SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348223
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: amnestia


Približný počet výsledkov: 42 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: amnestia
  • amnestia nájdené 394 krát v 42 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 171 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 89 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 10 dokumentov
Krajské súdy SR 651 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 59 dokumentov
Odborné články 61 dokumentov


Kľúčové slová: rozhodnutie o použití amnestie, amnestia, skrátenie trestu odňatia slobody

Zbierka NSČSFR 4-5/1991
R 20/1991
Právna veta: Súd skráti odsúdenému trest odňatia slobody podľa čh II ods. 3 veta tretia alebo podľa čl. II ods. 4 zákona č. 175/1990 Zb. bez ohľadu na prípadné rozhodnutie súdu o odpustení časti trestu podľa či. II alebo čl. VI ods. 2 rozhodnutia prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o amnestii z 1. januára 1990; rozhodnutie súdu o použití amnestie zostáva nedotknuté.

Úryvok z textu:
... ustanovenie Trestného poriadku neposkytuje ani nijaký iný právny podklad pre zrušenie rozhodnutia o použití agraciačných ustanovení amnestie. Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným a bez výslovného zákonného oprávnenia nezmeniteľným. Odporovalo by základným zásadám ... skrátení trestu sa musí znova rozhodnúť uznesením o použití agraciačných ustanovení citovaného rozhodnutia prezidenta ČSFR o amnestii, odôvodňuje trestné kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tým, že skrátením trestu podľa čl. II ods .
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: amnestia, rozhodnutie o použití amnestie, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, trest odňatia slobody

Zbierka NSČSFR 6/1991
R 1/1991
Právna veta: Při aplikaci článku II odst. 2 rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii z 1. ledna 1990 se část trestů odnětí svobody, která byla prominuta, tj. jedna třetina, nejméně však dva roky v případě trestů uložených za úmyslné trestné činy (písm. a) cit. ustanovení), jedna polovina, nejméně však tři roky v případě trestů uložených za trestné činy spáchané z nedbalosti (písm. b) cit. ustanovení) a jedna třetina, nejméně však tři roky v případě trestů úhrnných a souhrnných uložených za úmyslné trestné činy a trestné činy spáchané z nedbalosti (písm. c) cit. ustanovení), vypočítává z celého uloženého ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uloženého trestů, tj. z té části uloženého trestů odnětí svobody, která ke dni vydání rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii nebyla vykonána. Odůvodnění: O zaujetí stanoviska k zajištění jednotného výkladu článku II odst. 2 rozhodnutí prezidenta republiky ... již uložený trest odnětí svobody zčásti odpykán - jen z těch jejich částí, které ke dni vydání rozhodnutí o amnestii nebyly ještě vykonány. Protože uvedená právní otázka vyžadovala sjednocení výkladu, přikázal ji předseda Nejvyššího soudu České a .
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: peňažné tresty, amnestia, rozhodnutie o použití amnestie, zahladenie odsúdenia

Zbierka NS 6/1991
R 9/1991
Právna veta: Amnestia prezidenta republiky z 1. 1. 1990 podľa článku I písm. d) sa vzťahuje na nevykonané peňažné tresty alebo ich zvyšky, pokiaľ neboli uložené vedľa trestu odňatia slobody. To platí aj vtedy, ak ide o tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený a podľa článku I písm. b) cit. amnestie odpustený.

Úryvok z textu:
... napadnutého uznesenia, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a zistil, že zákon bol porušený. Prezident republiky svojim rozhodnutím o amnestii z 1. januára 1990 odpustil: - podľa článku I písm. b) nevykonané tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne ... vyslovil, že obvinenému sa odpúšťa aj peňažný trest, vrátane klauzuly o zahladení odsúdenia, lebo táto Časť výroku odporuje amnestii. Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal v zmysle § 267 ods. 1 Tr. por. na podklade sťažnosti pre .
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: amnestia, príprava na zločin, udelenie amnestie

Zbierka NS 7-8/1991
R 48/1991
Právna veta: K aplikácii rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990. Z ustanovenia článku VI. ods. 1 písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990 a § 89 ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že z dobrodenia tejto amnestie sú vylúčení aj páchatelia, ktorí sa dopustili prípravy (§ 7 ods. 1 Tr. zák.), resp. pokusu (§ 8 ods. 1 Tr. zák.) trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 Tr. zák., prípadne účastenstva (§10 ods. 1 Tr. zák.) na tomto trestnom čine.

