SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348175
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pokus trestného činu


Približný počet výsledkov: 45 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pokus trestného činu
  • pokusit nájdené 188 krát v 100 dokumentoch
  • trestny nájdené 6097 krát v 465 dokumentoch
  • cin nájdené 2464 krát v 371 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 177 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 61 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 122 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 54 dokumentov
Odborné články 13 dokumentov


Právna veta: Znak opätovného spáchania trestného činu podľa § 179 ods. 2 písm. b) Tr. zák. nie je daný, ak ide len o jeden pokračovací trestný čin. Pokus trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 179 Tr. zák. je možný, a to napr. ak páchateľ použije na jeho spáchanie nespôsobilý prostriedok. Pokus trestného činu s použitím nespôsobilého prostriedku je trestný, ak jeho nebezpečnosť pre spoločnosť je vyššia než nepatrná, resp. malá (§ 3 ods. 2, § 75 Tr. zák.). V rámci okolností, pre ktoré nedošlo k dokonaniu trestného činu, treba najmä zhodnotiť, či neúspech trestnej činnosti bol spôsobený prevažne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe odvolania obžalovaného P. K. Najvyšší súd SR z dôvodov uvedených v § 258 ods. 1 písm. b), c) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 3. apríla 1990 sp. zn. 3 T 4/90 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 3. apríla 1990, sp. zn. 3 T 4/90 uznal obžalovaného P. K. za vinného zo spáchania trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a .
Kľúčové slová: krádež, vlámanie, príprava na zločin

Zbierka NS 4-5/1991
R 23/1991
Právna veta: I. K výkladu znaků skutkové podstaty trestného činu krádeže podle § 247 tr. zák. ve znění zák. č. 175/1990 Sb. Jestliže si pachatel přivlastní cizí věc vloupáním a způsobí škodu nedosahující hranice škody nikoli nepatrné (§ 247 odst. 1 tr. zák.), naplní pouze znaky skutkové podstaty trestného činu krádeže podle § 247 odst. 2 tr. zák. Způsobí-li však takovým činem škodu dosahující uvedenou hranici, naplní znaky skutkové podstaty trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 i § 247 odst. 2 tr. zák. a jeho jednání je proto nutno kvalifikovat podle obou těchto zákonných ustanovení. To ovšem plat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... chaty manželů J. Dále namítl, že odcizení vkladní knížky bez dalšího jednání směřujícího k vybrání vkladu nelze posoudit jako pokus trestného činu, ale jen jako přípravu. Prokurátor rovněž namítl nesprávná zjištění soudu prvního stupně a z toho vyplývající ... vytknout, že okresní soud pochybil, když odcizení vkladní knížky, aniž se pachatel pokusil vybrat z ní vklad, posoudil jako pokus trestného činu podle § 8 odst. 1 tr. zák. Takové jednání pachatele lze považovat toliko za přípravu k trestnému činu ( .
Právna veta: K výkladu ustanovení § 16 odst. 1 věta za středníkem tr. zák. o použití pozdějšího, pro pachatele příznivějšího zákona v případě trestného činu vraždy spáchaného před účinností zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Podle § 16 odst. 1 tr. zák. se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Použití nového právaje však třeba posuzovat jako celek, aby konečný výsledek byl pro pachatele příznivější. Nutné je hodnotit starý a nový zákon jak z hlediska us ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ve znění novely č. 175/1990 Sb. by musel být útok proti poškozené V. H. kvalifikován jako pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák., ... ě posouzena podle novely trestního zákona č. 175/1990 Sb., a tedy v přípádě prvého útoku jako pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák. a ... v Teplicích z 15. 4. 1983 sp. zn. 4 T 88/83 odsouzen mimo jiné též pro pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák. k trestu .
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: amnestia, príprava na zločin, udelenie amnestie

Zbierka NS 7-8/1991
R 48/1991
Právna veta: K aplikácii rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990. Z ustanovenia článku VI. ods. 1 písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990 a § 89 ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že z dobrodenia tejto amnestie sú vylúčení aj páchatelia, ktorí sa dopustili prípravy (§ 7 ods. 1 Tr. zák.), resp. pokusu (§ 8 ods. 1 Tr. zák.) trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 Tr. zák., prípadne účastenstva (§10 ods. 1 Tr. zák.) na tomto trestnom čine.

Úryvok z textu:
... činom sa rozumie len čin súdne trestný a pokiaľ z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, aj príprava na trestný čin, pokus trestného činu, organizátorstvo, návod a pomoc. Keďže článok VI. ods. 1 písm. a) na rozdiel od ods. 1 písm. b) amnestiálneho rozhodnutia .
Právna veta: I. Rozrušenie spôsobené pôrodom je zvláštny znak trestného činu podľa § 220 Tr. zák. a nemožno ho zamieňať so všeobecnými podmienkami trestnej zodpovednosti, vyjadrenými v ustanoveniach o nepríčetnosti a zmenšenej pŕíčetnosti. Pre posúdenie otázky, či obvinená konala v tomto psychickom stave, je rozhodujúcim podkladom posudok znalca-pôrodníka. Pritom nie je podstatné, či boly narušené schopnosti obvinenej rozpoznať nebezpečnosť svojho konania a ovládať ho. II. O trestný čin opustenia dieťaťa podľa § 212 Tr. zák. môže ísť len vtedy, keď úmysel páchateľa zahŕňa iba vznik nebezpečenstva smrti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSFR, Najvyšší súd ČSFR zrušil uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 29. októbra 1990 sp. zn. 6 To 43/90 a rozsudok Krajského súdu v Brne z 21. septembra 1990 sp. zn. 1 T 6/90 a krajskému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Brne z 21. septembra 1990 sp. zn. 1T 6/90 bola obvinená R. P. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu vraždy podlá § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. .
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý v úmysle získať výplatu výhry Športky predloží v zberni nájdený diel tiketu určený pre prihlasovanie výhry v presvedčení, že ide o tiket platný, nie je síce trestným činom podvodu podľa § 250 Tr. zák., môže však podľa okolností zakladať znaky trestného činu zatajenia veci podľa § 254 Tr, zák., resp. pokusu tohto trestného činu.

