Nájdené rozsudky pre výraz: registrácia zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
24 dokumentov
170 dokumentov
14 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Státní notářství při přezkoumávání smlouvy o převodu bytu v domě ve vlastnictví státu do vlastnictví občana si musí ověřit před registrací Smlouvy, zda tato smlouva o převodu vlastnictví k bytu není v rozporu s ustanoveními zákona č. 403/1990 Sb.

Úryvok z textu:
Státní notářství v Liberci svým rozhodnutím registrovalo kupní smlouvu uzavřenou mezi převádějícím Bytovým podnikem města L. a nabyvatelkou A. K., podle níž došlo k převodu vlastnictví bytu ě. 4 (o kuchyni a dvou pokojích, III. kategorie) v podkroví obytného domu ěp. 1127 v L. se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 19,90 % na společných částech domu (ve smlouvě podrobně uvedených). Generální prokurátor České republiky podal proti tomuto rozhodnutí stížnost pro porušení zákona, v níž vytýkal st
Meritum Právne úkony
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonuprávny úkonregistrácia zmluvy
R 56/1991
Právna veta: U právního úkonu darování nemovitostí dárkyní, která má uloženu platební povinnost vůči věřiteli vysokou peněžní částku, pro niž je vůči ní navržen i soudní výkon rozhodnutí, musí státní notářství posoudit i z uvedeného hlediska, zda se právní úkon darování nepříčí zájmům společnosti (§ 39 o.z.)

Úryvok z textu:
Státní notářství pro Prahu 9 sepsalo formou notářského zápisu darovací smlouvu, podle níž I. D. darovala manželům B. a K. Š. polovinu rodinného domku čp. 1996 a zahradu pare. č. 2125/1 v H. P. Státní notářství pro Prahu 9 tuto smlouvu svým rozhodnutím potom registrovalo. Nej vyšší soud České republiky rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, tak, že uvedeným rozhodnutím státního notářství o registraci smlouvy byl porušen zákon. Z odůvodnění: Na stá
Právna veta: Jestliže některý z účastníků řízení o registraci smlouvy o převodu nemovitosti zemřel dříve, než bylo řízení o registraci pravomocně skončeno, musí státní notářství postupovat podle ustanovení § 25 not. ř. a § 107 o.s.ř.

Úryvok z textu:
Státní notářství v Semilech svým rozhodnutím registrovalo darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemena, které byly sepsány notářským zápisem. Podle těchto smluv A. Z. darovala svému synovi J. Z. rodinný domek čp. 14 v Č. se stavebním pozemkem pare. č. 30 a obdarovaný se současně zavázal poskytnout dárkyni doživotní bezplatné bydlení v rodinném domku a užívání všech součástí nemovitosti v tom rozsahu, jako je dosud užívala; hodnota tohoto závazku jako věcného břemena byla určena částkou 3
Meritum Výmena bytov
Právna veta: Jestliže účastníci kupní smlouvy týkající se domku vázali tento právní úkon na podmínku uskutečnění výměny bytu v převáděném domku za byt kupujících, nemohlo státní notářství) registrovat uvedenou kupní smlouvu před tím, než došlo ke splnění dohody o výměně bytu.

Úryvok z textu:
Státní notářství Brno-venkov notářským zápisem z 23. 4. 1990, sp. zn. Nz 604/90, sepsalo kupní smlouvu, podle níž prodávající A. Š. prodává kupujícím J. S. a H. S. rodinný dům čp. 80 v D. se stavební parcelou č. 30/1 o výměře 388 m2, zahradou parc. č. 42/1 o výměře 775 m2 a zahradou parc. č. 1105 o výměře 40 m2 (a to se všemi součástmi a příslušenstvím včetně nedokončené přístavby domu, povolené stavebním povolením bývalého MNV v Ř. ze dne 4. 12. 1986, vedlejších staveb u domu a studny), za doho
Právna veta: Při přezkoumávání dohody o vydání nemovitých věcí (§ 5 odst. 3 zákona č. 403/1990 Sb.) před její registrací, bylo nutno postupovat obdobně jako při registraci smlouvy o převodu nemovitosti a pečlivě posuzovat také oprávnění povinné osoby nakládat s nemovitostí na podkladě předložených listin a rozhodnutí. V případech přestaveb a přístaveb nemovitostí bylo třeba posuzovat, zda se staly součástí původní nemovitosti, zda tu nedošlo k podstatnému zhodnocení nemovitosti anebo ke změně druhu stavby, popřípadě zda vznikla nová nemovitá věc.

Úryvok z textu:
Státní notářství v Uherském Hradišti svým rozhodnutím registrovalo dohodu o vydání nemovitosti, a to domu čp. 63 se stavební plochou pare. č. 87/1 (o výměře 640 m2) v U., která byla uzavřena podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, mezi vydávajícím podnikem bytového hospodářství a příjemci L. K., L. S. a K. S. Rozhodnutí nabylo právní moci. Toto rozhodnutí napadl generální prokurátor České republiky stížností pro porušení zákona, v níž především poukazova
Právna veta: Vydať celú vec iba niektorým z oprávnených osôb možno vtedy, ak zostávajúce oprávnené osoby svoj nárok na vydanie veci neuplatnia, alebo podanú výzvu na vydanie veci napriek upozorneniu na potrebu doplnenia výzvy na vydanie potrebnými listinami v stanovenej lehote nedoplnia. Zákon č. 403/1990 Sb. spája právne dôsledky predpokladané v ustanovení § 4 tohto zákona už s podaním výzvy samej (hoci aj bez priloženia potrebných príloh). Takouto výzvou uplatnený nárok nezanikne v lehote uvedenej v § 19 ods. 1 zákona č. 403/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Dohodou o vydaní vecí v zmysle ustanovení zákona č. 403/1990 Zb., uzavretou 31. 5. 1991, vydal Bytový podnik v B. oprávnenej osobe J. K. nehnuteľnosť, ktorá bola zapísaná v pozemkovej knihe pre kat. úz. v B. vo vl. č. 1044 pod pare. č. 216, 217, 218 (dom a záhrada) vo vlastníctve G. M. (v podiele 1/2) a M. M. (v podiele 1/2) a neskôr bola zapísaná v evidencii nehnuteľností pre kat. úz. B. ako pozemok pare. č. 1333 a na ňom postavená budova č. 32 v B, Štátne notárstvov Banskej Bystrici registrov
MENU