Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o úschove

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 256

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
6 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zmluva o úschovezmluva o úschove vycvičeného psa
Právna veta: Zmluva o úschove je neformálnou zmluvou nemusí byť uzavretá písomne, avšak podmienkou jej vzniku je prejav vôle oboch účastníkov zmluvy uzavrieť takúto zmluvu, čo v prejednávanej veci preukázané nebolo. Predmetom zmluvy o úschove, i keď Občiansky zákonník v § 747 ods. 1 hovorí o úschove hnuteľnej veci, môže byť aj pes (napríklad zmluva o úschove vycvičeného psa č. 33/2012 na výkon kanisterapie uzavretá medzi Psychiatrickou nemocnicou Kremnica ako objednávateľom a fyzickou osobou Z. A. ako dodávateľom zverejnená na internete pod www.U.sk/iK.=XXXXXX ), ale takáto zmluva vznikne len ak zmluvná st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/42/2017 6712219333 14. 02. 2018 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2018:6712219333.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Ľubomíra Šablu ako členov senátu, v právnej veci žalobcu T.. M. C., nar. X
Právna veta: Zmluva o úschove je dvojstranný právny úkon, kde na jednej strane vystupuje zložiteľ (ten, ktorý vec do úschovy odovzdáva) a na strane druhej uschovávateľ (ten, ktorý vec do úschovy preberá). Predmetom zmluvy môžu byť aj peniaze. Ustanovenie § 747 a nasledujúce sú v pomere k osobitnej (zvláštnej) úpravy k všeobecnej úprave záväzkového práva (§ 488 a nasl.) čo znamená, že všeobecné ustanovenia záväzkového práva možno použiť pre riešenie vzťahov zo zmluvy o úschove len pokiaľ to nie je vylúčené osobitnou úpravou v ustanovení § 747 a nasledujúce. Subjektami zmluvy o úschove sú vždy uschovávateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 17C/4/2002 1202899978 24.05.2007 JUDr. Michaela Pacherová ECLI:SK:OSBA2:2007:1202899978.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave v právnej veci navrhovateľov: I.. J. Á., K. XX,. B., 2. E. Á., K. XX, B., proti odporcom: 1. A. V., K. X,. R. S., zastúpená advokátom J.. J. H., R. X,. B., 2. J.. Š. G., S. XX,. B., o urč
Právna veta: Zmluva o úschove (depozitum) sa uzaviera medzi dvoma účastníkmi, t. j. medzi zložiteľom na jednej strane a uschovávateľom na strane druhej. Zložiteľom aj uschovávateľom môže byť ktokoľvek, tak fyzická ako aj právnická osoba. Obsahom zmluvy o úschove je, že zložiteľovi vznikne na základe tejto zmluvy právo, aby uschovávateľ od neho prevzatú hnuteľnú vec riadne opatroval. Pojmovými znakmi tejto zmluvy je prevzatie hnuteľnej veci za účelom jej riadneho opatrovania. Charakteristickou črtou tejto zmluvy nie je odplatnosť, pretože odmena za úschovu veci prislúcha uschovávateľovi len vtedy, keď to bo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/94/2012 4110229751 24.05.2012 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2012:4110229751.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a členiek senátu JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Eriky Madarászovej, v právnej veci navrhovateľky: F. R., bytom W. XXX, zastúpená JUDr. Máriou Jakubíkov
Právna veta: Pojmovými znakmi zmluvy o úschove je prevzatie hnuteľnej veci na účely jej riadneho opatrovania, pričom na uzavretie zmluvy o úschove sa nevyžaduje písomná forma. Zmluva o úschove je neformálnou zmluvou, možno ju teda uzavrieť v akejkoľvek forme. Charakteristickou črtou tejto zmluvy nie je odplatnosť, pretože odmena za úschovu veci podľa ust. § 748 Občianskeho zákonníka prislúcha uschovávateľovi len vtedy, keď to bolo dohodnuté, resp. keď to zodpovedá predmetu podnikania uschovávateľa alebo zvyklostiam. V zmysle ust. § 748 Občianskeho zákonníka má však uschovávateľ právo na náhradu nevyhnutnýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 23Cb/252/2007 1307222968 28.03.2012 Mgr. Maroš Fekete ECLI:SK:OSBA3:2012:1307222968.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v konaní pred sudcom Mgr. Marošom Feketem v právnej veci navrhovateľa: MONAQ Leasing, a.s., Panská 13, Bratislava, IČO: 35 864 001, zastúpeného Krivak & Co, Spoločenstvo advokátov s. r. o, Gajova 13, B
Právna veta: Ustanovenie § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. nepredstavuje taxatívny výpočet skutočnosti, na ktoré musí žalovaný pri posudzovaní otázky zrejmej bezúspešnosti sporu prihliadať, avšak na konkrétne skutočnosti, ktoré sú v citovanom ustanovení výslovne uvedené, podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, má odporca prihliadať vždy. Rozsah posúdenia zrejmej bezúspešnosti sporu je v kompetencii odporcu a závisí od okolnosti konkrétneho prípadu (rozsudok NSSR sp. zn. 8Sžo/59/2012). 32. Jednou zo skutočností v zmysle § 8 zákona č. 327/2005 Z. z, a teda jednou zo zákonných možností (obligatór ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/29/2019 7019200422 11. 03. 2020 JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. ECLI:SK:KSKE:2020:7019200422.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Hvišča, PhD. a členov senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Pavla Tkáča, v právnej veci žalobcu: F.. V. J., bytom F. X, XXX XX A., proti ž
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 45Ps/15/2012 7212232128 14.11.2012 JUDr Andrea Galdunová ECLI:SK:OSKE2:2012:7212232128.1 Uznesenie Okresný súd Košice II v právnej veci W. C., D.. X.X.XXXX, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, bytom P. Y. XX, G.e, toho času umiestnený v zariadení sociálnych služieb U., D..P.., Z. Z. P. XX, G., zastúpeného opatrovníkom zariadením sociálnych služieb U
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/1/2012 6611210043 31.01.2012 JUDr. Peter Priehoda ECLI:SK:KSBB:2012:6611210043.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Priehodu a členiek senátu Mgr. Emy Novodomcovej a JUDr. Márie Podhorovej v právnej veci žalobkyne J. E., nar. X.XX.XXXX, bytom M. XXX, zastúpená JUDr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Co/6/2020 8111235848 28. 05. 2020 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2020:8111235848.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a členov senátu JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Anny Ilčinovej, v sporovej veci žalobcu: F. Ž.C., M. P., U. P. Š. XXXX/X, XXX XX P., C.: XXXXXXXX, zastúpenéh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 43Ps/15/2012 7212232129 14.11.2012 JUDr. Agáta Burkušová ECLI:SK:OSKE2:2012:7212232129.1 Uznesenie Okresný súd Košice II vo veci B. Š., X.. X.X.XXXX, pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, t.č. v Zariadení sociálnych služieb Z., X..S.., S. XX, F., B. B. R. R. Z., X..S.., S. XX, F.e, na návrh Zariadenia sociálnych služieb LN., X..S.., S. XX, Košice v ko
MENU