Úryvok z textu:
... zákone, posudzované vo svojom celku, je nebezpečné pre spoločnosť. Ak je takéto konanie pre spoločnosť nebezpečné, ide o pokus trestného činu, aj keď so zreteľom na spôsob tohto konania alebo pre zvolené prostriedky v konkrétnom prípade následok uvedený v zákone ... 1990. Na základe týchto skutočností bolo obvinenému B. dňa 21. júna 1990 po začatí trestného stíhania oznámené obvinenie pre pokus trestného činu krádeže podľa § 8 ods. 1 a § 247 ods. 1 Tr. zák., pričom takéto právne posúdenie nebolo správne .
Právna veta: Rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, môže vyvolať zo strany obhajoby procesné úkony smerujúce na odstráneniu nežiadúcich právnych dôsledkov na obvineného, ktoré by v prípade správneho rozhodnutia neboli potrebné. Takéto rozhodnutia môžu byť príčinou vzniku trov za úkon obhajoby v záujme obvineného a náklady vynaložené na ne sú v príčinnej súvislosti s nezákonnými rozhodnutiami, lebo boli týmito rozhodnutiami vyvolané. Za takto vzniknutú škodu je daná zodpovednosť podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
... , vedenom proti nemu pred Obvodným súdom Bratislava 2 pod sp. zn. 3 T 191/87. Uviedol, že bol stíhaný pre pokus trestného činu ublíženia na zdraví podlá ustanovenia § 8 ods. 1 a ustanovenia § 222 ods. 1 Trestného zákona a rozsudkom uvedeného .
Kľúčové slová: odmena obhajcu, úkony právnej pomoci, uznanie za vinného, pokus trestného činu, práva a povinnosti obhajcu

Zbierka NS 1/1992
R 17/1992
Právna veta: Ak je obvinený podľa § 190 ods. 2, resp. § 225 ods. 2 Tr. por. upozornený súdom na možnosť posúdenia žalovaného skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, treba ustanovenému obhajcovi podľa § 151 ods. 2 Tr. por. priznať za úkony právnej pomoci poskytnuté od tejto doby sadzbu tarifnej odmeny (§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Zb.) stanovenú na trestný čin, na ktorý bol obvinený upozornený, aj keď je uznaný za vinného miernejším trestným činom podľa obžaloby.

Úryvok z textu:
... ako ho posudzovala obžaloba. V danom prípade povinnosťou obhajcu bolo obhajovať obvineného, ktorého skutok mohol byť právne kvalifikovaný aj ako pokus trestného činu vraždy a podľa § 219 Tr. zák. uložený trest odňatia slobody vo výmere 10 až 15 rokov, resp. v ... čin uvedený v obžalobnom návrhu. V danom prípade krajský súd obžalovaného upozornil, že jeho skutok možno právne kvalifikovať aj ako pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., o tomto delikte sa rozhodovalo aj v odvolacom konaní, .
Kľúčové slová: ťažká ujma na zdraví alebo smrť, recidíva, obzvlášť nebezpečný recidivista

Zbierka NS 4-5/1991
R 35/1991
Právna veta: Úmysl pachatele způsobit jinému těžkou újmu na zdraví nelze dovozovat jen z povahy předmětu, kterým byl veden útok. Je třeba zvážit i další okolnosti případu, jako jsou způsob použití tohoto předmětu, intenzita vedeného úderu apod.

Úryvok z textu:
... pokračování, které mělo směřovat na P. B., bylo bez detailnějšího zjištění způsobu útoku posouzeno jako pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák., tedy jako takového činu, který m .
Právna veta: Při užití důvodu vylučujícího protiprávnost podle § 13 tr. zák. o nutné obraně nemůže soud vycházet ze závěru, že útok ze strany poškozeného „velmi pravděpodobně neskončil66. Neize-li tuto otázku provedenými důkazy zjistit zcela bezpečně, je nutno vycházet ze zásady in dubio pro reo a stran skončení či neskončení útoku na zájem chráněný trestním zákonem učinit závěr, že útok v době činu obviněné, která se mu bránila, trval. Při hodnocení skutečností týkajících se trvání i nebezpečnosti útoku poškozeného vůči obviněné a jejím dětem z hlediska podmínek nutné obrany je třeba přihlížet i k psyc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bylo kvalifikováno jednání poškozeného, mohlo by jít o trestný čin omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák., pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 k § 221 odst. 1 tr. zák., event. o trestný čin násilí .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.