Nájdené rozsudky pre výraz: recidíva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

582 dokumentov
167 dokumentov
4037 dokumentov
43 dokumentov
73 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Úmysl pachatele způsobit jinému těžkou újmu na zdraví nelze dovozovat jen z povahy předmětu, kterým byl veden útok. Je třeba zvážit i další okolnosti případu, jako jsou způsob použití tohoto předmětu, intenzita vedeného úderu apod.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 21. 7. 1986 sp. zn. 2 To 315/86 a rozsudek okresního soudu v Novém Jičíně z 24. 6. 1986 sp. zn. 3 T 56/86 a okresnímu prokurátorovi v Novém Jičíně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. 6. 1986 sp. zn. 3 T 56/86 byl obviněný J. H. uznán vinným trestným činem výtržnictví p
R 39/1994
Právna veta: Při posuzování formální podmínky zvlášť nebezpečné recidivy podle § 41 tr. zák. nelze přihlížet k odsouzení a potrestání obviněného soudem se sídlem ve Slovenské republice, i kdyby k odsouzení a potrestání došlo před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. K takovému odsouzení je možné přihlížet pouze jako k přitěžující okolnosti v zákoně výslovně neuvedené.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného B. R. a městského prokurátora v Praze Vrchní soud v Praze částečně zrušil rozsudek Městského soudu v Praze z 26. 2. 1993 sp. zn. 3 T 7/92 ve výroku o způsobu výkonu trestu odnětí svobody a obžalovaného B. R. zařadil pro výkon trestu odnětí svobody do druhé nápravně výchovné skupiny. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem Městského soudu v Praze byl obžalovaný B. R. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, odst. 3 tr. zák., jehož se podle skutko
1
Právna veta: Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, který byl uložen zvlášť nebezpečnému recidivistovi podle § 41 písm. b) tr. zák. ve znění zák. č. 140/1961 Sb., přichází i za účinnosti zákona č. 175/1990 Sb. v úvahu jen za předpokladu, že odsouzený vykonal dvě třetiny uloženého trestu odnětí svobody. Redakční poznámka: Uloženým trestem odnětí svobody se s ohledem na § 61 odst. 1 tr. zák. rozumí i trest odnětí svobody zmírněný na základě rozhodnutí prezidenta republiky.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: V rozhodovací praxi soudců se objevila nejednotnost v posuzování otázky, zda při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, o kterém se rozhoduje po 1. 7. 1990, tedy za účinnosti zák. č. 175/1990 Sb., v případě zvlášť nebezpečného recidivisty podle § 41 písm. b) tr. zák. ve znění zák. č. 140/1961 Sb. platí ustanovení § 61 odst. 1 tr. zák., podle něhož předpokladem podmíněného propuštění je vykonání poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta republiky zmírněného
Kľúčové slová: obzvlášť nebezpečný recidivistatrestanie recidívy
R 60/1991
Právna veta: Ak sa čin páchateľa, ktorý bol odsúdený ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 písm. b) Tr. zák. na trest odňatia slobody presahujúci hornú hranicu základnej trestnej sadzby, môže po novelizácii Trestného zákona (zák. č. 175/1990 Zb.) účinnej od 1. júla 1990 posudzovať len ako trestný čin miernejšie trestný, je potrebné v zmysle článku II. bodu 4 citovanej novely skrátiť takémuto páchateľovi trest odňatia slobody na hornú hranicu miernejšej trestnej sadzby príslušného ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona v znení citovanej novely. Pokiaľ takémuto páchateľovi nebol uložený trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR v prospech obvineného J. F., zrušil právno- platné uznesenie Okresného súdu v Prievidzi z 8. augusta 1990, sp. zn. 4 T 455/87 a sám o veci rozhodol tak, že podľa článku II. bodu 4 zákona č. 175/1990 Zb. skrátil trest odňatia slobody uložený obvinenému J. F. vo výmere 3 a pol roka rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 26. augusta 1987, sp. zn. 4 T 455/87, v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej
R 33/1997
Právna veta: K účinkům rozhodnutí Nej vyššího soudu o uznání rozsudku cizozemského soudu (§ 384a tr. ř.) nebo o zaznamenání údajů o odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku tres- tů podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb.: Zákonný důsledek takových rozhodnutí záležející v tom, že se na odsouzení cizozemským soudem hledí jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 citovaného zákona), znamená, že toto odsouzení nemá jen význam důkazního prostředku o osobě odsouzeného, ale stává se formální právní skutečností předpokládanou zákony České republiky, zejména skutečností, k níž lze přihlížet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky projednal dne 17. 1. 1997 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky a rozhodl tak, že se podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanů České republiky, a to A. L., J. Z., a J. V. rozsudkem Nižšího soudu ve Vantaa, Finská republika, ze dne 10. 4. 1996 č. 20 (R 96/361), ve spojení s rozsudkem Vyššího soudu v Helsinkách, Finská republika, ze dne 21. 8. 1996 č. 4111 (R 96/962), a t
Právna veta: Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, který byl uložen zvlášť nebezpečnému recidivistovi podle § 41 písm. b) tr. zák. ve znění zák. č. 140/1961 Sb., přichází i za účinnosti zákona č. 175/1990 Sb. v úvahu jen za předpokladu, že odsouzený vykonal dvě třetiny uloženého trestu odnětí svobody.

