Nájdené rozsudky pre výraz: zápis do obchodného registra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

605 dokumentov
168 dokumentov
2002 dokumentov
17 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Jestliže akciová společnost vznikala teprve zápisem do podnikového rejstříku, bylo vyloučeno, aby tato akciová společnost mohla podat návrh na svůj vlastní zápis do podnikového rejstříku. Takový postup byl v rozporu s ustanoveními § 19 a § 20 o. s. ř.

Úryvok z textu:
Navrhovatel, označený jako akciová společnost U. v F., podal 17. 4. 1990 u okresního soudu v Ostravě návrh na zápis společnosti se stejným obchodním názvem do podnikového rejstříku. V návrhu se uvádělo, že tato akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadě konané 21. 3. 1990, na které byly zároveň schváleny stanovy společnosti a zvoleno její představenstvo i dozorčí rada. Okresní soud v Ostravě usnesením povolil v podnikovém rejstříku, oddíl Sa, vložka 9, zápis akciové společno
Právna veta: Před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku (dříve do podnikového rejstříku) se musí soud zabývat i tím, zda účastníci zakladatelské smlouvy měli podle právního řádu státu, na jehož území mají sídlo, právní subjektivitu k uzavření smlouvy tohoto druhu.

Úryvok z textu:
Návrhem podaným 17. 12. 1991 se akciová společnost H. domáhala svého zápisu do podnikového rejstříku. K tomuto návrhu byla přiložena zakladatelská smlouva, stanovy akciové společnosti, notářský zápis o průběhu ustavující valné hromady akciové společnosti, rozhodnutí federálního ministerstva financí o povolení k založení podniku se zahraniční majetkovou účastí, povolení federálního ministerstva zahraničního obchodu týkající se zahraničně obchodní činnosti akciové společnosti, potvrzení o přidělen
Právna veta: Zápis do obchodného registra ohľadom nových družstiev vzniknutých z rozdeleného družstva nie je podmienený vymazaním ich predchodcu z tohto registra. Ak členská schôdza rozdeľovaného družstva stanoví zásady, podľa ktorých sa bude postupovať pri rozdeľovaní majetku a pri realizácii tohto rozdelenia v budúcnosti, sú tým splnené podmienky stanovené pre rozdelenie družstva v ustanovení § 9 zákona č. 162/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Družstevný agrokombinát M. S. so sídlom v B. 24. 5. 1991 podal na Obvodnom súde Bratislava 1 návrh na zápis do podnikového registra. Obvodný súd Bratislava 1 uznesením zo 7. 7. 1991 návrhu vyhovel a v podnikovom registri Dr vo vložke 1575 povolil právoplatne zápis, podlá ktorého družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej v dňoch 18,-21. 12. 1990 v spojitosti s dielčími členskými schôdzami v dňoch 4.-6. 6. 1991 podlá ustanovenia § 3 ods. 1 v spojení s § 9 zákona č. 162/1
MENU