Nájdené rozsudky pre výraz: pokus trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

357 dokumentov
102 dokumentov
266 dokumentov
2 dokumenty
79 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Znak opätovného spáchania trestného činu podľa § 179 ods. 2 písm. b) Tr. zák. nie je daný, ak ide len o jeden pokračovací trestný čin. Pokus trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 179 Tr. zák. je možný, a to napr. ak páchateľ použije na jeho spáchanie nespôsobilý prostriedok. Pokus trestného činu s použitím nespôsobilého prostriedku je trestný, ak jeho nebezpečnosť pre spoločnosť je vyššia než nepatrná, resp. malá (§ 3 ods. 2, § 75 Tr. zák.). V rámci okolností, pre ktoré nedošlo k dokonaniu trestného činu, treba najmä zhodnotiť, či neúspech trestnej činnosti bol spôsobený prevažne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe odvolania obžalovaného P. K. Najvyšší súd SR z dôvodov uvedených v § 258 ods. 1 písm. b), c) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 3. apríla 1990 sp. zn. 3 T 4/90 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 3. apríla 1990, sp. zn. 3 T 4/90 uznal obžalovaného P. K. za vinného zo spáchania trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 od
Právna veta: Ak je obvinený podľa § 190 ods. 2, resp. § 225 ods. 2 Tr. por. upozornený súdom na možnosť posúdenia žalovaného skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, treba ustanovenému obhajcovi podľa § 151 ods. 2 Tr. por. priznať za úkony právnej pomoci poskytnuté od tejto doby sadzbu tarifnej odmeny (§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Zb.) stanovenú na trestný čin, na ktorý bol obvinený upozornený, aj keď je uznaný za vinného miernejším trestným činom podľa obžaloby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti obhajcu JUDr. P. H. Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. decembra 1990 sp. zn. 1T12/90 a sám rozhodol o výške obhajcovej odmeny a hotových výdavkov za obhajobu na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu. Z odôvodnenia: Krajský súd uznesením z 5. decembra 1990, sp. zn. 1 T 12/90, podlá § 151 ods. 2,3 Tr. por. priznal obhajcovi JUDr. P. H. podlá vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Sb., o odmenách advokátov za poskytovanie právnej po
Právna veta: I. Rozrušenie spôsobené pôrodom je zvláštny znak trestného činu podľa § 220 Tr. zák. a nemožno ho zamieňať so všeobecnými podmienkami trestnej zodpovednosti, vyjadrenými v ustanoveniach o nepríčetnosti a zmenšenej pŕíčetnosti. Pre posúdenie otázky, či obvinená konala v tomto psychickom stave, je rozhodujúcim podkladom posudok znalca-pôrodníka. Pritom nie je podstatné, či boly narušené schopnosti obvinenej rozpoznať nebezpečnosť svojho konania a ovládať ho. II. O trestný čin opustenia dieťaťa podľa § 212 Tr. zák. môže ísť len vtedy, keď úmysel páchateľa zahŕňa iba vznik nebezpečenstva smrti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSFR, Najvyšší súd ČSFR zrušil uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 29. októbra 1990 sp. zn. 6 To 43/90 a rozsudok Krajského súdu v Brne z 21. septembra 1990 sp. zn. 1 T 6/90 a krajskému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Brne z 21. septembra 1990 sp. zn. 1T 6/90 bola obvinená R. P. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu vraždy podlá § 8 ods. 1, § 21
R 10/1994
Právna veta: I. Věc, v níž byla podána obžaloba pro pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst 1 tr. zák., může krajský soud jako soud prvního stupně při předběžném projednání obžaloby postoupit okresnímu soudu z důvodu, že jde o trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák., jestliže je z důkazů provedených v přípravném řízení zřejmé, že nemůže jít o pokus vraždy, a jestliže tento závěr není závislý na budoucím hodnocení důkazů v hlavním líčení, při kterém by měla být odstraněna případná pochybnost o možnosti kvalifikovat skutek jako pokus trestného činu vraždy. II. Ze skut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud zamítl stížnost krajského prokurátora v Hradci Králové. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. při předběžném projednání obžaloby postoupena Okresnímu soudu v Pardubicích věc obviněného J. H., na kterého krajský prokurátor v Hradci Králové podal obžalobu pro pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 219 odst. 1 tr. zák. Krajský soud toto rozhodnutí opřel o závěr, že skutek, pro který byla obžaloba podána, není pokusem trestnéh
Meritum Pokus
R 26/1994
Právna veta: Při právním posouzení pokusu trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 247 tr. zák. z hlediska znaků charakterizovaných výší škody, je nutno vycházet z představy pachatele o předmětu útoku a jeho záměru. Otázka, zda zamýšlenou škodu mohl pachatel takového činu vzhledem k jeho okolnostem skutečně způsobit, kdyby se mu podařilo čin dokonat, je významným hlediskem pro hodnocení materiální podmínky uvedené v § 88 tr. zák. pro použití kvalifikované skutkové podstaty odpovídající záměru pachatele.

