SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1186784
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
09.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmocnenie sa cudzích vecí


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmocnenie sa cudzích vecí
  • zmocnenie nájdené 2308 krát v 1841 dokumentoch
  • sum nájdené 9857674 krát v 414885 dokumentoch
  • cudzi nájdené 32578 krát v 13504 dokumentoch
  • vec nájdené 3664589 krát v 419483 dokumentochPrávna veta: S právnou kvalifikáciou konania obžalovaného podľa § 194 ods. 1,2 písm. a) Tr. zák. sa nestotožňuje a má zato, že pri právnom posudzovaní konania páchateľa, ktorý v úmysle prisvojiť si cudziu vec nachádzajúcu sa v obydlí iného do tohto obydlia vnikne prekonaním uzamknutia, alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky, treba vychádzať z úmyslu páchateľa, ktorý v tomto prípade smeruje k zmocneniu sa cudzej veci a za tým účelom prekonáva zabezpečovaciu prekážku, čo má prvotný význam pri vyhodnotení subjektívnej stránky trestného činu. Uvedené násilie , aj keď ním páchateľ naruší domovú slobod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5To/41/2013 7813010077 11.07.2013 JUDr. Katarína Nemešová ECLI:SK:KSKE:2013:7813010077.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Nemešovej a sudcov JUDr. Anny Kohútovej a JUDr. Zuzany Homzovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 11. júla 2013, v trestnej veci proti H. M. obžalovaného pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 .
Právna veta: Za násilie pri trestnom čine lúpeži v zmysle § 234 Tr. zák., účinného do 31.12.2005, je potrebné považovať fyzické použitie sily smerujúce k prekonaniu alebo zabráneniu kladeného alebo očakávaného odporu. Nie je podmienkou, aby napadnutý kládol odpor, napríklad keď si je vedomí fyzickej prevahy útočníka a z obavy pred ďalším násilím odpor radšej neprejavuje a plne sa podrobuje vôli útočníka. Zmocnením sa veci sa rozumie konanie, ktorým si páchateľ vytvorí možnosť voľne s vecou nakladať s vylúčením toho, kto ju mal doposiaľ vo svojej moci. Napadnutý nemusí byť vlastníkom veci, pričom pre páchat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4To/93/2014 1106010606 11.09.2014 JUDr. Tibor Kubík ECLI:SK:KSBA:2014:1106010606.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Kubíka a sudcov JUDr. Karola Kováča a JUDr. Petra Šamka, v trestnej veci proti obžalovanému Z. D. stíhaného pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005 .
Právna veta: Trestný čin lúpeže je spáchaný násilím, ak páchateľ na jeho spáchanie použije fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný i na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou alebo, ak páchateľ použil násilie proti veci iného. Z tohto hľadiska spravidla ide o prekonanie alebo zamedzenie kladenému, alebo očakávanému odporu. Násilie musí byť prostriedkom nátlaku na vôľu napadnutého a je prostriedkom na zmocnenie sa cudzej veci, to znamená, že musí predchádzať zmocneniu sa veci. Ak páchateľ použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia po tom, č ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kladenému, alebo očakávanému odporu. Násilie musí byť prostriedkom nátlaku na vôľu napadnutého a je prostriedkom na zmocnenie sa cudzej veci, to znamená, že musí predchádzať zmocneniu sa veci. Ak páchateľ použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia ... kladenému, alebo očakávanému odporu. Násilie musí byť prostriedkom nátlaku na vôľu napadnutého a je prostriedkom na zmocnenie sa cudzej veci, to znamená, že musí predchádzať zmocneniu sa veci. Ak páchateľ použije násilie alebo hrozbu bezprostredného .
