Nájdené rozsudky pre výraz: prejudiciálne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

223 dokumentov
70 dokumentov
3289 dokumentov
179 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 100 ods. 1 písm. c) SSP správny súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania správny súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti. 61. V zmysle citovaného ustanovenia je obligatórnym dôvodom prerušenia konania iniciovanie konania o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je ZFEÚ, resp. jej článok 267. Cieľom prejudiciálneho konania je zabezpečiť jednotný výklad a aplikáciu úniového práva. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sfk/50/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200126 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200126.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako kasačný súd, v senáte zlože
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z citovanej judikatúry Súdneho dvora EÚ síce vyplýva, že daňové orgány znášajú dôkazné bremeno v celom rozsahu vtedy, ak by v rozhodnutiach vyvodili záver, že si daňový subjekt uplatnil neoprávnené odpočítanie dane z obchodných transakcií, ktoré boli podvodné, alebo by išlo o zneužitie práva, avšak treba poznamenať, že o takúto situáciu v danej veci nejde. 69. Vzhľadom na uvedené má kasačný súd za to, že správca dane od sťažovateľa oprávnene vyžadoval v zmysle § 24 ods. 1 daňového poriadku preukázanie splnenia hmotnoprávnych podmienok uvedených v zákone o DPH a doloženie oprávnenosti uplatnené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžfk/85/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200128 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu
Merito veci daň z príjmov PO
Súd: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Spisová značka: 1Sfk/3/2021 Identifikačné číslo spisu: 3020200004 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Fečík Funkcia: predseda senátu, sudca spravodajca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:3020200004.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v kasačno
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Spisová značka: 6Sžfk/28/2021 Identifikačné číslo spisu: 6019200582 Dátum vydania rozhodnutia: 28. apríla 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Fečík Funkcia: predseda senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:6019200582.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v kasačnom senáte zloženo
MENU