Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079910
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
24.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zrážky zo mzdy


Približný počet výsledkov: 3732 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zrážky zo mzdy
  • zrazka nájdené 34141 krát v 6848 dokumentoch
  • zo nájdené 3382382 krát v 376058 dokumentoch
  • mzda nájdené 141556 krát v 39682 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 92 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 96 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 11 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 6 dokumentov


Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy umožňuje, aby bola pohľadávka vyplývajúca zo spornej zmluvy uhrádzaná, aj prebieha konanie, ktoré má vplyv na skutočnú výšku a oprávnenosť pohľadávky. Odporca tvrdil, že dohoda o zrážkach zo mzdy spĺňa formálne náležitosti zákona, ale pretože zabezpečuje sporný záväzok vyplývajúci zo spotrebiteľského právneho vzťahu, až predmetom ďalšieho posúdenia bude, či bola uzavretá platne. Súdna prax dospela k záveru, že predbežným opatrením môže súd uložiť platiteľovi mzdy povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy podľa dohody o zrážkach zo mzdy uzavretej medzi účastníkmi konania, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/677/2015 6415203443 20.08.2015 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2015:6415203443.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa V. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom D. nad S., S. XXX/X, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybá,r s. r. o., so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice, proti odporcovi POHOTOVOSŤ, .
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov upravených Občianskym zákonníkom (§ 551 Občianskeho zákonníka). Platnosť dohody o zrážkach zo mzdy z hľadiska obsahových náležitostí vyžaduje určenie oprávnenej, ako aj povinnej osoby, určenie celkovej sumy, ktorá má byť zrazená. Nie je nevyhnutné (ale možné), aby dohoda obsahovala aj uvedenie výšky zrážok, ktoré sa majú vykonávať. Ak by však dohodnutá výška zrážok presahovala zákonom stanovený limit, v tejto časti je dohoda neplatná a platiteľ mzdy je povinný zraziť a poukázať veriteľovi iba sumu zodpovedajúcu právnej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/28/2018 5716215421 27. 02. 2018 Mgr. Miroslav Šepták ECLI:SK:KSZA:2018:5716215421.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Miroslava Šeptáka a členov senátu JUDr. Evy Malíkovej a Mgr. Anny Mihálikovej, v spore žalobkyne: B. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom P., A. XX/XX, proti žalovanému: PROFI .
Právna veta: Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok unijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa (neprijateľné zmluvné podmienky). Spotrebiteľovi je nevyhnutné poskytnúť ochranu, najmä ak existuje nebezpečenstvo, že sa v euronekonformnom procese zrážok zo mzdy, na základe dohody o zrážkach zo mzdy, zabezpečuje a umožňuje uhradiť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok bez súdnej kontroly, na ktorú skutočnosť musí brať súd ohľad. Na zdôraznenie správnosti tohto záveru odvol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/95/2013 8212210557 19.06.2013 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2013:8212210557.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne Mgr. J. T., trvale bytom T. XX, XXX XX P., právne zastúpenej JUDr. Jozefom Karabašom, advokátom so sídlom Ružová 10, 083 01 Sabinov, proti žalovanému CEE COLLECT Slovakia s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 011 01 Bratislava - Staré mesto .
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy bezprostredne súvisí aj s neprijateľnosťou zmluvných podmienok, ktoré sú v rozpore s ust. § 54 ods. 1 OZ a preto je potrebné prisvedčiť argumentom žalobkyne, že žalovaný požiadal zamestnávateľa žalobkyne o vykonávanie zrážok zo mzdy a zamestnávateľ žalobcu vykonával zrážky zo mzdy napriek tomu, že neexistovalo žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by ukladalo žalobkyni povinnosť plnenia a žalobkyňa tak nemá možnosť zrážky priamo zastaviť. Pričom veriteľ a teda žalovaný sám diktuje výšku dlhu jednostranne, bez akéhokoľvek odsúhlas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Co/313/2016 7615200905 25. 08. 2016 Mgr. Angelika Sopoligová ECLI:SK:KSKE:2016:7615200905.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Angeliky Sopoligovej a sudcov JUDr. Evy Feťkovej a JUDr. Ladislava Duditša v spore žalobkyne S. I., nar. XX.X.XXXX, bytom v K., N. XXX, zastúpenej JUDr. Monikou Marjanovič, .
