Nájdené rozsudky pre výraz: znalecký posudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39754

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5109 dokumentov
4350 dokumentov
154 dokumentov
195 dokumentov
103 dokumentov
123 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ žalobkyňa tvrdila, že nikde nie je explicitne uvedené, že otázky znalcovi majú byť vymedzené práve v časti „úloha znalca“ a že teda nemôžu byť uvedené v časti „účel znaleckého posudku“, túto argumentáciu považoval súd za voluntaristickú. Význam slova „úloha“ nie je totožný s pojmom „účel“. Pojmom “úloha“ sa vyjadruje, čo treba vykonať, povinná činnosť, je to niečo niečo určené na riešenie (lexikón slovenského jazyka). „Účelom“ je zámer, zmysel, ku ktorému smeruje istá činnosť (lexikón slovenského jazyka). Splnením úlohy možno dosiahnuť želaný účel. Preto pokiaľ tvorca všeobecne záväznéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/55/2019 1019200399 05. 08. 2020 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2020:1019200399.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobkyne: F., právne zastúpený: JUDr. Pet
Právna veta: Novovzniknuté stavby po reálne deľbe musia spĺňať všetky základné požiadavky na stavby definované v stavebnom zákone. Ak by sa stavba rozdelila vertikálne od základov cez zvislé nosné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, konštrukciu strechy, tieto dve časti stavby by nemohli samostatne existovať. Týmto nie sú splnené podmienky a technické zásady reálnej deľby stavby. Je možné len spoločné užívanie, a to preklasifikovaním rodinného domu na dve bytové jednotky s vykonaním príslušných stavebných úprav potrebných na ich oddelenie a stanovením podielov na spoločných častiach stavby a pozemkov určen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 11C/229/2010 8710214165 07.03.2013 JUDr. Mária Kubusová ECLI:SK:OSPP:2013:8710214165.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd K. samosudkyňou Z.. S. H. v právnej veci navrhovateľa HeJ. A., V.. A., J.. XX.XX.XXXX, G. K.-I., N. XXXX/XX, štátne občianstvo Slovenskej republiky, právne zastúpená advokátskou kanceláriou Z.. M. Y., K., X. XXXX/XX, proti Q
Právna veta: Je pravdou, že v zmysle vyhlášky č. 491/2004 Z.z. má znalec právo na náhradu výdavkov spojených s podaním znaleckého posudku a na odmenu za podaný znalecký posudok v závislosti od počtu hodín, teda v závislosti od časového fondu, ktorý je potrebný na vyhotovenie znaleckého posudku. Zároveň však je potrebné poukázať na to, že vyúčtovanie znalca musí byť racionálne a korešpondujúce s objektívnou potrebou časového fondu, ktorý je potrebné vynaložiť na ten - ktorý znalecký posudok. Tento časový fond, teda potrebu práce, ktorú musí znalec vynaložiť na podanie znaleckého posudku a na jeho vypr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 16Co/24/2016 8112228968 28. 11. 2016 JUDr. Anna Kovaľová ECLI:SK:KSPO:2016:8112228968.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kovaľovej a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Martina Fiľakovského v spore žalobkyne: N. L., rod. S., nar. X.X.XXXX, trvale bytom I. X, XXX XX L., právne zast
Právna veta: Znalecké posudky nariadené v zmysle ust. § 127 O.s.p. rovnako podliehajú sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. Oproti iným dôkazom je tu však pri hodnotení podstatný rozdiel, lebo pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov okrem znaleckého, môže súd hodnotiť ich obsah preto, že ich obsah je pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a jeho znalosťou logického myslenia. Pri znaleckom dôkaze hodnotí súd vieryhodnosť osoby znalca a logičnosť správ ním podávaných. Pri znaleckom posudku môže súd hodnotiť tento dôkaz len nepriamo tým, že skúma, či odôvodnenie posudku je v súlade so všeobecnými skúse ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/349/2014 3707208855 14.01.2015 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2015:3707208855.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudcov JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Zuzany Holúbkovej v právnej veci žalobcu J. H., Z. č. XX, M. XXXXXXXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUD
Právna veta: Pri rozhodovaní o návrhu na zmenu styku určenú predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím súdu je potrebné mať na zreteli ust. § 159 ods. 3 O. s. p.. Občiansky súdny poriadok v označenom ustanovení určuje, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (prekážka res iudicatea - veci rozhodnutej). Zákon však počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. Aby súd mohol vo veci úpravy styku rozhodnúť inak, nevyhnutnou podmienkou je zmena pomerov. Je preto potrebné prihliadnuť ku všetkým skutočnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu úpravy styku, pričom z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/32/2013 8812203889 15.01.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8812203889.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti: K. S., nar. XX. XX. XXXX, Z. S., nar. XX
