SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188915
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124707
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
14.07.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
 • zodpovednost nájdené 198116 krát v 41278 dokumentoch
 • zamestnanec nájdené 297454 krát v 86524 dokumentoch
 • za nájdené 4837866 krát v 403283 dokumentoch
 • schodok nájdené 6448 krát v 630 dokumentoch
 • na nájdené 15527539 krát v 425346 dokumentoch
 • zvereny nájdené 99705 krát v 35350 dokumentoch
 • hodnotach nájdené 1934 krát v 928 dokumentoch
 • ktory nájdené 8717463 krát v 414964 dokumentoch
 • je nájdené 7502102 krát v 412302 dokumentoch
 • povinny nájdené 1945542 krát v 308988 dokumentoch
 • vyuctovat nájdené 34702 krát v 16961 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: V zmysle § 182 ods. 1, 2, 3, 4 Zákonníka práce platného a účinného v čase rozhodnom zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať patrí k zvláštnym druhom pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá sa vyznačuje sprísnenými podmienkami vo vzťahu k zodpovedajúcemu subjektu, teda k zamestnancovi. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, ak zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti a že na hotovosti, ceninách, tovare a zásobách materiálu, alebo iných hodnotách, ktoré zamestnancovi zveril k vyúčtovaniu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/311/2013 3111225270 11.12.2013 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2013:3111225270.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Márie Vrtochovej v právnej veci navrhovateľa PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, s.r.o., so sídlom Považská Bystrica, Tatranská .
Právna veta: Podľa § 179 ods. 1 Z. p. zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovi zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185. Podľa § 182 ods. 1 Z. p. ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok...V zmysle § 134 ods. 1,2 a 4 ZP priemerný zárobok na p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/30/2013 2611209773 11.03.2014 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2014:2611209773.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov Mgr. Dušana Čima a JUDr. Jána Mihala v právnej veci žalobkyne: Agronet, s. r. o., Čierny Brod č. 357, IČO: 34098801, zastúpenej splnomocnenkyňou: .
Právna veta: Predpokladom zodpovednosti pracovníka podľa ust. § 182 Zákonníka práce v platnom znení od 1.4.2002 (osobitná zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách) je zistenie, že pracovník prevzal na základe písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti za prevzatý tovar a zásoby zodpovednosť so záväzkom viesť ich v bilančnej rovnováhe a na požiadanie zamestnávateľa tento stav zásob materiálu vyúčtovať. Charakteristickými znakmi zverených hodnôt, ktoré je pracovník povinný vyúčtovať, je ich určenie pre obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného pracovníka s nimi po celú dobu, po ktorú m ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/61/2014 5813201222 12.03.2014 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2014:5813201222.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členiek senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a Mgr. Márie Kašíkovej v právnej veci navrhovateľa: G. I., nar. XX.X.XXXX, bytom A. č. XXX, právne .
Právna veta: Pokiaľ by mal byť dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru schodok na zverených, takéto vymedzenie dôvodu je ne-určité, keďže by malo byť uvedené obdobie, za ktoré bol schodok zistený a v akej je výške, pokiaľ toto nie je zrejmé z inej listiny, na ktorú okamžité skončenie pracovného pomeru odkazuje a to vzhľadom na to, že okamžité skončenie má byť v písomnej forme a dôvody sa v ňom musia (písomne) skutkovo vymedziť tak, aby ich nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Najmä však samotná existencia schodku a prípadná, s tým spojená existencia zodpovednosti zamestnanca za schodok, nie je bez ď ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 28C/20/2007 1307202738 14.01.2010 Mgr. Ján Stanček ECLI:SK:OSBA3:2010:1307202738.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III, v konaní pred samosudcom Mgr. Jánom Stančekom, v právnej veci navrhovateľky Ing. O. L., štátna občianka SR, bydliskom H. X,. XXX. XX. B., zastúpenej advokátkou Mgr. M. B., V. X,. XXX. XX. B., proti odporcovi V. s.r.o .
