SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183329
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64677
USSR: 35887
NSČR: 124550
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
05.07.2020 06:27

Zaujímavé články

 

Rozhodnutie súdu o námietkach proti exekúcii

Rozhodnutie súdu o namietkach proti exekúcii je taký právny akt súdu, v ktorom sudca, resp. vyšší súdny úradnik vyhovuje námietkám proti exekúcii alebo ich zamieta. Exekúcia sa totiž začína na základe upovedomienia o začatí exekúcie, ktoré má byť oznámené povinnému doručením tohto upovedomenia do vlastných rúk.

viac
Súdne rozhodnutia v občianskom súdnom konaní

  Súdne rozhodnutia v občianskom súdnom konaní sú právne akty súdnych orgánov, ktoré spadajú pod sústavu všeobecného súdnictva (okrem Špecializovaného trestného súdu), teda tej sústavy súdov, ktorá má najširšiu vecnú pôsobnosť a rozhoduje nielen o občianskych veciach, ale aj o trestoprávnych, správnych a p odobne.  

viac
Rozhodnutie súdu bez prítomnosti

Aj napriek tomu, že vo všeobecnosti má každý účastník má právo, aby vec, v ktorej vystupuje ako účastník konania bola prejednaná v jeho prítomnosti, v niektorých zákonom stanovených prípadoch zákon umožňuje, aby došlo či už k pojednávaniu alebo aby bolo vydané rozhodnutie súdu bez prítomnosti tohto účastníka.

viac
Najvyšší súd rozhodnutia

 Súdnu moc ako je všeobecne známe v našej republike vykonávajú všeobecné súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky. Sústavu týchto všeobecných súdov tvoria Najvyšší súd SR krajské súdy , súdy okresné a samozrejme Špecializovaný trestný súd.   

viac
Daň z motorových vozidiel

Po skončení kalendárneho roka majú všetky právnické aj fyzické osoby ktoré používali osobné, úžitkové alebo nákladné autá na podnikanie, povinnosť zaplatiť daň nazývanú daň z motorových vozidielDaň z motorových vozidiel alebo daň cestná patrí medzi miestne dane, ktoré sú platené do rozpočtu vyšších územných celkov. Zákon č. 582/2004 upravuje túto daň.

viac
Súdne rozhodnutia v občianskom súdnom konaní
Súdne rozhodnutia v občianskom súdnom konaní sú právne akty súdnych orgánov, ktoré spadajú pod sústavu všeobecného súdnictva (okrem Špecializovaného trestného súdu), teda tej sústavy súdov, ktorá má najširšiu vecnú pôsobnosť a rozhoduje nielen o občianskych veciach, ale aj o trestoprávnych, správnych a podobne. Súdne rozhodnutia v občianskom konaní vydávajú jednak okresné súdy, ďalej krajské súdy a Najvyšší súd SR a upravuje ich Občiansky súdny poriadok. Súdne rozhodnutia v občianskom konaní sú zásade tri: rozsudok, platobný rozkaz a uznesenie. Rozsudkom ako i platobným rozkazom súd rozhoduje vo veci samej, teda o nároku, ktorý je predmetom sporu, o ostatných otázkach najmä procesného charakteru rozhoduje súd uznesením.
viac
Dohoda

Dohoda je typ zmluvného vzťahu ktorý sa veľmi častou využíva. Dohodu môžeme chápať ako typ zmluvy, alebo prejav súhlasu oboch strán, ktorý predpokladá, že sa spomenuté strany dohodli na určitej veci. Dohoda sa používa vo viacerých oblastiach bežného života. Najčastejšie sa dohoda využíva v pracovnoprávnych vzťahoch, ako napríklad dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo pri skončení pracovného pomeru kde sa používa dohoda o skončení pracovného pomeru.

viac
Výpoveď PZP

Výpoveď zmluvy povinného zmluvného poistenia je možné vypovedať 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Túto problematiku upravuje občiansky zákonník 40/1964 konkrétne §800, v ktorom sa píše: Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Táto šesť týždňová lehota je hmotnoprávna čo znamená, že výpoveď musí byť doručená do poisťovne.

viac
Stavebný zákon

Právny predpis, ktorý upravuje územné plánovanie, základné pojmy týkajúce sa stavebného kon ako aj stavebný poriadok či vyvlastnenie a  sa nazýva Stavebný zákon. Aktuálny má v súčasnosti číslo 50/1976 Z.z. a názov Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon). V platnom znení ho môžeme nájsť napr. na portáli JASPI, kde sa nachádza aj Stavebný zákon – úplné znenie.

viac
Odvolanie

 

Odvolanie vo väčšine prípadov chápeme ako riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam rôznych verejných orgánov - správnych orgánov alebo súdov. Ide o právny úkon, v ktorom účastník konania, v ktorom došlo v závere k vydaniu určitého rozhodnutia s týmto rozhodnutím nesúhlasí a chce ho zmeniť. Čo je odvolanie a ako je možné ho podať upravujú predpisy procesného práva, teda najmä Správny poriadok, Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok ale aj iné osobitné predpisy. Inak chápeme tento pojem „odvolanie“ ak ide napr. o odvolanie plnej moci, odvolanie konateľa spoločnosti, odvolanie audítora a podobne – v týchto prípadoch nie je odvolanie opravným prostriedkom proti rozhodnutiu určitého verejného orgánu, ale je rozhodnutím osoby súkromného práva.

viac

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.