SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1194787
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65755
USSR: 37251
NSČR: 126703
NSSČR: 68638
USČR: 80932
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427976
Krajské súdy (ČR): 47315
Posledná aktualizácia
25.10.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zverenie maloletých do osobnej starostlivosti otca


Približný počet výsledkov: 104 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zverenie maloletých do osobnej starostlivosti otca
  • zverenie nájdené 18166 krát v 8073 dokumentoch
  • malolety nájdené 1544390 krát v 99232 dokumentoch
  • do nájdené 3824901 krát v 405705 dokumentoch
  • osobny nájdené 495942 krát v 111511 dokumentoch
  • starostlivost nájdené 600615 krát v 82706 dokumentoch
  • otec nájdené 809197 krát v 59384 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Je potrebné uviesť, že záujem maloletého na vyrastaní v spoločnom výchovnom prostredí z pohľadu vhodnosti úpravy výkonu rodičovských práv a povinností je tým hľadiskom, ktoré by malo mať absolútnu prioritu. Je to tak preto, že rozpad vzájomného vzťahu rodičov maloletého dieťaťa ešte nemusí vypovedať nič o úrovni vzťahov toho - ktorého rodiča a dieťaťa a pri skutočne dôkladnom zamyslení sa rodiča nad záujmami dieťaťa by obaja rodiča mali byť schopní tej miery nadhľadu, pri ktorej dieťa rozpad vzťahu svojich rodičov pocíti v najmenšej možnej miere. I keď takáto predstava je ťažko dosiahnuteľným ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/43/2014 2111214529 06.05.2014 Mgr. Jozef Mačej ECLI:SK:KSTT:2014:2111214529.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Jozefa Mačeja a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a JUDr. Zlatice Javorovej v právnej veci navrhovateľa: S. A., nar. XX. S. XXXX, bytom C. XXX, zast. advokátkou: Mgr. Viera Laczová, Dolné Bašty 2, .
Právna veta: Základným predpokladom pre vydanie predbežného opatrenia je potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov (§ 74 ods. 1 O.s.p.). Z dočasného charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred ich nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia vo veci, avšak ani predbežné opatrenie nie je možno vydať len na základe tvrdenia jedného z účastníkov bez toho, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a bez osvedčenia, že je tu nebezpečenstvo bezprostredne hrozia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/70/2014 3714208878 31.10.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3714208878.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti U., L. nar. XX.XX.XXXX a R., nar. XX.XX.XXXX, deti rodičov: U. U., bytom R. L. č. XXX, U. Q., právne zastúpený Mgr. T. Y., advokátom so sídlom v R. nad F., K. II/XX a P. Y., bytom .
Právna veta: Keď § 62 ods. 2 Zákona o rodine hovorí o tom, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, potom pri zohľadnení doby, ktorú venuje matka maloletým deťom je vhodné riešiť vyživovaciu povinnosť matky k maloletým deťom len v rozsahu 30 % zo sumy životného minima. Tu sa predpokladá, že obaja rodičia budú naďalej korektní vo vzťahu v uspokojovaní potrieb maloletých detí podľa svojich schopností a možností a že aj matka za ten čas, pokiaľ u nej budú maloleté deti, bude v plnej miere pokrývať potreby maloletých detí na výživu, výchovu a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 12CoP/8/2014 8113234262 10.06.2014 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2014:8113234262.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Branislava Brezu, v právnej veci starostlivosti súdu o mal. H. X., nar. XX.X.XXXX, a mal. V. X., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom u otca, .
Právna veta: Záujem maloletého dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri hľadaní konkrétneho najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom a tento záujem vyžaduje, aby sa na jeho výchove podieľali obaja rodičia, ktorí majú v živote maloletého dieťaťa bez pochybností nezastupiteľné postavenie (porov. nález Ústavného súdu Českej republiky vo veci II.ÚS 554/04). V procese socializácie maloletého dieťaťa je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Po rozpade rodiny s maloletými deťmi nielen etika príbuzenských vzťahov, ale aj zákon zaväzuje deti k povinnosti svojich rodičov ctiť a rešp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoP/26/2014 8112200097 14.10.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8112200097.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci navrhovateľky N. G., rod. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom A. XXX/XX, Z. proti odporcovi A. C., nar. .