Právna veta: V súdenej právnej veci bolo sporné, či sa navrhovatelia môžu domáhať ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov, a to určením vlastníckeho práva podľa § 80 písm.c/ O.s.p. za situácie, ak mohli žiadať o vydanie veci podľa reštitučných predpisov. Uvedená právna otázka bola opakovane riešená vo viacerých rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR, a to nejednotne. V zmysle rozhodnutia NS SR zo dňa 17. 2. 2011 sp. zn. 3Cdo 205/2009, podľa ktorého „otázku vzťahu reštitučných zákonov a všeobecných právnych predpisov (Občianskeho zákonníka) riešili viaceré rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (napr. sp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zápis o vyúčtovaní ) nevykazujú obsahu, vyššie spomínané listiny ( Zoznam odišlých prídelcov ako aj Zápis o vyúčtovaní ) nevykazujú znaky násilného aktu zmocnenia sa cudzej veci štátom, v rozpore so zásadami demokratickej spoločnosti. Podľa názoru odvolacieho súdu tiež neexistuje iný rozumný dôvod ( nebol preukázaný ), pre ktorý .
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že okresný súd obžalovanému priznal aj poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n/ Tr. zák., teda že napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, vzhľadom na nejednotnú prax súdov pri aplikovaní uvedenej poľahčujúcej okolnosti, trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. júna 2017, sp. zn. Tpj 55/2016, na zjednotenie v otázke možnosti / nemožnosti priznania poľahčujúcich okolností podľa § 36 písm. n/ a písm. l/ Trestného zákona v prípade prijatia vyhlásenia obžalovaného o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm. b/ alebo písm. c/ Trestného po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tak, ako vyplýva z vyššie uvedeného. Ak ide o prisvojenie si cudzej veci, čin je spáchaný vlámaním a páchateľ zmocnením sa cudzej veci nespôsobí ani malú škodu, ide o naplnenie zákonných znakov trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ... Z uvedeného stanoviska vyplýva, že ak je spáchaný trestný čin krádeže vlámaním (§ 122 ods. 4 Tr. zák.) a zmocnením sa cudzej veci je spôsobená malá škoda, ide o naplnenie zákonných znakov trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm .
Právna veta: Podľa § 122 ods. 7 Tr. zákona je trestný čin spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného. Trestný čin je podľa § 122 ods. 3 Tr. zákona spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ju má na taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... naplno navonok prejavila, čo bolo dôvodom použitia násilia a zbrane proti poškodenej, teda prekonať alebo zamedziť predpokladaný odpor poškodenej pri zmocnení sa cudzej veci. Uvedené je bezpochyby zrejmé zo svedeckej výpovede poškodenej O. T., podľa ktorej obžalovaná ju v predajni panvicou napadla zákerným spôsobom .
... výtržníctva tým, že fyzicky napadol poškodeného M. B. na mieste verejnosti prístupnom. Keďže úmysel použiť za účelom zmocnenia sa cudzej veci nebol napokon preukázaný, túto okolnosť súd zo skutkovej vety vypustil. Výpoveď poškodeného M. B. v spojení lekárskou ... výtržníctva tým, že fyzicky napadol poškodeného M. B. na mieste verejnosti prístupnom. Keďže úmysel použiť za účelom zmocnenia sa cudzej veci nebol napokon preukázaný, túto okolnosť súd zo skutkovej vety vypustil. Výpoveď poškodeného M. B. v spojení .
... spoločnosti na ochrane osobnej slobody a majetku inej osoby, ich konanie bolo výlučne v príčinnej súvislosti s následkom v podobe zmocnenia sa cudzej veci za použitia násilia a na chránenej osobe. Motívom ich trestnej činnosti bola jednoznačne ziskuchtivosť a snaha získať finančné prostriedky predajom .
... s týmto tovarom prešiel pokladničnou zónou bez jeho platenia, kde bol za pokladničnou zónou zadržaný pracovníkom SBS, čím zmocnením sa cudzej veci spôsobil spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v. o. s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava, IČO: ... s týmto tovarom prešiel pokladničnou zónou bez jeho platenia, kde bol za pokladničnou zónou zadržaný pracovníkom SBS, čím zmocnením sa cudzej veci spôsobil spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v. o. s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava, IČO: .
... nepodrobí vôli páchateľa. Môže smerovať aj proti inej osobe než proti napadnutému. Násilie alebo hrozba bezprostredného násilia sú prostriedkom na zmocnenie sa cudzej veci, preto musia predchádzať zmocneniu sa veci, ktorou sa rozumie, že páchateľ si zjedná možnosť s vecou nakladať s vylúčením toho .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.