré tento právny úkon musí mať. Vlastníctvo bytu v dome preto nemožno nadobudnúť na základe právneho úkonu, ktorý síce obsahuje podstatné náležitosti niektorej zo zmlúv o prevode nehnuteľností, (ktorej podstatnými náležitosťami sú predmet a cena), ale neobsahuje osobitné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu v dome podľa § 5 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sp/3/2012 7012200183 16.04.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:7012200183.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou v právnej veci navrhovateľky X. F. G. H. D. I. K. T. P. H. , bytom H.Á. Č.. XXX/X, X., proti odporkyni: Správe katastra Košice, so sídlom Južná trieda č. 82, Košice, za úča
Právna veta: Podľa § 871 ods. 4 Občianskeho zákonníka, osobné užívanie bytov slúžiacich na trvalé ubytovanie pracovníkov organizácie sa mení na nájom služobného bytu, pokiaľ tieto byty spĺňajú kritéria ustanovené zákonom pre služobné byty; pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, mení sa také osobné užívanie na nájom. Uvedený zákonník zrušil súčasne zákon č. 41/1964 Zb., ktorý určoval, čo treba považovať za podnikový byt, služobný byt alebo vojenský byt, ustanovenie § 7 vyhl. č. 45/1964 Zb. vymedzujúce byty trvale určené pre ubytovanie pracovníka organizácie však platilo ďalej. Ustanovenie § 685 ods. 3 Občia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/2/2014 8409203381 21.01.2015 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2015:8409203381.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Daniely Babinovej v právnej veci žalobcu: H. Q., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. H. XX, P., zastúpeného Mgr. Tomáš
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/105/2011 8409203381 27. 09. 2012 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2012:8409203381.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu H. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom P. H. XX, P., proti žalovaným 1/ Vojenským lesom a majetkom SR - štátny podnik, Baštová 18, Kežmarok, 2/ P. Q., nar. X.X.XXXX, bytom R. X, o neplatnosť kúpnej zmluvy s prísl., o odvolan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 29Cb/310/2010 1510225399 27.01.2011 JUDr. Jana Tamašiová ECLI:SK:OSBA5:2011:1510225399.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava V v právnej veci navrhovateľa : T.. T. C., spoločník a konateľ spoločnosti Investičná obchodná spoločnosť s.r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, IČO: 35 737 981, proti odporcovi: T.. Z. O., spoločníčka a konateľka spoločnosti Invest
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 12C/147/2009 1107226660 18.04.2012 JUDr. Beata Bizoňová ECLI:SK:OSBA1:2012:1107226660.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v konaní pred samosudkyňou JUDr. Beatou Bizoňovou, v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, proti žalovaným: 1. A. F., nar. XX.X.XXXX, Y. XX, Y. u L.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/230/2013 5412205102 26. 09. 2013 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2013:5412205102.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Kotrčovej a členov senátu JUDr. Jána Burika, JUDr. Ladislava Mejstríka, v právnej veci navrhovateľa F. W., nar. XX. X. XXXX, bytom R. B., Q. XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Sp/6/2016 8016200252 28. 06. 2016 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2016:8016200252.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Vierou Zoľákovou v právnej veci navrhovateľky G. C., H. XX/ XX, F. H., proti odporcovi Okresnému úradu Poprad, katastrálny odbor, J. Curie 3, Poprad, za účasti G. H. D., bytom H. XX/X, F. H., o presk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžr/127/2012 4011200880 21.08.2013 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2013:4011200880.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu T. X., Q., zastúpeného JUDr. Bohuslavom Majchrákom advokáto
MENU