SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204115
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výživné


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výživné
  • vyzivne nájdené 126 krát v 22 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 693 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 624 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 34 dokumentov
Krajské súdy SR 45479 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 61 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Kľúčové slová: odlúčenie rodičov, osobná starostlivosť o dieťa, výživné, určenie výživného

Zbierka NS 10/1992
R 56/1992
Rozsudok
Právna veta: Faktické odlúčenie ako dôsledok výkonu práce (povolania) mimo obvod bydliska rodiny samo osebe nestačí pre záver o tom, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú; treba tu posúdiť najmä mieru a rozsah osobnej starostlivosti o dieťa, zodpovedajúcej tejto okolnosti, spôsob úhrady nákladov na domácnosť a rodinu a celkovú funkčnosť rodiny v priebehu tejto životnej situácie rodičov (vzájomné návštevy, trávenie osobného voFna, dovoleniek, prázdnin a pod.). Pri určovaní rozsahu výživného v cudzej mene*) niet prekážok prihliadnuť na rozdielne životné náklady dieťaťa v cudzine a v ČSFR a vziať ich ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... roku 1987 už spoločnú domácnosť neviedli. Z toho vyvodili záver o opodstatnenosti základu uplatneného nároku na výživné. Výšku určeného výživného odôvodnili zistenými príjmami rodičov a odôvodnenými potrebami maloletej oprávnenej. Najvyšší súd Slovenskej r ... s týmto zistením bolo potrebné určiť začiatok vyživovacej povinnosti. Keďže predmetom konania bolo uloženie povinnosti platiť výživné za minulé obdobie, bolo treba tiež náležité zistiť všetky skutočnosti potrebné na uváženie toho, do akej .
Právna veta: K některým otázkám rozhodování soudů o rozvodu manželství a o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Úryvok z textu:
... jedno nezletilé dítě. Např. i z uvedeného počtu prohlédnutých spisů vyplývá, že většina věcí, v nichž bylo určeno výživné pro nezletilé dítě, se od sebe liší skutkovými podklady, které jsou podle zákona rozhodné pro určení rozsahu vyživovací povinnosti. Byl ... určitých věkových kategoriích. Při hodnocení rozhodování soudů o výživném bylo třeba se zaměřit na to, zda výživné, které soudy pro nezletilé děti v jednotlivých případech stanoví, je za určitých, přibližně shodných skutkových okolností jednotné .
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, odôvodnené potreby detí, zastavenie trestného stíhania

Zbierka NS 1/1992
R 22/1992
Rozsudok
Právna veta: V rámci rozhodování o trestném činu zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák. musí soud při posuzování otázky, v jaké výši byl obviněný schopen plnit vyživovací povinnost, brát zřetel na všechna potřebná hlediska, včetně toho, zda se obviněný bez důležitého důvodu vzdal výhodnějšího zaměstnání nebo nějakého majetkového prospěchu (§ 96 odst. 1 zák. o rod.). Nestačí pouze zjištění, že obviněný je v současné době bez zaměstnání a pobírá jen příslušný příspěvek od státu.

Úryvok z textu:
... jakož i k tomu, zda případně nešlo o platbu z jiného důvodu, než je výživné dětí. Zatím tedy nebylo zcela spolehlivě zjištěno ani to, že obviněný svou povinnost ... k zákonným hlediskům uvedeným v § 96 odst. 1 zák. o rodině, resp. zda výživné stanovené soudem v občanskoprávním řízení nadále odpovídalo těmto hlediskům. Obvodnímu prokurátorovi je třeba ... napadeném usnesení řešil jako předběžnou otázku podle § 9 odst. 1 tr. ř., jaké výživné byl obviněný povinen platit v průběhu kritické doby na své děti. To, že .
Právna veta: K znakům skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák. O trestný čin podle § 213 tr. zák. může jít jen při zaviněném neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti, které je soustavné a trvá po delší dobu. Zpravidla by mělo jít o dobu šesti měsíců, i když není vyloučeno, že v závislosti na okolnostech případu budou znaky tohoto trestného činu naplněny i při době kratší, která by se však době šesti měsíců měla blížit.

