Nájdené rozsudky pre výraz: daňová exekučná výzva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

107 dokumentov
29 dokumentov
498 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 91 ods. 6 Daňového poriadku: „Odvolanie musí byť odôvodnené, pričom na neskôr uplatnené dôvody sa neprihliada. Na rozhodovanie o odvolaní sa vzťahujú § 72 až 74.“ 34. Vo vzťahu k žalobnej námietke neurčitosti daňovej exekučnej výzvy vydanej na podklade výkazu nedoplatkov dáva kasačný súd nad rámec sťažnostných bodov a len pre úplnosť do pozornosti nedávny nález Ústavného súdu SR zo dňa 08.09.2021 sp. zn. PL. ÚS 18/2018-40 (ďalej aj „nález ÚS SR“). V náleze Ústavný súd SR vyslovil, že výkaz nedoplatkov nemožno považovať za rozhodnutie ukladajúce daňovému subjektu novú daňovú povinno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/56/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019201032 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019201032.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Kasačný súd konštatuje, že správca dane v tomto postupe nepochybil, nakoľko v prípade vykonateľného exekučného titulu je jeho povinnosťou začať daňové exekučné konanie. Táto jeho povinnosť vyplýva aj z § 3 ods. ods. 5 daňového poriadku, podľa ktorého je správca dane povinný vykonať z vlastného podnetu úkony, a to aj vtedy, keď daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti. Žalobca s poukazom na zásadu primeranosti nenapadol daňovú exekučnú výzvu čo do jej podstaty, ale v reáli sa domáhal odkladu výkonu exekúcie. Kasačný súd k tejto skutočnosti uvádza, že daňový poriadok pozná inš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/56/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200537 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Vačok ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:8017200537.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžfk/83/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200877 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019200877.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sžfk/9/2020 Identifikačné číslo spisu: 6019200067 Dátum vydania rozhodnutia: 23. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Mališová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200067.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: v daňovej exekučnej výzve správca dane oznamuje daňovému dlžníkovi, že bolo začaté daňové exekučné konanie na vymoženie daňového nedoplatku, ktorý správca dane eviduje, a zároveň ho vyzýva na zaplatenie daňového nedoplatku v lehote určenej správcom dane, a tým mu dáva možnosť predísť výkonu daňovej exekúcie vydaním daňového exekučného príkazu. Lehotu na zaplatenie určuje správca dane podľa konkrétneho prípadu. 37. V záujme jednotného postupu zákon jednoznačne upravuje základné náležitosti daňovej exekučnej výzvy, ktorá musí obsahovať: - názov a sídlo správcu dane, ktorý daňovú exekučnú výzv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/38/2020 Identifikačné číslo spisu: 8018200498 Dátum vydania rozhodnutia: 21. apríla 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Mališová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8018200498.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky se
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 3Sfk/52/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200255 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019200255.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedn
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/87/2019 Identifikačné číslo spisu: 7017200346 Dátum vydania rozhodnutia: 23. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7017200346.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sfk/33/2021 Identifikačné číslo spisu: 6019200601 Dátum vydania rozhodnutia: 24. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200601.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zl
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžfk/90/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8019200010 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8019200010.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžfk/67/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200380 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 11. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019200380.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predse
MENU