Právna veta: Predbežné opatrenie môže zaniknúť z taxatívne vymedzených dôvodov, alebo ho môže zrušiť súd, ktorý ho nariadil. V oboch prípadoch účinky takéhoto predbežného opatrenia zanikajú. Predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené, alebo aj v prípadoch, ak súd dodatočne zistí, že dôvody na predbežné opatrenie tu ani neboli, ak odpadol právny záujem na takom dočasnom zabezpečení, pretože vznikla nová hmotnoprávna situácia vo vzťahoch medzi účastníkmi, ktorá robí predbežné opatrenie nadbytočným. O zrušení predbežného opatrenia sa rozhoduje len na návrh, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 77 ods. 2 O.s.p., keďže dôvody, pre ktoré bolo nariadené pominuli. Z citovaného uznesenia totiž nevyplýva iba samotné zverenie maloletého do osobnej starostlivosti otca, ale aj právo otca zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok v bežných veciach, čím vznikajú problémy matke pri riešení bežných .
Právna veta: V záujme maloletého dieťaťa v najširšom slova zmysle je, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju, aby bol jeho majetok spravovaný s náležitou starostlivosťou a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa, ako aj v iných právnych predpisoch. Náhradná osobná starostlivosť má vždy prednosť pred ústavnou starostlivosťou a pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 10. 2013. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti preto okresný súd prioritne zisťoval, či je zverenie maloletej do osobnej starostlivosti otca v záujme dieťaťa a či má otec maloletej vytvorené vhodné podmienky pre zabezpečenie riadnej starostlivosti o ... . 10. 2013. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti preto okresný súd prioritne zisťoval, či je zverenie maloletej do osobnej starostlivosti otca v záujme dieťaťa a či má otec maloletej vytvorené vhodné podmienky pre zabezpečenie riadnej starostlivosti o .
Právna veta: Ak má matka maloletej námietky, že otec vodí maloletú do luxusnejších reštaurácií, príp. zakupuje drahšie veci, uvedené skutočnosti nemôžu byť na ťarchu stretávania sa otca s maloletou len z dôvodu, že matka maloletej nesúhlasí so spôsobom výchovy druhého rodiča. Obaja rodičia majú právo podieľať sa na výchove maloletého dieťaťa. Je samozrejmé, že najvhodnejším spôsobom výchovy maloletého dieťaťa je najmä okolnosť, aby výchova rodičov bola približne zameraná na rovnaké hodnoty a výchovné postupy, avšak v prípade ak rodičia maloletého dieťaťa nežijú spolu, nie je možné len z dôvodu, že jeden z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... okresný súd v odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že predmetné konanie, ktoré sa vedie, nie je konaním o zverenie maloletej do osobnej starostlivosti otca, ale o jeho práve stretávať sa s maloletou v rozsahu, ktorý je primeraný veku a potrebám dieťaťa, ako ... súd v odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že predmetné konanie, ktoré sa vedie, nie je konaním o zverenie maloletej do osobnej starostlivosti otca, ale o jeho práve stretávať sa s maloletou v rozsahu, ktorý je primeraný veku a potrebám dieťaťa, ako .
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že vyživovacia povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu, ktoré nie je schopné sa samo živiť, je ich zákonnou povinnosťou. Nemožno akceptovať vedomosť otca o neplnení si vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu, resp. jeho argumenty o poskytovaní plnení maloletému nie do rúk matky. Výživné má charakter bežnej spotreby a musí byť hradené k rukám rodiča, ktorý zabezpečuje osobnú starostlivosť o dieťa a výživné používa na úhradu bežných potrieb dieťaťa, t.j. strava, ošatenie a pod..

Úryvok z textu:
... stanovenú diagnózu maloletému a potrebu zabezpečenia jedného domáceho prostredia dieťaťu. 15. Pokiaľ ide o určenie výživného na dieťa, vzhľadom na zverenie maloletého do osobnej starostlivosti otca, odvolací súd určil výživné na maloletého matke. Tu je potrebné konštatovať, že súd prvej inštancie vo veci vykonal potrebné dokazovanie .
... .XX.XXXX, K. K., Q.. A. X Q. V. O., G.. XX.XX.XXXX, K. A. XX, v konaní o zverenie maloletého do osobnej starostlivosti otca, o zmenu rozhodnutia, takto rozhodol: Súd schvaľuje rodičovskú dohodu v tomto znení: Súd zveruje maloletého Y. O., G.. XX.XX .
... E., K. XX, za účasti prokurátora Okresnej prokuratúry v Humennom, o návrhu otca N. Q., bytom E., K. XX, na zverenie maloletého do osobnej starostlivosti otca, takto rozhodol: Súd mení rozsudok Okresného súdu v Humennom sp. zn. XXP/XXX/XXXX zo dňa 28.11.2005 tak .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.