Úryvok z textu:
... ny spolehlivě některé významné okolnosti, na jejichž podkladě bylo možno usoudit, jak vysoké výživné byl obviněný povinen v době stíhaného skutku platit, jsou opodstatněné. V této ... neboť svědkyně J. B., matka dětí, výslovně uvedla, že obviněný neplatil výživné od 1.3. 1990. Ani další námitka uvedená ve stížnosti pro porušení zákona, že totiž ... se závěry okresního prokurátora v tom, že ačkoli obviněný objektivně neplatil soudem stanovené výživné již od 1. 3. 1990, nešlo o jednání trestné podle § 213 tr. zák .
Kľúčové slová: výživné, zmena pomerov, zvýšenie výživného, späťvzatie návrhu, výživné pre maloleté dieťa

Zbierka NS 10/1992
R 54/1992
Rozsudok
Právna veta: Ak vezme účastník svoj návrh na začatie konania späť, ide o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritóme nerozhodovalo. Uplatnený nárok však späťvzätím návrhu nezaniká a možno ho uplatniť znova. Pre zmenu rozhodnutia o výživnom je rozhodujúca závažná zmena pomerov a nie je rozhodujúce, či a kedy došlo k späťvzatiu návrhu na zvýšenie výživného pre maloleté deti.

Úryvok z textu:
... považoval odvolací súd uznesenie o zastavení konania o zvýšení výživného od 4. 7. 1990 a preto výživné na maloletú A. O. zvýšil len od tohto dátumu. Z uvedeného dôvodu vydal aj opravné ... A. O. tak, že za obdobie od 1. 9. do 31. 10. 1990 dlžné výživné 2 100 Kčs zaviazal otca zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, do rúk matky. Uznesením ... dôvodu zmeny pomerov. Okresný súdv Prešove rozsudkom zmenil rozsudok zo 14. 11. 1984 a zvýšil výživné pre maloletú A. O. z 350 Kčs na 450 Kčs mesačne (počnúc 1. 9. .
Kľúčové slová: určenie otcovstva, vyživovacia povinnosť, náklady na výživu dieťaťa, predbežné opatrenie

Zbierka NS 6/1992
R 25/1992
Rozsudok
Právna veta: Jestliže v průběhu soudního řízení o nárocích neprovdané matky podle ustanovení § 95 odst. 2 zák. o rod. bylo již určeno otcovství muže, proti němuž žena v době svého těhotenství uvedené nároky uplatnila, zanikly podmínky pro uložení zvláštního předběžného opatření ve smyslu citovaného zákonného ustanovení. V takovém případě soud posoudí uplatněné nároky podle ustanovení § 95 odst. 1 zák. o rod., které však neumožňuje přiznat náklady na výživu dítěte a tedy ani náklady na tzv. výbavičku pro dítě. Vzhledem k již určenému otcovství k dítěti, je tu však možné, aby o výživném pro dítě (a v jeho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplatí druhá věta ustanovení § 98 odst. 1 zák. o rod. před středníkem, podle které je možno výživné přiznat jen ode dne zahájení řízení (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č. 1/1967 Sbírky rozhodnutí a sd .
Merito Výživné
Zbierka NS 1/1996
R 4/1996
Rozsudok
Právna veta: Výživné pro nezletilé dítě bydlící v České republice vůči otci žijícímu ve Slovenské republice určí soud zpravidla v českých korunách.