Právna veta: Neposkytnutie základných informácií o inštitúte dohody o zrážkach zo mzdy a jeho dôsledkoch nemožno hodnotiť inak, ako porušenie zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi, čo aj pred účinnosťou § 5a zákona č. 250/2007 Z.z. spôsobovalo neplatnosť takéhoto právneho úkonu (§ 39 OZ). Žalovaný ako poskytovateľ úverov mal povinnosť poskytnúť žalobcovi jasné a zrozumiteľné informácie o dôsledkoch uzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy, najmä za situácie, ak na základe takéhoto zabezpečovacieho inštitútu sa mohli vykonávať zrážky zo mzdy žalobcu bez toho, aby boli nároky uplatňované zo zmluvy o úve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/162/2018 8316211129 17. 04. 2019 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2019:8316211129.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Daniely Babinovej a JUDr. Martina Barana, v právnej veci žalobcu X. C., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. X, zastúpeného Ivanom Chvostekom, advokátom, .
Právna veta: V súvislosti s argumentáciou žalovaného uvedenou v odvolaní uviedol, že je nesporné, že zmluvy o úvere na základe ktorých mu žalovaný poskytol peňažný úver sú spotrebiteľskou zmluvou, ktorá obsahuje aj dohodu o zrážkach zo mzdy ako neoddeliteľnú súčasť, preto ako taká podlieha kontrole v rámci ochrany spotrebiteľa. Predmetné dohody o zrážkach zo mzdy sú zmluvnou podmienkou spôsobujúcou hrubo nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech neho ako spotrebiteľa, pretože on ako spotrebiteľ bol nútený kedykoľvek v čase platnosti zmluvy strpieť vykonávanie zrážok zo mzdy na úhradu pohľadá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/456/2016 6415211521 31. 01. 2018 JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD. ECLI:SK:KSBB:2018:6415211521.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. a členov senátu Mgr. Kataríny Katkovej a Mgr. Janky Benkovičovej, v spore žalobcu W. Z., nar. XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom Q. .
Právna veta: Dojednanie zrážok zo mzdy len na základe údajov zainteresovaného obchodníka je osobitne závažné. Pre porovnanie odvolací súd dáva do pozornosti ust. § 12 rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa, cit.,, Zákaz postúpenia mzdy(1) Pohľadávku spotrebiteľa na mzdu alebo plat nemožno podnikateľovi postúpiť ani na uspokojenie, ani na zabezpečenie jeho ešte nesplatnej pohľadávky. Smernica Európskeho parlamentu Rady 2008/46/ES z 23.04.2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere ukladá veriteľovi informačnú povinnosť a povinnosť poskytnúť vysvetlenie, ktoré umožňuje dlžníkovi prijať pri uzatvorení úve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/21/2017 8115230498 31. 10. 2017 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2017:8115230498.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Petra Straku v právnej veci žalobcu: P. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom P., G.. O. X, právne zastúpeného JUDr. Igorom .
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy v súdenej veci nie je vo svojej právnej podstate štandardnou dohodou, ale slúži na zabezpečenie pohľadávky zo zmenky, t.j. ide o ďalšie zabezpečenie pohľadávky veriteľa plynúcej z úverovej zmluvy. Správne uzavrel okresný súd existenciu naliehavého právneho záujmu žalobkyne z pohľadu § 80 písm.c) Občianskeho súdneho poriadku ( v znení účinnom ku dňu vydania odvolaním napadnutého rozhodnutia ) na podanej určovacej žalobe, pretože ňou sa môže odstrániť stav neistoty v ktorom sa žalobkyňa nachádza. Deklarovaným vyslovením neplatnosti predmetnej „dohody“ môže žalobky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10Co/217/2016 5615208281 29. 11. 2016 JUDr. Amália Paulerová ECLI:SK:KSZA:2016:5615208281.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte v zložení z predsedníčky senátu JUDr. Amálie Paulerovej a členov senátu JUDr. Róberta Urbana a JUDr. Erika Vargu v právnej veci žalobkyne - E. T., nar. X.XX.XXXX, bytom A. H. XXX, v zastúpení - .
Právna veta: Dôvodom zastavenia exekúcie podľa § 80 Exekučného poriadku je predovšetkým správanie sa povinného a predpoklad dobro-voľného plnenia rozhodnutím stanovenej povinnosti. Ide o jediný prípad, v ktorom zákon umožňuje povinnému na jeho návrh dosiahnuť zastavenie výkonu aj vtedy, keď pohľadávka nie je zaplatená a naďalej existuje podklad pre súdny výkon rozhodnutia. Predpokladom pre aplikovanie tohto ustanovenia je skutočnosť, že exekúcia je vedená už len pre bežné výživné a nedoplatky za minulú dobu boli v plnom rozsahu uhradené.