Úryvok z textu:
Meritum Amnestia
Právna veta: V prípade, keď sa trestné stíhanie páchateľa zastavilo z dôvodu amnestie, musí súd pri posudzovaní otázky, či vec, ktorá má byť zhabaná podľa § 73 ods. 1 písm. a) Tr. zák., je vecou uvedenou v ustanovení § 55 ods. 2 písm. a)~d) Tr. zák., sám zhodnotiť skutkové a právne otázky týkajúce sa činu; nemôže sa obmedziť na skutkové a právne závery uvedené v obžalobe

Úryvok z textu:
... číslom 9/28/89. Tento rozsudok sa nestal právoplatným. Potom, na základe článku V písm. a) Rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990 obvodný súd uznesením zo 17. januára 1990 sp. zn. 1T 145/89 trestné stíhanie proti obvinenému ... to, že trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 146 ods. 1 Tr. zák. bolo v dôsledku amnestie prezidenta republiky z 1. januára 1990 zastavené a sú splnené podmienky na zhabanie veci podľa § 73 ods. 1 písm .
Kľúčové slová: započítanie trestu, súhrnný trest, rozhodnutie o použití amnestie

Zbierka NSČSSR 7-8/1990
R 36/1990
Právna veta: Ukládá-li soud pachateli souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody a zruší-li podle § 35 odst. 2 tr. zák. výrok o předchozím nepodmíněném trestu odnětí svobody, zruší zároveň všechna rozhodnutí na zrušený výrok obsahově navazující, která pozbyla v důsledku zrušení uvedeného výroku o trestu podklad, a tedy i rozhodnutí o použití amnestie podle § 368 tr. ř., na jejímž základě byl zcela nebo zčásti prominut předchozí nepodmíněný trest odnětí svobody. Původně prominutý trest odnětí svobody nebo jeho část nelze po uložení souhrnného trestu započítat podle § 38 odst. 2 tr. zák. (k tomu srov. blíž ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tr., obsahuje nutně rozpor, neboť zatímco podle trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR soud původní rozhodnutí o použití amnestie v souvislosti s ukládáním souhrnného trestu nezruší, podle citovaného judikátu se po právní moci nového rozsudku rozhodne znovu o ... odnětí svobody za situace, kdy předchozí nepodmíněný trest byl zcela nebo zčásti prominut na podkladě amnestie prezidenta republiky neobsahující ustanovení, že prominutý trest se považuje za vykonaný, nerozhoduje sice o započítání prominutého trestu pode .
Kľúčové slová: obnova konania , trestné stíhanie, rozhodnutie o použití amnestie, návrh na povolanie obnovy konania

Zbierka NS 7-8/1991
R 56/1991
Právna veta: K podmínkám obnovy řízení v neprospěch obviněného: Při zkoumání, zda předmětem trestního stíhání je skutek, na který se vztahuje rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, podle něhož v trestním stíhání již nesmí být pokračováno (abolice), a zdaje tedy obnova řízení v neprospěch obviněného vyloučena [§ 279 písm. b) tr. ř.], je nutno vycházet z právního posouzení tohoto skutku, jehož by mělo být užito po povolení obnovy v neprospěch obviněného, nikoli z právního posouzení skutku v pravomocném odsuzujícím rozsudku, kterého se týká návrh na povolení obnovy řízení.