Právna veta: Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách je založená na princípe zavinenia, ktoré sa u zamestnanca predpokladá. Povinnosťou zamestnávateľa je v konaní preukázať vznik škody - schodku na zverených hodnotách a uzavretie platnej dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancom. Predpokladom platnosti tejto dohody je vymedzenie hodnôt, za ktoré zamestnanec preberá zodpovednosť. Spôsobilým predmetom hmotnej zodpovednosti je i hotovosť, ceniny, tovar a zásoby, s ktorými má zamestnanec možnosť nakladať po celú dobu, po ktorú mu boli zverené. Pri uzatváraní dohody o hmotnej zodpovednosti s doložko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 4C/301/2006 1406221937 03.02.2010 JUDr. Jozefína Králová ECLI:SK:OSBA4:2010:1406221937.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV samosudkyňou JUDr. Jozefínou Královou v právnej veci navrhovateľa: CBA Slovakia, s.r.o., Lúčenec, Dukelských hrdinov č. 2 zastúpený. JUDr. Alexandrom Filom, advokátom so sídlom AK Lučenec, Dr. Herza č. 12 proti .
Právna veta: Pri tejto zodpovednosti sa vychádza z prezumpcie viny zamestnanca a uhrádza sa celá skutočná škoda. Jej uplatnené má prednosť pred uplatnením všeobecnej zodpovednosti. Na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca pri zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie zavinenie zamestnanca nie je zamestnávateľ povinný dokazovať. Zamestnávateľ preukazuje len platné uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti, existenciu schodku na hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a nevyúčtovanie hodnôt zverených mu zamestnávateľom. Predpokladom tejto zodpovednosti je: škoda vo forme schodku na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 18C/73/2012 5112212859 02.08.2012 JUDr. Gabriela Panáková ECLI:SK:OSZA:2012:5112212859.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Panákovou, v právnej veci navrhovateľa: CBA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO: 36 620 319, právne zast. JUDr. Alexander Filo, advokát so sídlom Dr. Herza 12, Lučenec .
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou založenia osobitného druhu zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je platná dohoda o hmotnej zodpovednosti. Zodpovedným subjektom je zásadne zamestnanec v pracovnom pomere s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Zákon pre platnosť tejto dohody predpisuje písomnú formu (§ 182 ods. 2 Zákonníka práce). Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti pritom môžu byť len predmety určené na obeh a obrat. Ide o hotovosť, ceniny, tovar, zásoby tovaru a iné podobné hodnoty. Osobitosťou tohto druhu zodpovednosti je, že ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 24C/243/2011 7110225285 22.03.2012 Mgr. Zuzana Čisovská ECLI:SK:OSKE1:2012:7110225285.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou Mgr.Zuzanou Čisovskou vo veci navrhovateľa: Provident Financial, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 49, IČO: 35 805 731, zastúpeného: Mgr. Miroslav Vilím, advokát, so sídlom v Bratislave, Michalská 9, .
Právna veta: Dňa 14.05.2010 uzavreli účastníci konania aj dohodu o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej bol odporca, v prípade vzniku schodku na jemu zverených hodnotách, povinný uhradiť tento schodok v plnej výške najneskôr do 14 dní odo dňa jeho vzniku. Z vyúčtovaní pracovnej cesty č. XXXXXXX zo dňa 28.03.2012 a zo dňa 20.04.2012 súd zistil, že odporca mal vykázané zverenie finančných prostriedkov zo strany navrhovateľa vo výške 1.386,11 Eur (z titulu preddavkov cestovných náhrad poskytovaných zamestnancovi pri zahraničných pracovných cestách), pričom vysporiadal a vyúčtoval len sumu 1.010,78 E ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Rimavská Sobota 14C/345/2012 6912209364 29.11.2012 JUDr. Viera Kvetková ECLI:SK:OSRS:2012:6912209364.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Rimavská Sobota sudkyňou JUDr. Vierou Kvetkovou v právnej veci navrhovateľa: B.T. Transport s.r.o. so sídlom v Trenčíne, Piaristická 6, IČO: 36331171, zastúpeného advokátskou kanceláriou agner&.partners, s.r.o. so sídlom v .