Úryvok z textu:
K odvolání mladistvého J. N. Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 1. dubna 1993 sp. zn. 1 T 3/93 a věc vrátil tomuto soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný mladistvý J. N. uznán vinným pokusem trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák. a trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1,2 písm. b) tr. zák. a odsouzen podle § 234 odst. 2, § 79 odst. 1, § 35 odst. 1 tr
Meritum Vražda
R 43/2006
Právna veta: Jednání pachatele bezprostředně směřující k úmyslnému usmrcení těhotné ženy (a tím i jejího nenarozeného dítěte) nelze právně posoudit jako pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, spáchaný proti dvěma osobám ve smyslu kvalifikované skutkové podstaty trestného činu vraždy uvedené v § 219 odst. 2 písm. a) citovaného ustanovení, neboť lidský plod nelze pokládat za lidského jedince, který požívá přímé ochrany ustanovením o trestném činu vraždy. Při útoku zaměřeném prvotně na život těhotné ženy je ochrana lidského plodu poskytována zprostředkovaně, a to zvýšenou trestno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Olomouci z podnětu odvolání obžalovaného P. D. a státního zástupce zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 36 T 2/2005 a podle § 259 odst. 3 tr. ř. ve věci nově rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 36 T 2/2005, byl obžalovaný P. D. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., jehož se měl podle skutkových zjištění soudu
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý v úmysle získať výplatu výhry Športky predloží v zberni nájdený diel tiketu určený pre prihlasovanie výhry v presvedčení, že ide o tiket platný, nie je síce trestným činom podvodu podľa § 250 Tr. zák., môže však podľa okolností zakladať znaky trestného činu zatajenia veci podľa § 254 Tr, zák., resp. pokusu tohto trestného činu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SR v neprospech obvineného J. B., zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora v Prešove z 26. septembra 1990, sp. zn. Pv 883/90, pre neúplné zistenie skutočného stavu veci a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor v Prešove uznesením z 26. septembra 1990, sp. zn. Pv 883/90, ktoré sa stalo právoplatným, zastavil podľa § 172 ods. 1 písm.
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: rozhodnutie o použití amnestieamnestiamarenie výkonu úradného rozhodnutia
R 26/1992
Právna veta: Jestliže po zrušení rozsudku skutek uvedený v obžalobě a právně posouzený jako přečin již není vzhledem k nové právní úpravě přečinem ani jiným činem trestně postižitelným, nepřichází v úvahu zastavení trestního stíhání vzhledem k amnestii prezidenta republiky. O takovém skutku je třeba rozhodnout zprošťujícím výrokem podle § 226 písm. b) tr. ř.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČR Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek okresního soudu v Ostravě z 21. ledna 1987 sp. zn. 6 T 432/86 a sám ve věci rozhodl tak, že - podle § 11 odst. 2 písm. a) tr. ř. a článku V písm. a) rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 1990 zastavil trestní stíhání obviněného M. Š. pro skutek, který byl posouzen jako pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 221 odst. I tr. zák., jehož se obviněný dopustil
R 12/1994
Právna veta: O uložení souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 tr. zák. by zásadně nemělo být rozhodnuto bez toho, že soud provede důkaz spisem ve věci, v níž byl vydán rozsudek, ve vztahu ke kterému je dán vztah souhrnnosti. Provedení důkazu jen opisem rozsudku je nedostatečné, protože mohou nastat skutečnosti, které z obsahu rozsudku nevyplývají a které vylučují uložení souhrnného trestu.

Úryvok z textu:
K odvoláním krajského prokurátora v Ostravě a mladistvého J. V. Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. května 1993 sp. zn. 1 T 43/92 ve výroku o trestu, a věc vrátil tomuto soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný mladistvý J. V. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1 tr. zák., a odsouzen podle § 219 odst. 1 tr. zák., § 79 odst. 1 tr. zák., § 35 odst.
R 48/1995
Právna veta: Ani v řízení o vydání do ciziny podle oddílu druhého hlavy XXIV. trestního řádu nelze napravit opravným usnesením podle § 131 a § 138 tr. ř. takové nesprávnosti usnesení soudu, ke kterým došlo při jeho vyhlášení, tedy nikoli jen v jeho vyhotovení nebo opisu. Nesprávné označení osoby, které se usnesení o přípustnosti vydání týká, jehož důsledkem je její zcela odlišná identita, je vadou, jež znemožňuje realizaci vydání této osoby do ciziny. V takovém případě je třeba o přípustnosti vydání znovu rozhodnout v příslušném řízení na základě nového návrhu státního zástupce, ve kterém je již oso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z podnětu ministra spravedlnosti České republiky o přípustnosti vydání A. P. k trestnímu stíhání ve Slovenské republice rozhodl Nejvyšší soud České republiky, že usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 1994 sp. zn. 4 Nt 437/94 se zrušuje. Z odůvodnění: Na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 12. 1. 1994 o vydání A. P. k trestnímu stíhání ve Slovenské republice a k návrhu Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 13. 10. 1994 rozhodl Městský so
MENU