Úryvok z textu:
... předmětem trestního stíhání je skutek , na který se vztahuje rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, podle něhož v trestním stíhání již nesmí být pokračováno (použití abolice), a zda ... odst. 1 tr. zák., bránil článek IV odst. 1 písm. b) citovaného rozhodnutí o amnestii, takže obnova řízení byla vyloučena z důvodu uvedeného v ustanovení § 279 písm. b) ... povolení obnovy nevzal v úvahu skutečnost, že obviněný J. H. byl účasten na amnestii prezidenta republiky ze dne 27. 10. 1988, vyhlášené pod č. 167/1988 Sb., .
Kľúčové slová: odsudzujúci rozsudok, odcudzujúci rozsudok, zastavenie trestného stíhania, neskončenie trestného stíhania

Zbierka NS 4-5/1991
R 35/1992
Právna veta: Trestné stíhanie sa končí pri odsúdení páchateľa právoplatným výrokom o vine a treste, resp. upustením od potrestania (§ 12 ods. 9, § 122 ods. 1 Tr. por.). Zrušením odsudzujúceho právoplatného rozsudku, hoci len vo výroku o treste, v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona vzniká preto vo veci právny stav neskončeného trestného stíhania. Odsudzujúci výrok o vine, ktorý bol ponechaný ako právoplatný, nie je prekážkou pre zastavenie tohto trestného stíhania z dôvodu amnestie prezidenta republiky.

Úryvok z textu:
... tejto veci nemožno ďalej konať, lebo trestnému stíhaniu obvinenej M. M. bráni aboličné ustanovenie článku V Rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 9. mája 1960, v ktorom bolo nariadené, aby nebolo začaté, a ak bolo začaté, aby bolo zastavené trestné stíhanie ... , s výnimkou trestných činov uvedených v článku IV tohto rozhodnutia. Keďže obvinená M. M. nie je vylúčená z použitia citovanej amnestie, Najvyšší súd zastavil proti nej trestné stíhanie, lebo so zreteľom na § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por. nie .
Kľúčové slová: zavlečenie do cudziny, poškodzovanie cudzích práv, porušenie rodičovských práv

Zbierka NSČSSR 7-8/1990
R 40/1990
Právna veta: Rodič, ktorý odíde s maloletým dieťaťom do cudziny proti vôli druhého z rodičov, porušuje jeho rodičovské práva a naplňa tak skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania cudzích práv podľa § 209 Tr. zák. Vzhľadom na to, že odvezením dieťaťa do cudziny zároveň vykonáva svoje rodičovské práva, nemôže sa dopustiť trestného činu zavlečenia do cudziny podľa § 233 Tr. zák., pokiaľ voči dieťaťu, schopnému prejaviť svoju vôlu, nekoná s použitím násilia alebo Istí.

Úryvok z textu:
... 11 ods. 1 písm. a) Tr. por. na základe článku IV ods. 1 písm. a), b) Rozhodnutia prezidenta ČSSR o amnestii z 27. 10.1988 zastavil trestné stíhanie obvinenej E. T. pre skutok kvalifikovaný ako trestný čin opustenia republiky podlá § ... . zák. sa vzťahuje článok IV ods. 1 písm. a), b) Rozhodnutia prezidenta ČSSR o amnestii z 27. októbra 1988 a obvinenú nevylučuje z jej použitia článok V amnestie, rozhodol Najvyšší súd ČSFR za splnenia podmienok § 271 ods. 1 Tr. por. tak .
Kľúčové slová: krádež, rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve, škoda spôsobená trestným činom

Zbierka NS 4-5/1990
R 27/1991
Právna veta: Jestliže byly trestné činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., pro které byl pachatel odsouzen před účinností zák. č. 175/1990 Sb«, spáchány za okolností, jež by umožňovaly jejich právní posouzení po 1.7.1990 jako jediného trestného činu krádeže podle § 247 tr. zák. ve znění novely (např. spáchaného formou pokračování v trestném činu), je nutno při aplikaci čl. II odst. 4 zák. č. 175/1990 Sb. k této skutečnosti přihlížet. Zejména je třeba brát v úvahu, že škody způsobené uvedenými trestnými činy by se z h ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tí svobody odsouzenému, jemuž byl podle čl. VI odst. 2 rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1.1. 1990 z uloženého trestu odnětí svobody prominut jeden rok, ... novému uložení trestu. Z toho vyplývá, že rozhodnutí o použití čl. VI odst. 2 amnestie prezidenta republiky z 1. 1. 1990 není nijak dotčeno, zejména se neruší nebo nezaniká ... v Jičíně, který aplikoval rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. ledna 1990 o amnestii. Jestliže proto chtěl obviněnému zkrátit trest na celkovou dobu dvou roků, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.