Právna veta: Je pravdivé tvrdenie, že zodpovednosť za schodok je zodpovednosťou objektívnou a pokiaľ zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti za vzniknutý schodok podľa tejto dohody aj objektívne zodpovedá. Zodpovednosť za vzniknutý schodok však môže niesť pracovník iba za skutočne zistený schodok. Ak zamestnávateľ nevykoná inventúru pri nástupe nového zamestnanca na pracovisko, aj keď tento zamestnanec o vykonanie inventúry nežiadal, vystavuje sa do situácie, keď nevie preukázať aký schodok vznikol na prevádzke v období po nástupe nového zamestnanca. Teda nie je možné nepochybne ustáliť roz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/823/2014 6112206424 18.11.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6112206424.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Danice Kočičkovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľa: COOP Jednota Krupina, spotrebné .
Právna veta: Samotný schodok, nech je akokoľvek značný, ešte nemusí byť dôvodom pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Takému schodku musí predchádzať porušenie povinností zo strany zamestnanca, aby bolo možné dať zamestnancovi výpoveď. V danom prípade z výpovede nevyplýva ako mal žalobca porušiť svoje povinnosti. Výpoveď zahŕňa obsah pracovnej náplne - špecifické zodpovednosti a povinnosti vedúceho skladu, ako i zhrnutie toho, za čo je zamestnanec zodpovedný podľa Dohody o hmotnej zodpovednosti. Nevyplýva z nej pritom, akú konkrétnu povinnosť mal zamestnanec porušiť, či ktorú povinnosť (príkaz, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9CoPr/5/2016 5615210028 16. 06. 2016 JUDr. Ján Burik ECLI:SK:KSZA:2016:5615210028.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Burika a členov senátu JUDr. Ladislava Mejstríka a JUDr. Jozefa Turzu, v právnej veci žalobcu: Ing. O. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom S. T. XX/XX, U. C., zastúpeného .
Právna veta: Z ustanovenia § 179 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že na vznik všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu musia byť splnené nasledujúce predpoklady: 1. vznik škody pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením, 2. protiprávny úkon, 3. porušenie povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, 4. príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody a 5. zavinenie na strane zamestnanca. Na vznik zodpovednosti zamestnanca za škodu podľa tohto ustanovenia sa vyžaduje splnenie všetkých uvedených predpokladov. Ak nie je splnený čo le ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2009 zo dňa 21.10.2010). Z uvedeného ustanovenia ďalej vyplýva, že zavinenie zamestnanca je povinný preukázať zamestnávateľ (okrem prípadov zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov, čo však nie je prípad prejednávanej veci). V prejednávanej veci sa navrhovateľovi podľa .
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, patrí k osobitnému druhu pracovno-právnej zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, pokiaľ zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, a že na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať, vznikol schodok. Je to zodpovednosť za predpokladané zavinenie, spočívajúce v tom, že zamestnanec nesplnil povinnosť vyúčtovať zverené hodnoty. U toh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/810/2015 1305202675 19. 10. 2016 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2016:1305202675.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudcov: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobcu: RM I, s.r.o., Bodrocká 32, Bratislava, zastúpený advokátom: JUDr. .
Právna veta: Charakteristickými znakmi zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je ich určenie na obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného pracovníka nimi po celú dobu, po ktorú sú mu zverené. Z týchto hodnôt sú vylúčené základné prostriedky (napríklad motorové vozidlá) a drobné krátkodobé predmety v používaní (napríklad inventárne predmety); dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých predmetom sú motorové vozidlá, sú neplatné a zodpovednosť vodiča za zverené auto možno posudzovať len podľa ustanovenia §179 Zákonníka práce. Prepravovaný tovar však predstavuje hodnotu v zmysle ustanov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ). Zodpovednosť zamestnanca za škodu podľa Zákonníka práce je z hľadiska systematiky usporiadaná tak, že upravuje všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu, zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktorý je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov. Osobitné druhy zodpovednosti zamestnanca za škodu sú úpravami osobitnými, ktoré majú prednosť pred .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.