Nájdené rozsudky pre výraz: bezplatná obhajoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

84 dokumentov
47 dokumentov
29 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Odmena obhájcu
Právna veta: Rozhoduje-li soud prvního stupně po právní moci odsuzujícího rozsudku podle § 155 odst. 1 tr. ř. o povinnosti odsouzeného k úhradě odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem, je povinen zjistit, zda odsouzený má dostatečné prostředky k tomu, aby tyto náklady uhradil; to zejména znamená, že je povinen zjistit majetkové poměry a výdělkové možnosti odsouzeného. Jestliže zjistí, že odsouzený nemá dostatek prostředků k tomu, aby uhradil náklady nutné obhajoby, a má proto nárok na obhajobu bezplatnou [§ 33 odst. 2, § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř.], vydá rozhodnutí, že z tohoto dův ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti obviněného V. P. Nejvyšší soud České republiky zrušil podle § 149 odst. 1 tr. ř. usnesení krajského soudu v Praze ze 7. 11. 1990 sp. zn. 2 T 24/84. Z odůvodnění: Krajský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 7. listopadu 1990 sp. zn. 2 T 24/84 tak, že odsouzenému V. P. se podle § 155 odst. 1 tr. ř. ukládá povinnost zaplatit odměnu a náhradu hotových výdajů, které ustanovenému obhájci JUDr. R. CH., advokátu, advokátní kancelář Praha 8-Kar- lín, Za poříčskou branou 22, uhradil stá
Meritum Odmena obhájcu
Kľúčové slová: tarifná odmena advokátanárok obhajcu na odmenuodmena obhajcu
R 43/1991
Právna veta: Z podnětu stížnosti odsouzeného podané proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto podle § 155 odst, 1 tr. ř. o jeho povinnosti nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci stálém, nelze přezkoumávat správnost předchozího pravomocného usnesení, jímž soud rozhodl podle § 151 odst. 3 tr. ř. o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce. Pokud odsouzený nemá nárok na bezplatnou obhajobu podle § 33 odst. 2 tr. ř., o čemž soud rozhodne, je povinen státu nahradit tu částku, která byla na základě usnesení vydaného podle § 151 odst. 3 tr. ř. ustanovenému obhájci stá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného V. F. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Brně z 30. 11. 1990 sp. zn. 1 T 18/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením krajského soudu v Brně z 30. 11. 1990 č.j. 1 T 18/86-483 byla podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. uložena odsouzenému F. povinnost nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci JUDr. K M. ve výši 1 260 - Kčs. Proti tomuto usnesení podal odsouzený ve lhůtě uvedené v §
Kľúčové slová: nutná obhajobapovinnosť na náhradu trov trestného konaniaodmena obhajcu
R 56/1992
Právna veta: Odsouzenému lze podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. uložit povinnost nahradit státu náklady na nutnou obhajobu teprve potom, co nabylo právní moci usnesení, jímž bylo podle § 151 odst. 3 tr. ř. rozhodnuto o odměně a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce a přiznaná částka byla obhájci vyplacena.

Úryvok z textu:
K stížnosti otce odsouzeného mladistvého D. V. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem z 2. prosince 1991 sp. zn. 2 T 39/90 a tomuto soudu přikázal, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením bylo podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. rozhodnuto, že odsouzený mladistvý D. V. je povinen nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem v celkové částce 15 204 Kčs. Proti usnesení podal v zákonné lhůtě stížnost otec ods
R 4/2006
Právna veta: Při rozhodování podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. v případě dvou a více odsouzených, kteří byli stíháni ve společném řízení a obhajováni tímtéž ustanoveným obhájcem, nelze odsouzeným uložit povinnost, aby společně a nerozdílně nahradili státu celkovou odměnu a hotové výdaje uhrazené státem ustanovenému obhájci za obhajobu všech obhajovaných osob.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích ke stížnosti odsouzené A. S. zrušil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. 27 T 26/2002, podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř., a to s použitím ustanovení § 150 odst. 2 tr. ř. i v části týkající se odsouzeného V. S., a okresnímu soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. 27 T 26/2002, bylo rozhodnuto tak, že podle § 155 odst
R 5/2005
Právna veta: Rozhodne-li předseda senátu, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, pak v případě, že chtějí svá práva v tomto řízení vykonávat, musí si společného zmocněnce zvolit sami. Nejde proto o ustanovení zmocněnce poškozeného ve smyslu § 51a tr. ř. a stát není povinen hradit náklady zmocněnce podle § 151 tr. ř.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Hradci Králové zamítl stížnost zmocněnce poškozených Mgr. P. R. proti usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 26. 6. 2003, sp. zn. 3 T 52/ 2002. Z odůvodnění: Usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 26. 6. 2003, sp. zn. 3 T 52/2002, byla zamítnuta žádost zmocněnce poškozených Mgr. P. R. o úhradu nákladů poškozených, neboť ustanovení § 151 odst. 6 tr. ř. se vztahuje na případy, kdy je předsedou senátu podle § 51a tr. ř. určen zmocněnec poškozeného, který uplatnil v souladu
Právna veta: V prípade celkom bezvýsledného návrhu na obnovu konania odsúdený ani iný navrhovateľ nie je oprávnený podľa § 151 ods. 4 Tr. por. na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu podľa § 151 ods. 3 Tr. por., i keď odsúdenému bol v konaní o tomto návrhu obhajca ustanovený. Podľa § 153 ods. 1 Tr. por. je totiž takýto navrhovateľ povinný nahradiť štátu iba trovy konania o návrhu na obnovu, ktoré stanovil paušálnou sumou minister spravodlivosti, nie však odmenu a hotové výdavky uhradené štátom ustanovenému obhajcovi. Predseda senátu podľa § 155 ods. 1 Tr. por. rozhoduje iba o povinnosti na náhradu odmeny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSFR svojím uznesením zamietol sťažnosť odsúdeného proti rozhodnutiu vyššieho vojenského súdu, ktorým bola obhajcovi ustanovenému v konaní o návrhu na obnovu priznaná odmena a náhrada hotových výdavkov, pretože dospel k záveru, že sťažnosť bola podaná osobou neoprávnenou. Z odôvodnenia: Návrhom na obnovu konania sa odsúdený K. Š. domáhal zmeny rozsudku vyššieho vojenského súdu, ktorým bol v spojení s uznesením Najvyššieho súdu ČSSR uznaný za vinného z dvojnásobného trestného čin
MENU