Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie štátnozamestnaneckého miesta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

46 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon o štátnej službe upravuje tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi v zmysle ust. § 47 písm. b), ktorej splnenie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede. Zamestnávateľovi dáva dve alternatívy. Po prvé, ak nemá možnosť zamestnanca naďalej zamestnávať, čo treba vykladať tak, že nemá pre zamestnanca žiadnu prácu (ide tu o tzv. absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať), ponukovú povinnosť nemá. Po druhé, ak má pre zamestnanca také voľné pracovné miesto, ktoré je pre neho vhodné, je povinný predtým, než dá zamestnancovi výpoveď, túto prácu zamestnancovi ponúknuť, ina ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoPr/2/2014 8112214988 11.03.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8112214988.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci žalobcu: Ing. W. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom B., V.. O. XX, proti žalovanému: Ministerstvo
Právna veta: Ponuku vhodnej práce ako hmotnoprávnu podmienku výpovede je nutné posudzovať tak, že môže ísť aj o prácu prípadne na kratší pracovný čas a môže ísť o akúkoľvek prácu, na ktorú žalobkyňa spĺňa zdravotné predpoklady. Iba jej nesplnenie, teda nesplnenie ponukovej povinnosti by znamenalo neplatnú výpoveď. Pritom táto ponuka vhodného zamestnania musí byť realizovaná predtým, než bude daná výpoveď. Ak by bola ponuka vhodného zamestnania daná až po uplatnení výpovede, vtedy by výpoveď bola neplatná. Pritom na platnosť výpovede je nutné, aby takáto ponuka bola odmietnutá. (...) Správne súd prvej inšta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19CoPr/2/2020 8614202281 30. 06. 2020 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2020:8614202281.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karol Krochta v spore žalobkyne: P.. U. X., I. XX/X, X., občan X., zastúpená JUDr. Karolom Glinským,
Právna veta: 7. Odvolací súd sa nestotožnil s námietkou žalobcu v podanom odvolaní, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil, keď vychádzal zo záveru, že odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby je špecifickou, resp. osobitnou kategóriou štátneho zamestnanca, na ktorého sa nevzťahujú všetky ustanovenia zákona o štátnej službe, nakoľko prvoinštančný súd celkom jasne a zrozumiteľne deklaroval svoj právny názor, že štátnozamestnanecký pomer žalobcu skončil podľa ust. § 52 ods. 1 písm. i) zákona o štátnej službe uplynutím dočasnej štátnej služby, t. j. zo zákona. 8. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10CoPr/5/2018 1316217406 19. 07. 2018 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2018:1316217406.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a JUDr. Romana Majerského v právnej veci žalobcu: H.. H. K., X.. XX.XX.XXXX, L. E. F
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/401/2012 5111225226 21. 02. 2013 JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI:SK:KSZA:2013:5111225226.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Mejstríka a členov senátu JUDr. Jany Kotrčovej, JUDr. Jána Burika, v právnej veci navrhovateľky: Mgr. E. F., nar. XX. X. XXXX, bytom H. Y.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3CoPr/15/2016 1115213181 30. 11. 2017 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2017:1115213181.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov JUDr. Ing. Maria Dubaňa a JUDr. Alexandry Hanusovej v právnej veci žalobcu: Ing. K. Š.X., W. X, X., zastúpeného advokátom Mgr. Tomášom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoPr/6/2013 6112216989 17.10.2013 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2013:6112216989.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a členov senátu Mgr. Štefana Baláža a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľky M.. D. B., nar. XX. XX. XXXX, bytom O., J.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4CoPr/17/2014 1112231825 27. 05. 2015 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2015:1112231825.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Michaely Frimmelovej v právnej veci navrhovateľa: G.. Ľ.Í. L., bytom G. M. XXX, M., zastúpený: AK Katarína
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Co/158/2013 7111202048 30. 04. 2014 JUDr. Soňa Minxová ECLI:SK:KSKE:2014:7111202048.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu C.. K. K., U.. XX.X.XXXX, R. H. L., N. XXX/X, proti žalovanému: Národný inšpektorát práce so sídlom v Košiciach, Masarykova 10, IČO: 00 166 405, o určenie neplatnosti výpovede, o určenie, že pracovný pomer trvá a o n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/88/2012 1211203555 12.04.2012 JUDr. Mária Šramková ECLI:SK:KSBA:2012:1211203555.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Šramkovej a sudcov JUDr. Beáty Jurgošovej a JUDr. Romana Bolebrucha v právnej veci navrhovateľa: F. N., Z. N. XX, N., zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Ku
MENU