Úryvok z textu:
... řádu nestanoví výslovně, v jaké peněžní jednotce (měně) je třeba platit výživné, jestliže plátce výživného má bydliště mimo Českou republiku. Při nedostatku výslovného ustanovení zákona a ... věcech (č. 209/1993 Sb.). Může tedy český soud stanovit povinnost platit výživné v peněžní jednotce (měně) státu, na jehož území má bydliště osoba povinná ... v Českých Budějovicích změnil svým rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně tak, že se výživné pro nezl. J. N. počínaje dnem 1.1. 1993 zvyšuje na částku 700 Kč .
Merito Výživné
Zbierka NSČSFR 1/1994
R 17/1994
Rozsudok
Právna veta: Jde-li o rodiče, který je podnikatelem, vychází soud při posuzování jeho výdělkových možností pro účely stanovení výživného ze stavu příjmů, kterých dosáhl tento rodič podle svého daňového přiznání a jak je uvedl ve své výpovědi účastníka řízení (§ 131 o.s.ř.)* potvrzené pak i zprávou vyžádanou od příslušného daňového orgánu k doložení správností výpovědi rodiče. Je ovšem třeba provést i další dokazování ke zjištění schopností a možností tohoto rodiče z hlediska ustanovení § 85 odst. 2 a § 96 odst. 1 zák. o rod., aby byly objasněny jeho celkové majetkové poměry.

Úryvok z textu:
... . Nesouhlasil s provedeným zvýšením, neboť jeho současné příjmové poměry mu neumožňují tak vysoké výživné platit, když má vyživovací povinnost k dalším dětem a k manželce. Porovnával situaci ve ... ěně poměrů došlo. I odvolací soud si je vědom toho, že určené výživné je vzhledem k rostoucím potřebám dětí i životním nákladům nízké, ale zjištěné ... poměry neumožňovaly dosavadní výživné zvýšit, aniž by to nebylo na úkor dalších vyživovacích povinností otce v jeho nové .
Merito Výživné
Zbierka NS 6/2004
R 57/2004
Uznesenie
Právna veta: Povinnému rodiči nelze uložit, aby platil část výživného nezletilého dítěte, která představuje tvorbu úspor (§ 85a odst. 2 zák. o rod.), na účet, s nímž by mohli nakládat oba rodiče nezletilého.

Úryvok z textu:
Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. 6. 2002 byla vyživovací povinnost otce k nezletilému T. (dále jen nezletilý) od 1.9. 2001 zvýšena na částku 6500 Kč měsíčně a bylo jím rozhodnuto, že 4000 Kč ze zmíněné částky je otec povinen platit vždy do každého patnáctého dne v měsíci předem k rukám matky a částku 2500 Kč měsíčně je otec povinen platit do každého patnáctého dne v měsíci na termínovaný účet, k němuž budou mít dispoziční právo pouze oba rodiče společně. Soud prvního stupně takto zvýšil .
Merito Důchod
Zbierka NS 6/1995
R 47/1995
Rozsudok
Právna veta: Podmínky pro přiznání vdovského důchodu žadatelky o tento důchod byly splněny (ve smyslu ustanovení § 46 odst. 5 zákona č. 100/1988 Sb.), byla-li v domácnosti (od narození druhé dcery v roce 1971) se souhlasem svého manžela (který zemřel 16. 4. 1990), vychovala dvě děti a měla vůči manželovi nárok na výživné, které jí manžel řádně plnil. Není přitom podstatné, proč nepracovala, nýbrž je rozhodné, že byla v době jeho smrti na manžela odkázána svou výživou a měla i právo na to, aby její hmotná a kulturní úroveň byla stejná jako u manžela (§ 91 odst. 1 zákona o rodině) s přihlédnutím ovšem ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jej zavázal právním názorem, podle kterého navrhovatelce v době smrti jejího manžela náleželo od něj výživné ve výši 1200 Kč měsíčně (§ 250q odst. 3 a § 250r o.s ... ě nejlepší. Soud prvního stupně při určení toho, v jaké výši by bylo odpovídající výživné na navrhovatelku, vycházel z uvedených skutečností a řídil se vlastní volnou úvahou. Odvolací soud k ... jen tehdy, pokud měla v době smrti manžela vůči němu nárok na výživné. Vzhledem k tomu, že manželství navrhovatelky se zemřelým Z. H. neplnilo svou společenskou .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.