Nájdené rozsudky pre výraz: absencia doručenky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Účastníkovi konania, ktorý je prítomný na ústnom vyhlásení rozhodnutia, môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením. Deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je deň oznámenia rozhodnutia len vtedy, ak sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Účinky doručenia rozhodnutia nastanú aj vtedy, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. A. Š., bytom vo V., proti odporkyni Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. októbra 2008, č.k. 26 Sd/293/08-15, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. októbra 2008, č.k. 26 Sd/293/
Meritum starobný dôchodok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9So/40/2015 5014200728 27.04.2016 JUDr. Viera Nevedelová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:5014200728.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L. P., nar. XY, bytom U., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok a o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Asan/14/2017 1015200511 12. 06. 2018 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2018:1015200511.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A-STUDIO, s.r.o., so sídlom Bajkalská 27, Bratislava, IČO: 31 396 526, právne zastúpený: Matejka Friedmannová, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 28, Bratislava, proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, so sídl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 2Sžrk/7/2020 7018201028 29. 11. 2021 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSSR:2021:7018201028.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky
Meritum reštitúcia podľa zák. č. 229/1991 Z. z., zákonnosť rozhodnutia bývalého ONV o odňatí vlastníctva v prospech čsl. štátu podľa vlád. nariadenia č. 15/1959 Zb.
Najvyšší súd 6Sžo/209/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľa J. bytom K., zastúpeného JUDr. B., advokátom, so sídlom K., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Nových Zámkoch, so sídlom Svätoplukova 1, Nové Zámky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. ObPÚ-109- 07/9805/M
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6016200633 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6016200633.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členiek senátu JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej PhD. v právn ej veci sťažovateľa (pôvodne žalobca): Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom, so sídlom Námestie Matice slove
Meritum § 188/1, 2c Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/66/2014 3709010264 10.12.2014 JUDr. Gabriela Šimonová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:3709010264.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 10. decembra 2014 v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku v trestnej veci obvineného Q. K. , pre zločin lúpeže
Meritum o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy
Najvyšší súd 2 Obo 116/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci navrhovateľa: T., a.s., so sídlom N., IČO: X., zast. JUDr. D., advokátom, AK G. proti odporcom: 1/ F., so sídlom D., IČO: X., zast. H., s.r.o., Mgr. P., advokátom a spoločníkom spoločnosti, 2/ C., a.s., so sídlom U., IČO: X., zast. G.s.r.
Meritum § 250/1, 4 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/2/2015 9015898965 30.09.2015 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2015:9015898965.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcovJUDr. Petra Szaba, JUDr. Daniela Hudáka, JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci proti obvinenému Ing. B. F. a spol. pre trestný čin podvodu
MENU