SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183330
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64677
USSR: 35887
NSČR: 124550
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
05.07.2020 06:27

Zaujímavé články

 

Trovy

 

Trovy definuje Občiansky súdny poriadok ako hotové výdavky účastníkov a ich zákonných zástupcov, ku ktorým patrí napr. súdny poplatok, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, tlmočné či odmena pre advokáta.

viac
Správne konanie

 

Správne konanie, teda konanie, v ktorom správny orgán (iný ako súd, teda napr. stavebný úrad, živnostenský úrad, inšpekcie, ministerstvá...) rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch či povinnostiach osôb, sa riadi ako celok podľa odlišnej právnej úpravy ako občianske súdne konanie a tak obsahuje aj odlišnú úpravu pre trovy konania. Pri určovaní toho, kto musí hradiť trovy konania síce platí rovnaká zásada ako pri súdnom konaní, a teda trovy správneho konania hradí ten, komu vznikli, či už ide o účastníka konania, zúčastnenú osobu alebo správny orgán, náhrada za trovy v správnom konaní však prichádza do úvahy len vtedy, ak vznikli správnemu orgánu alebo iným účastníkom konania zavinením iného účastníka. Na rozdiel od občianskeho súdneho konania sa teda neuplatní zásada, že zaplatené trovy nahrádza účastníkovi sporu, ktorý vyhral ten, ktorý prehral (okrem prípadov ak nešlo o úplný, ale len pomerný úspech v spore).

viac
Trovy právneho zastúpenia

 

Trovy právneho zastúpenia sú hotové výdavky, ktoré platí účastník konania, ktorý má právneho zástupcu a teda sú súčasťou trov konania. Môžeme ich nazývať aj trovy advokáta či trovy obhajoby, tieto výrazy však slovenská právna úprava nepoužíva. . Vo všeobecnosti platí, že trovy právneho zastúpenia rovnako ako trovy konania hradí ten, komu vznikli Odmeňovanie právnych zástupcov upravuje vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb, ktorá sa vzťahuje na občianske súdne konanie. Vyplýva z nej, že advokát a klient si môžu odmenu pre advokáta dohodnúť zmluvne a v prípade, že takáto zmluva nebude uzavretá, prípadne ak bol advokát klientovi pridelený ex offo, advokát dostane tarifnú odmenu vo výške, v ktorej súd určuje aj výšku náhrady pre trovy právneho zastúpenia v občianskom konaní. Tarifná odmena určená podľa vyhlášky o sume trov trestného konania je smerodajná aj pre určenie výšky náhrady za trovy právneho zastúpenia v trestnom konaní.

viac
Trovy exekúcie

Trovy exekúcie sa podľa zákona skladajú z odmeny exekútora, náhrady exekútorových hotových výdavkov ako aj z náhrady za stratu času pri vykonaní exekúcie, pričom exekútor aj oprávnený majú nárok aj na náhradu nákladov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Vo všeobecnosti platí, že tieto trovy exekúcie znáša dlžník, teda povinný, výnimočne však musí trovy exekúcie znášať aj veriteľ, teda oprávnený.

viac
Nariadenie

Pojem nariadenie je v súčasných podmienkach možno chápať  buď ako vnútroštátny právny akt vydávaný určitými orgánmi verejnej správy alebo ako výsledok právotvornej činnosti niektorých orgánov EÚ. Nariadenie ako právny akt verejnej správy môžu na Slovensku vydávať ministerstvá, vláda a územná samospráva (vo forme všeobecne záväzného nariadenia). V prípade nariadenia ako slovenského právneho predpisu platí, že ide o podzákonný právny akt, čiže aj keď ide o  právny predpis záväzný pre všetkých občanov či iné osoby na území SR, musí byť v súlade nielen s Ústavou ale aj so zákonom.

viac
Stavebný zákon

Právny predpis, ktorý upravuje územné plánovanie, základné pojmy týkajúce sa stavebného kon ako aj stavebný poriadok či vyvlastnenie a  sa nazýva Stavebný zákon. Aktuálny má v súčasnosti číslo 50/1976 Z.z. a názov zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon). V platnom znení ho môžeme nájsť napr. na portáli JASPI, kde sa nachádza aj Stavebný zákon – úplné znenie. Nakoľko jedným z predpisom správneho práva je aj stavebný zákon, zmeny v ňom sú pomerne časté a bol viackrát novelizovaný.  Pokiaľ potrebujeme k jednotlivým ustanoveniam podrobnejší a zrozumiteľnejší výklad než ten zákonný, najlepšie bude zaobstarať si stavebný zákon – komentár.

viac
Odvolanie

 

Odvolanie vo väčšine prípadov chápeme ako riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam rôznych verejných orgánov - správnych orgánov alebo súdov. Ide o právny úkon, v ktorom účastník konania, v ktorom došlo v závere k vydaniu určitého rozhodnutia s týmto rozhodnutím nesúhlasí a chce ho zmeniť. Čo je odvolanie a ako je možné ho podať upravujú predpisy procesného práva, teda najmä Správny poriadok, Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok ale aj iné osobitné predpisy. Inak chápeme tento pojem „odvolanie“ ak ide napr. o odvolanie plnej moci, odvolanie konateľa spoločnosti, odvolanie audítora a podobne – v týchto prípadoch nie je odvolanie opravným prostriedkom proti rozhodnutiu určitého verejného orgánu, ale je rozhodnutím osoby súkromného práva.

viac
Kameraman na svadbu - Košice a Prešov

Pokiaľ hľadáte kameramana na svadbu Košice,vaša najlepšia voľba nemusí byť priamo z Košíc,kde su pomerne vysoké ceny vzhľadom k okolitým mestám.
Rozdiel v cene sa môže pohybovať rádovo v desiatkach, bá aj stovkach Eur. Kameraman Košice a Prešov ma pochopiteľne vyššie náklady než v menšom meste a tým pádom aj vyššie finančné nároky..
Najlepšie bude,ak si porovnáte predom výslednu cenu videa svadby za tie isté slúžby. Kredibilný kameraman Košice svoje ceny neschováva,ale zverejňuje ich na svojej webstránke
stránke,aby si mohol zákaznik kedykoľvek overiť cenu, zloženie a rozsah služieb.

viac

1 2 3
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.