Úryvok z textu:
... plniť ďalej dobrovoľne. Proti tomuto rozhodnutiu je odvolanie prípustné. Podľa § 89 ods. 1 Exekučného poriadku, ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu ... zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu. Podľa § 80 Exekučného poriadku, na návrh povinného môže súd zastaviť exekúciu zrážkami zo mzdy (§ 57 ods. 2), ak sa zrážky vykonávajú už len na bežné výživné a možno predpokladať, že povinný .
Právna veta: Zmenka je listinou, z ktorej právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie na nej uvedenej peňažnej sumy. Splniť túto pohľadávku (zaplatiť uvedenú sumu) sa zaväzuje osoba, ktorá na zmenke písomne svoju povinnosť vyznačila a potvrdila svojím podpisom. Ak súd vydá zmenkový platobný rozkaz, žalovaný môže buď v lehote 3 dní požadovanú sumu zaplatiť alebo podať proti zmenkovému platobnému rozkazu námietky, na prejednanie ktorých súd nariadi pojednávanie. Obsah podaných námietok je pre konanie určujúci, keďže platí tzv. koncentračná zásada, t.j. v námietkach sa musí uviesť všetko, čo žalovaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... - 248, kde presne stanovuje ako možno uspokojiť nárok zamestnávateľa z pracovnoprávneho vzťahu a to troma druhmi zabezpečovacích prostriedkov - dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením a obmedzením prevodu nehnuteľností. Uvedené ustanovenia Zákonníka práce majú kogentnú povahu, ktorá zmluvným stranám neumožňuje rozširovať okruh druhov zmluvných .
Právna veta: Za zdaniteľnú osobu sa považuje i súdny exekútor, ktorý vykonáva ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti, pričom ekonomickou činnosťou sa podľa § 9 ods. 2 cit. zákona rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa i činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov. V danom prípade je osobitným predpisom Exekučný poriadok, a preto aj súdny exekútor ako zdaniteľná osoba je nepochybne povinný zo sumy priznanej náhrady zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Preto pokiaľ súdny exekútor je jej platiteľom, t. j. je držiteľom osvedčenia o r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... CEPO, lustrácia kataster, 4x súčinnosť Sociálna poisťovňa, súčinnosť DI, Upovedomenie, Exekučný príkaz a príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy), náhrada hotových výdavkov podľa § 22 citovanej vyhlášky vo výške 13,48 € (poštovné) a DPH vo výške 24 ... CEPO, lustrácia kataster, 4x súčinnosť Sociálna poisťovňa, súčinnosť DI, Upovedomenie, Exekučný príkaz a príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy, teda 11x 3,32 €), náhrada hotových výdavkov podľa § 22 citovanej vyhlášky vo výške 13,48 € (poštovné .
Právna veta: Podľa § 550 Občianskeho zákonníka, ak ručiteľ dlh splnil, je oprávnený požadovať na dlžníkovi náhradu za splnenie poskytnutej veriteľovi. Uplatňuje sa tu priamo zákonom stanovená tzv. „zákonná cesia“, keďže splnením dlhu ručiteľom prechádzajú na neho priamo zo zákona práva veriteľa. Ide o vznik vlastnej pohľadávky voči dlžníkovi na náhradu toho, čo za neho ručiteľ v novom postavení veriteľa plnil. Ustanovenie § 550 Občianskeho zákonníka je možné považovať za špeciálne ustanovenie vo vzťahu k ustanoveniu § 454, avšak nárok ručiteľa proti dlžníkovi podľa § 550 nie je nárokom na vydanie bezdôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... R. Y. uhradila pohľadávku oprávneného (veriteľa) Slovenskej sporiteľni a.s. vo výške 1.549,53 Eur, formou vykonania zrážok zo mzdy. Nakoľko v konaní vedenom na Okresnom súde Liptovský Mikuláš sp. zn. 7C 227/1996 bola založená pasívna solidarita dlžníkov, ... R. Y. uhradila pohľadávku oprávneného (veriteľa) Slovenskej sporiteľni a.s. vo výške 1.549,53 Eur, formou vykonania zrážok zo mzdy. Nakoľko v konaní vedenom na Okresnom súde Liptovský Mikuláš sp. zn. 7C 227/1996 bola založená pasívna solidarita dlžníkov, .