Právna veta: Novela Zákona o rodine vykonaná zákonom č. 217/2010 Z.z. zaviedla do rodinného práva inštitút tzv. striedavej osobnej starostlivosti. Ide o pomerne prelomový spôsob osobnej starostlivosti o dieťa, ktorý zohľadňuje právo obidvoch rodičov na výchovu dieťaťa. Mnohí odborníci však konštatujú, že tento spôsob osobnej starostlivosti o dieťa je v rozpore s potrebou stability výchovného prostredia dieťaťa. Neustála výmena prostredia, v ktorom dieťa vyrastá, môže mať okrem pozitívnych vplyvov spočívajúcich najmä v kontakte s obidvoma rodičmi a ich výchovným vplyvom aj negatívne vplyvy, keďže dieťa si ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/8/2014 2112211309 19.03.2014 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2014:2112211309.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého P. W., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpeného kolíznym opatro
Právna veta: Podľa § 142 odsek 1 Trestného poriadku, ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je postup podľa § 141 postačujúci, priberie orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom predseda senátu znalca na podanie znaleckého posudku...Neoznámenie uznesenia obvinenému, resp. jeho obhajcovi, ako osobám oprávneným v zmysle § 186 odsek 1 Trestného poriadku účinného do 1.1.2006 podať proti rozhodnutiu (uzneseniu) o pribratí znalca sťažnosť, je porušením ústavného práva na obhajobu obvineného, aj práva na spravodlivý proces vrátane dvojinštančnosti trestného konania. Z vyššie uvedeného potom vyplý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 6To/12/2013 2307010576 02.05.2013 JUDr. Marián Jarábek ECLI:SK:KSTT:2013:2307010576.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Jarábka a sudcov JUDr. Pavla Sládka a JUDr. Ivana Ilavského, na verejnom zasadnutí konanom dňa 02. mája 2013, v trestnej veci obžalovaného J. F., pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obc
Právna veta: Podľa judikátu R 99/2011 Sociálna poisťovňa ako správny orgán sama nie je oprávnená posudzovať správnosť (závery) znaleckého posudku. Hodnotí iba to, či závery znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z vykonaných dôkazov. To znamená, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne nie sú oprávnení zasahovať do bodového hodnotenia určeného znalcom. Sú oprávnení posúdiť len to, či závery znalca majú oporu v lekárskych nálezoch, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie poškodenej. V opačnom prípade by došlo k popretiu hodnovernosti znaleckého posudku a posudkoví lekári ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Sa/28/2018 1018201448 26. 11. 2019 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2019:1018201448.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Monikou Tobiašovou v právnej veci P. R., trvale bytom P., V. XXX/XX, , právne zastúpeného Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Námestie sv. Egídia 93, Poprad, proti žalovanej Sociálnej p
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazovhodnotenie znaleckého posudku súdom
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že súd hodnotí dôkazy v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov upravenej v ustanovení § 191 CSP, čo znamená, že sudca si robí záver o pravdivosti a dôležitosti vykonaných dôkazov na základe svojho vlastného vnútorného presvedčenia a svojho logického myšlienkového postupu. Po skončení dokazovania súd musí starostlivo zvážiť dôležitosť jednotlivých dôkazov a zhodnotiť ich z hľadiska ich zákonnosti teda, či boli vykonané v súlade so zákonom, alebo v rozpore s ním, najmä či v súvislosti s ich získaním bol porušený niektorý právny predpis. V rámci procesu hodnotenia dôkazov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/189/2015 1212211070 06. 04. 2017 JUDr. Elena Kúšová ECLI:SK:KSBA:2017:1212211070.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kúšovej a členiek JUDr. Tatiany Pastierikovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej, v právnej veci žalobcu: Dezider Németh montáž, opravy a revízie výťahov, Horný
Právna veta: V zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je znalcom fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky /§ 2, § 4 uvedeného zákona/. Ak v predmetnej právnej veci súd prvého stupňa v zmysle § 127 O.s.p. nariadil znalecké dokazovanie a za znalca ustanovil znalkyňu, ktorú vybral zo zoznamu znalcov vedeného ministerstvom, nie je súd, a to ani súd odvolací, oprávnený preskúmavať odborné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/21/2015 3112200867 06.05.2015 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3112200867.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Denisa Vékonyho vo veci starostlivosti súdu o maloletého O. N., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpeného kolíznym
MENU