Nájdené rozsudky pre výraz: vražda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1694 dokumentov
677 dokumentov
865 dokumentov
19 dokumentov
70 dokumentov
102 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Vražda
R 43/2006
Právna veta: Jednání pachatele bezprostředně směřující k úmyslnému usmrcení těhotné ženy (a tím i jejího nenarozeného dítěte) nelze právně posoudit jako pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, spáchaný proti dvěma osobám ve smyslu kvalifikované skutkové podstaty trestného činu vraždy uvedené v § 219 odst. 2 písm. a) citovaného ustanovení, neboť lidský plod nelze pokládat za lidského jedince, který požívá přímé ochrany ustanovením o trestném činu vraždy. Při útoku zaměřeném prvotně na život těhotné ženy je ochrana lidského plodu poskytována zprostředkovaně, a to zvýšenou trestno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Olomouci z podnětu odvolání obžalovaného P. D. a státního zástupce zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 36 T 2/2005 a podle § 259 odst. 3 tr. ř. ve věci nově rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. 36 T 2/2005, byl obžalovaný P. D. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., jehož se měl podle skutkových zjištění soudu
Merito veci Vražda
R 37/2005
Právna veta: Usmrcení jiné osoby v úmyslu odstranit ji jako svědka činu, který předcházel takovému usmrcení a který nenaplňuje znaky skutkové podstaty určitého trestného činu něho u něho není možné naplnění těchto znaků již prokázat, ale jehož odhalení považuje pachatel pro sebe za nepříznivé, lze posoudit jako trestný čin vraždy spáchaný z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky ve smyslu § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. zák., za předpokladu, že tato okolnost zvyšuje pro svou závažnost podstatně stupeň nebezpečnosti činu pro společnost (§ 88 odst. 1 tr. zák.).

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze k odvolání obžalovaného P Z., jeho rodičů a jeho bratrů J. Z. a M. Z. zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka Táboře ze dne 5. 6 2003, sp. zn. 9 T 2/2003, a rozhodl tak, že uznal obžalovaného vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. zák., kterého se dopustil tím, že dne 16. 5. 2002, poté co kolem 14.00 hod. v P. vzal do svého vozidla jako stopařku poškozenou J. Š., se v průběhu jízdy odchýlil od směru na S. a na přesně
Merito veci Trestný čin vraždy
Právna veta: Ak sa páchateľ trestného činu vraždy už raz v minulosti dopustil rovnakého činu a bol zaň potrestaný, treba, ak sú splnené ďalšie podmienky, posúdiť jeho skutok ako trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák. Nemožno ho však uznať za vinného, že sa tohoto trestného činu dopustil ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. To by bolo možné až pri odsudzovaní páchateľa za tretí trestný čin vraždy, za predpokladu, že aspoň pre jeden z nich bol už potrestaný.

Úryvok z textu:
Na odvolanie obžalovaného Najvyšší súd SR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 13. 9. 1991 sp. zn. 1 T 11/91 a pre rovnaký skutok uznal ho za vinného z trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. c) a e) Tr. zák. a uložil mu trest. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave zo dňa 13. septembra 1991 sp. zn. 1 T 11/91 bol obžalovaný J. Š. uznaný za vinného zo spáchania trestného činu vraždy ako obzvlášť nebezpečný recidivista podlá § 219 ods. 1, 2 písm. e) Tr. zák., §
Merito veci Trestný čin vraždy
Právna veta: K výkladu ustanovení § 16 odst. 1 věta za středníkem tr. zák. o použití pozdějšího, pro pachatele příznivějšího zákona v případě trestného činu vraždy spáchaného před účinností zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Podle § 16 odst. 1 tr. zák. se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Použití nového právaje však třeba posuzovat jako celek, aby konečný výsledek byl pro pachatele příznivější. Nutné je hodnotit starý a nový zákon jak z hlediska us ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR zamítl odvolání krajského prokurátora v Praze týkající se obžalovaného V. K. a odvolání tohoto obžalovaného proti rozsudku krajského soudu v Praze z 21. 6. 1990 sp. zn. 3 T 20/89. Dále v uvedeném rozsudku zrušil výroky o třes tu, zařazení do nápravné výchovné skupiny a výrok o náhradě škody týkající se obžalované L. K. a uložil jí podle § 234 odst. 1 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání šesti a půl roku, pro jehož výkon ji zařadil do druhé nápravně výchovné skupiny. Podle § 22
Merito veci Trestný čin vraždy
Právna veta: K výkladu ustanovení § 16 odst. 1 věta za středníkem tr. zák. o použití pozdějšího, pro pachatele příznivějšího zákona v případě trestného činu vraždy spáchaného před účinností zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Podle § 16 odst. 1 tr. zák. se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Použití nového právaje však třeba posuzovat jako celek, aby konečný výsledek byl pro pachatele příznivější. Nutné je hodnotit starý a nový zákon jak z hlediska us ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSFR, Nejvyšší soud ČSFR zrušil usnesení Nejvyššího soudu ČSR z 27. srpna 1980 sp. zn. 6 To 18/80 a výrok o trestu a o způsobu jeho výkonu v rozsudku krajského soudu v Brně ze 7. května 1980 sp. zn. 1 T 7/80. Obviněnému K. V. pak uložil za trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák. ve znění účinném do 1. 7.1990 (dále jen tr. zák.) a trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák., trest odnětí svobody v trvání čtrnácti let, pro jeho