Právna veta: Ustanovenie § 61b Exekučného poriadku jednoznačne ustanovuje, že súdny exekútor môže vykonávať exekúciu len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. Aj v tomto ustanovení sa prejavila jedna zo základných zásad exekučného práva, podľa ktorej sa exekúcia nemôže v žiadnom prípade vykonať v širšom rozsahu, než vyplýva z exekučného titulu a povinnosti nahradiť trovy exekúcie. Vykonávanie exekúcie v širšom rozsahu - v rozpore s poverením súdu - je dôvodom na čiastočné zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 3 Exekučného poriadku, a to aj bez návrhu. Z kontextu tohto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od 26.5.2009. Súdny exekútor preto opätovne vydal upovedomenie o spôsobe výkonu exekúcie zrážkami zo mzdy, Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy a zároveň požiadal príslušný ústav na výkon väzby o doručenie upovedomenia o začatí exekúcie ... G.. Preto súdny exekútor dňa 12.2.2008 vydal upovedomenie o spôsobe výkonu exekúcie zrážkami zo mzdy a Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy. Zároveň požiadal zamestnávateľa povinného, aby povinnému na pracovisku doručil upovedomenie o začatí exekúcie. .
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe o bezprávnu vyhrážku sa jedná jedine vtedy, ak osoba vykonávajúca psychický nátlak hrozí niečím, čo nie je oprávnená urobiť (napr. hrozba ublíženia na zdraví, hrozba značnej škody a pod.), alebo sa vyhráža tým, čo by síce oprávnená urobiť bola, ale prostredníctvom vyhrážky si vynucuje niečo, k čomu vyhrážka použitá byť nemôže (napr. sa vyhráža tým, že ak konajúca osoba určitú zmluvu neuzavrie, bude oznámená ako páchateľ trestného činu, ktorého sa dopustila).

Úryvok z textu:
... vozidlom a jeho užívaním na dochádzku manžela do práce. Bolo jej odsúhlasené, že cesty budú vykázané ako súkromné a strhávané zrážkami zo mzdy. V ostatných prípadoch používania služobného vozidla bola splnená podmienka prítomnosti navrhovateľky vo vozidle. Poukázal na to, že služobné vozidlá sú .
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada ako pri zahraničnej pracovnej ceste; pri pracovných cestách na územie Slovenskej republiky za čas strávený na území Slovenskej republiky patria zamestnancovi náhrady ako pri pracovnej ceste. Navrhovateľ sa v konaní domáhal zaplatenia cestovných náhrad, a to stravného vo výške 1.785 GBP, náhrady výdavkov za ubytovanie v sume 560 GBP, náhrady ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... u nej ubytovaný, za ubytovanie si platil sám. Súd návrh v časti o zaplatenie sumy 350 GBP titulom vrátenia zrážky zo mzdy navrhovateľa ako nedôvodný zamietol, nakoľko v konaní nebolo preukázané, že navrhovateľom predložený doklad, ktorý obsahuje jeho príjmy, ... výdavky a konečnú výplatu je výplatnou páskou navrhovateľa, a teda, že odporca mu zrážku zo mzdy vo výške ceny navigačného systému vykonal. Takéto skutočnosti v konaní nepreukázali ani vypočutí svedkovia, a to Bc. J. .
Právna veta: Ďalšou spornou vecou medzi účastníkmi konania bolo rozhodnutie žalovaného o porušení § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách žalobcom. Toto ustanovenie stanovuje zamestnávateľovi povinnosť písomne určiť miesto nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, prípadne podmienky pracovnej cesty, zamestnancovi vysielajúceho na pracovnú cestu. Zamestnávateľ je v tejto súvislosti povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Krajský súd považuje za správny názor žalovaného, že nákladný list vyhotovený v zmysle Dohovoru o pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ ... obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ .
Právna veta: Z rozhodnutia NS SR 1Cdo 173/1996 vyplýva, že o neprejavenie opravdivého záujmu nejde v prípade, ak nezáujem bol vyvolaný samotným poručiteľom. Dôležité je posúdiť, či ide o vnútorný vzťah a nielen predstieraný a formálny. Je potrebné posúdiť konkrétne možnosti potomka prejaviť záujem a tiež okolnosti, za ktorých k vydedeniu došlo, či v prejavení záujmu nebránili objektívne okolnosti, či nejde o nezavinené neprejavenie nezáujmu, nestačí len samotná existencia stavu. Potomok nemôže spravodlivo znášať dôsledky vydedenia, keď v značnej miere to spôsobil poručiteľ sám nezáujmom o dieťa už od naro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2. Pri postoji otca, ktorý si splnil len tú povinnosť, ktorú mu určil súd a ktorú bolo možné vynútene vykonať (zrážky zo mzdy) - totiž, že platil výživné, sa nemožno čudovať postoju jeho manželky a najmä navrhovateľky, že prakticky do rokov 2003/2004 sa .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.