Nájdené rozsudky pre výraz: absorpčná zásada

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

147 dokumentov
12 dokumentov
299 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Absorpčná zásada je explicitne zakotvená v § 41 ods. 1 Trestného zákona a v § 12 ods. 2 zákona o priestupkoch. Spočíva v tom, že v prípade dvoch alebo viacerých protiprávnych skutkov, prejednávaných jedným orgánom, bude páchateľovi uložený trest podľa pravidiel vzťahujúcich sa na najprísnejšie postihnuteľný skutok., t.j. dôjde k pohlteniu miernejšieho trestu prísnejším. Účelom absorpčnej zásady je ochrana páchateľa pred neprimerane vysokým trestom, ktorý by už neplnil svoju funkciu vytvorenia podmienok na výchovu páchateľa k tomu, aby viedol riadny život (pri fyzických osobách), resp. pri nepr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Asan/12/2020 Identifikačné číslo spisu: 7017200805 Dátum vydania rozhodnutia: 25. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7017200805.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Z týchto zásad vyplýva, že pri súbehu správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy v predpisoch upravujúcich správne delikty je potrebné použiť „analogiae legis“ trestnoprávnu tzv. absorpčnú zásadu. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov (závažnosť pritom treba posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Asan/9/2019 Identifikačné číslo spisu: 2017200052 Dátum vydania rozhodnutia: 2. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: JUDr. Jana Hatalová, PhD. ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2017200052.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JU
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Je celkom zjavné, že úmyslom zákonodarcu pri formulácii skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 4 Stavebného zákona bolo naviazať ukladanie sankcií na kategorizáciu reklamných stavieb (do 3 m2, od 3 m2 do 20 m2, nad 20 m2) a jej paušálnu výšku pre každú z kategórií stanoviť podľa veľkosti informačnej plochy každej jednotlivej reklamnej stavby. Platí, že čím viac nepovolenej informačnej plochy (či informačného smogu) stavebník či používateľ prináša, tým vyššia sankcia ho postihne. V prípade zistenia viacerých skutkov (reklamných stavieb) u toho istého páchateľa je teda sankcia záv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Asan/18/2020 Identifikačné číslo spisu: 7017200871 Dátum vydania rozhodnutia: 26. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Trenčan Funkcia: predseda senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7017200871.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 725/2004 Z. z. o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách platný v čase spáchania správneho deliktu vo svojich ustanoveniach upravoval rozkazné konanie ako zjednodušené konanie až do fázy vydania rozhodnutia o uložení pokuty (rozkazu). Cieľom zavedenia tohto rozkazného konania bolo vyhnúť sa klasickému správnemu konaniu o uložení pokuty, ktoré v počiatočných fázach ukladá správnemu orgánu povinnosť umožniť účastníkovi konania vyjadriť sa o veci, ktorá mu je kladená za vinu. V prípade automatického sankcionovania sa však klasické správne konanie o správnom delikte javilo ako zbyt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Asan/34/2020 Identifikačné číslo spisu: 8018200587 Dátum vydania rozhodnutia: 20. apríla 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200587.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky s
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Asan/14/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016201387 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Vačok ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1016201387.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky
Merito veci podmienky konania
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Asan/7/2021 Identifikačné číslo spisu: 1020201504 Dátum vydania rozhodnutia: 14. apríla 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1020201504.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky) ZAPA
Merito veci správne trestanie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Asan/19/2021 Identifikačné číslo spisu: 7019200109 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7019200109.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zlo
Merito veci Zmeňujúce
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Asan/32/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3019200290 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:3019200290.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako kasačný súd, v senáte zlož
MENU