Právna veta: Jestliže pachatel úmyslně usmrtí jiného, aby se zmocnil cizí věci, je možné takový skutek posoudit jen jako trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák. Jednočinný souběh tohoto trestného činu s trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. je vyloučen.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR zamítl odvolání podaná krajským prokurátorem v Plzni, mladistvým a jeho rodiči proti rozsudku krajského soudu v Plzni z 12. března 1991 sp. zn. 3 To 19/91. Zodůvodnění: Napadeným rozsudkem byl mladistvý E. K. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 219 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák. a odsouzen podle § 219 odst. 2 tr. zák., § 79 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na tři a půl roku, pro jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zák. zařazen do
R 10/1994
Právna veta: I. Věc, v níž byla podána obžaloba pro pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst 1 tr. zák., může krajský soud jako soud prvního stupně při předběžném projednání obžaloby postoupit okresnímu soudu z důvodu, že jde o trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák., jestliže je z důkazů provedených v přípravném řízení zřejmé, že nemůže jít o pokus vraždy, a jestliže tento závěr není závislý na budoucím hodnocení důkazů v hlavním líčení, při kterém by měla být odstraněna případná pochybnost o možnosti kvalifikovat skutek jako pokus trestného činu vraždy. II. Ze skut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud zamítl stížnost krajského prokurátora v Hradci Králové. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. při předběžném projednání obžaloby postoupena Okresnímu soudu v Pardubicích věc obviněného J. H., na kterého krajský prokurátor v Hradci Králové podal obžalobu pro pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 219 odst. 1 tr. zák. Krajský soud toto rozhodnutí opřel o závěr, že skutek, pro který byla obžaloba podána, není pokusem trestnéh
R 42/1994
Právna veta: I. Pozvolné udušení poškozené, kterou obvinění svázali, položili na postel, přikryli peřinou a zanechali bez pomoci, lze s ohledem na duševní i fyzické útrapy, jež takový způsob usmrcení provázejí, považovat za zvlášť trýznivý způsob spáchání činu ve smyslu § 219 odst. 2 písm. b) tr. zák. II. K tomu, aby byl splněn účel trestu podle § 23 odst. 1 tr. zák., a to z hledisek tzv. individuální i generální prevence, u pachatele závažné trestné činnosti směřující proti životu a zdraví a proti majetku, který není občanem České republiky, bude zpravidla třeba uložit vedle trestu od-nětí svobody ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání krajského státního zástupce v Ostravě a obžalovaných R. K. a mladistvého R. B. Vrchní soud v Praze rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 12. 1993 sp. zn. ZT 14/93 zrušil ohledně obžalovaných I. K. a mladistvého R. B. ve výroku o způsobu výkonu uložených trestu odnětí svobody a ohledně obžalovaného R. K. v celém výroku o trestu. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. ve věci znovu rozhodl tak, že obžalovanému R. K. se podle § 219 odst. 2 a § 35 odst. 1 tr. zák. ukládá úhrnný trest odnětí sv
Právna veta: I. Rozrušenie spôsobené pôrodom je zvláštny znak trestného činu podľa § 220 Tr. zák. a nemožno ho zamieňať so všeobecnými podmienkami trestnej zodpovednosti, vyjadrenými v ustanoveniach o nepríčetnosti a zmenšenej pŕíčetnosti. Pre posúdenie otázky, či obvinená konala v tomto psychickom stave, je rozhodujúcim podkladom posudok znalca-pôrodníka. Pritom nie je podstatné, či boly narušené schopnosti obvinenej rozpoznať nebezpečnosť svojho konania a ovládať ho. II. O trestný čin opustenia dieťaťa podľa § 212 Tr. zák. môže ísť len vtedy, keď úmysel páchateľa zahŕňa iba vznik nebezpečenstva smrti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSFR, Najvyšší súd ČSFR zrušil uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 29. októbra 1990 sp. zn. 6 To 43/90 a rozsudok Krajského súdu v Brne z 21. septembra 1990 sp. zn. 1 T 6/90 a krajskému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Brne z 21. septembra 1990 sp. zn. 1T 6/90 bola obvinená R. P. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu vraždy podlá § 8 ods. 1, § 21
Merito veci Adhezní řízení
R 17/2006
Právna veta: Plnění poskytnuté na základě smlouvy o pojištění pro případ smrti pojišťovnou pozůstalým poškozeného, jehož obviněný usmrtil a spáchal tak trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., není majetkovou škodou způsobenou trestným činem ve smyslu § 43 odst. 1 tr. ř., a proto o něm nelze rozhodovat v adhezním řízení.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze k odvolání obžalovaného zrušil ve výroku o zabrání věci a ve výroku o náhradě škody rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 7. 2005, sp. zn. 3 T 3/2005. Z odůvodnění: I. Výše označeným rozsudkem byl obžalovaný P. B. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. zák., protože „dne 14. 11. 2004 v době kolem 22.30 hodin v Ch., ve vstupní chodbě domu v úmyslu usmrtit, aby získal věci a peníze, které měla při sobě J. K., ji bodl přineseným
MENU