Úryvok z textu:
V rozhodovací praxi soudů se objevila nejednotnost v posuzování otázky, zda při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, o kterém se rozhoduje po 1. 7. 1990, tedy za účinnosti zák. č. 175/1990 Sb., v případě zvlášť nebezpečného recidivisty podle § 41 písm. b) tr. zák. ve znění zák. č. 140/1961 Sb. platí ustanovení § 61 odst. 1 tr. zák., podle něhož předpokladem podmíněného propuštění je vykonání poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta republiky zmírněného trestu odnětí s
R 16/1997
Právna veta: I. Za trest uložený před 1.1.1993 soudem se sídlem na území Slovenské republiky, v jehož výkonu se podle cl. II. bodu 7 zák. č. 25/1993 Sb. pokračuje, jako by byl uložen soudem České republiky, se považuje nejen trest, jehož výkon byl před tímto datem v České republice zahájen, nýbrž i trest, v jehož výkonu zde bylo před tímto datem pokračováno po zahájení výkonu trestu ve věznici na území dnešní Slovenské republiky. II. Za důkaz přípustný podle § 89 odst. 2 tr. ř. může sloužit i trestní rozsudek cizozemského soudu. Takový rozsudek sice v České republice nelze bez dalšího (§ 21 odst. 2 tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného R. M. proti usnesení Okresního soudu Brno-ven- kov ze dne 20.12.1995 sp. zn. Pp 299/91. Z odůvodnění: Obviněný R. M. byl rozsudkem Okresního soudu v Považské Bystrici ze dne 10. 7. 1990 sp. zn. 1 T 168/90, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Banské Bystrici ze dne 14. 8. 1990 sp. zn. 4 To 170/90, odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 t
Merito veci Trestný čin vraždy
Právna veta: Ak sa páchateľ trestného činu vraždy už raz v minulosti dopustil rovnakého činu a bol zaň potrestaný, treba, ak sú splnené ďalšie podmienky, posúdiť jeho skutok ako trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák. Nemožno ho však uznať za vinného, že sa tohoto trestného činu dopustil ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. To by bolo možné až pri odsudzovaní páchateľa za tretí trestný čin vraždy, za predpokladu, že aspoň pre jeden z nich bol už potrestaný.

Úryvok z textu:
Na odvolanie obžalovaného Najvyšší súd SR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 13. 9. 1991 sp. zn. 1 T 11/91 a pre rovnaký skutok uznal ho za vinného z trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. c) a e) Tr. zák. a uložil mu trest. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave zo dňa 13. septembra 1991 sp. zn. 1 T 11/91 bol obžalovaný J. Š. uznaný za vinného zo spáchania trestného činu vraždy ako obzvlášť nebezpečný recidivista podlá § 219 ods. 1, 2 písm. e) Tr. zák., §
R 25/1999
Právna veta: I. Jestliže v době rozhodování soudu o trestném činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. je dřívější odsouzení pachatele, které je formálním znakem tohoto činu, již zahlazeno nebo o něm z jiného důvodu platí fikce neodsouzení, pak toto odsouzení nemůže naplnit zákonem požadovaný znak zpětnosti, byť v době spáchání činu ještě zahlazeno nebylo, ani o něm neplatila fikce neodsouzení. II. U trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) až e) tr. zák. není výše způsobené škody jeho zákonným znakem. To však neznamená, že hodnota pachatelem odcizené věci je zcela bezvýznamná pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud zrušil k stížnosti pro porušení zákona rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 1997 sp zn. 6 T 51/96 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 1997 sp zn. 6 T 51/96 byl obviněný V. S. uznán vinným pokusem trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 a § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., neboť ačkoliv byl trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 1995 sp. zn. 6 T 56/95, který na
R 37/1996
Právna veta: Povahu a účinky trestního rozsudku (rozhodnutí o vině a trestu) soudu, který měl sídlo na území dnešní Slovenské republiky, vyhlášeného před 1.1.1993, je třeba z hlediska § 21 odst. 2 tr. zák. stanovit diferencovaně. Zatímco takový rozsudek nemůže být na území České republiky vykonán, ani tu mít jiné pozitivní účinky jako formální právní skutečnosti, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, něco jiného, má zde účinek negativní tak, že tvoří překážku věci rozhodnuté. Z toho především vyplývá, že takový rozsudek lze vykonat (pokračovat v jeho výkonu), ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Ministerstvo spravedlnosti ČR získalo v rámci plnění svých úkolů poznatek o nejednotnosti soudního rozhodování při posuzování formální podmínky zvlášť nebezpečné recidivy podle § 41 odst. 1 tr. zák. ve vztahu k předchozímu odsouzení a potrestání soudem se sídlem na území Slovenské republiky, k němuž došlo před 1.1. 1993. Jde konkrétně o dva senáty Vrchního soudu v Praze, které vydaly během jednoho měsíce o této otázce dvě rozdílná rozhodnutí. V rozsudku ze dne 20. 10. 1993 sp. z
MENU