Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie vyživovacej povinnosti k maloletej

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na základe Korigenda k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Úradný vestník Európskej únie L131/26, slovenská verzia) je správne znenie čl. 3 Nariadenia Rady č. 4/2009 nasledovné: V členských štátoch je právomoc vo veciach vyživovacej povinnosti daná: a) súdu podľa miesta obvyklého pobytu odporcu, alebo b) súdu podľa miesta obvyklého pobytu oprávneného, alebo c) súdu, ktorý má podľa svojho právneho poriadku právomoc konať o osobnom stave, ak vec týkajúca sa vyživovacej povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoP/106/2012 3712208402 08.01.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3712208402.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti o mal. deti W.: Y., nar. XX.XX.XXXX a I., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX S. St., G., RG XX X LP, P. X., zastúpené ÚPSVaR Považská Bystrica, deti rodičov: H. W., bytom C. 8, Z. a Y. W., bytom XX S. St., G., RG XX X LP
Právna veta: Posúdenie zániku vyživovacej povinnosti závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom prvostupňový súd správne poukázal, že medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, majetkové pomery a pod. V zásade možno konštatovať, že ukončenie prípravy na budúce povolanie, za plnoletosti dieťaťa, keď má toto dieťa plnú pracovnú spôsobilosť, za normálneho zdravotného stavu dieťaťa, bez existencie mimoriadnych okolností, ktoré by znamenali reálnu nemožnosť vstúpiť do pracovného procesu, možno považovať za nadobudnuti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/347/2016 5416200769 29. 11. 2016 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2016:5416200769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Jany Kotrčovej a JUDr. Jany Urbanovej, v právnej veci žalobcu: C. I., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom F., C. XX, pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/86/2011 6711206599 13.12.2011 JUDr. Peter Priehoda ECLI:SK:KSBB:2011:6711206599.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Priehodu a členov senátu Mgr. Emy Novodovmcovej a JUDr. Márie Podhorovej vo veci starostlivosti o maloletého R. A., nar. XX. XX. XXXX, bytom u matk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žiar n/H 8P/225/2011 6411208925 02.05.2012 JUDr. Kamila Haverlová ECLI:SK:OSZH:2012:6411208925.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žiar nad Hronom, sudkyňou JUDr. Kamilou Haverlovou, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti H., a to maloletú C., nar. XX.XX.XXXX a maloletú P., nar. XX.XX.XXXX, zastúpené kolíznym opatrovníkom zástupcom Úradu práce,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 16P/286/2011 2311227321 07.03.2012 JUDr. Miroslav Krištofík ECLI:SK:OSGA:2012:2311227321.4 Uznesenie Okresný súd Galanta vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: J. R., nar. X.X.XXXX, bytom ako matka, v konaní zastúpená kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, dieťa rodičov- matka: P. X. R., nar. XX.X.XXXX, bytom J. Č.. XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 24P/1/2016 4116200047 29. 01. 2016 Mgr. Mária Sitárová ECLI:SK:OSNR:2016:4116200047.2 Uznesenie Okresný súd Nitra vo veci starostlivosti súdu o maloletú M. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom u rodičov, dieťa rodičov: X. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. - M. W., O. tr. XX/XX a Y. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom I., X. 7, t.č. bytom I. - M. W., O. tr. XX/XX o návrhu otca na zr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Partizánske 1P/141/2014 3614206209 24.11.2014 Mgr. Radoslav Smatana, PhD. ECLI:SK:OSPE:2014:3614206209.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Partizánske v konaní pred samosudcom Mgr. Radoslavom Smatanom, PhD. vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti G., a to Ľ., nar. XX.XX.XXXX a K., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpené Úradom práce, sociálnych
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žiar n/H 10P/301/2011 6411211176 19.10.2011 JUDr. Kamila Haverlová ECLI:SK:OSZH:2011:6411211176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žiar nad Hronom, sudkyňou JUDr. Kamilou Haverlovou, vo veci starostlivosti súdu o maloletú L. W., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenú kolíznym opatrovníkom zástupcom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny N. Š., pracovisko Ž. D. C
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trebišov 16P/227/2011 7911210693 12.10.2011 JUDr. Zuzana Miklošová ECLI:SK:OSTV:2011:7911210693.2 Uznesenie Okresný súd Trebišov vo veci maloletej Y. D., K.. XX.X.XXXX, bytom ako matka, zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, dieťa matky U. O., K.. X.X.XXXX, O. H..S. XX, I. a otca Q. S., K.. X.XX.XXXX, O. Ú. X, v konaní o z
MENU