Nájdené rozsudky pre výraz: absencia konkrétne vymedzenej právnej otázky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum splnenie povinnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/45/2020 3615206017 27.05.2020 JUDr. Janka Cisárová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3615206017.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Obci Malé Uherce, so sídlom v Malých Uherciach, Uherecká cesta č. 110/96, IČO: 34 006 737, zastúpenej JUDr. Margitou Kytnárovou, advokátkou so sídlom v Topoľčanoch, Sv. Cyrila a Metoda č. 4595/18, proti žalovanému C. L
Meritum určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/142/2020 1315200463 30.11.2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1315200463.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Q. K., bývajúceho v W., A. ul. č. XXX/X, 2/ Q. K., bývajúceho v W., E. ul. č. XXX/XX, 3/ O. K., bývajúceho v W., H. ul. č. XXX/XX a 4/ T. K., bývajúceho v W., H. ul. č. XX, zastúpených JUDr. Ivetou Balalovou, ad
Meritum 6 293,15 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/154/2019 4110220980 27.02.2020 JUDr. Emil Franciscy sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4110220980.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu V. B., bývajúceho v Z., zastúpeného JUDr. Jarmilou Funtovou, advokátkou so sídlom v Nitre, X. proti žalovaným 1/ ZW., o náhradu škody, vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 10 C 203/2010, o dovolaní žalobcu proti ro
Meritum vypratanie nehnuteľností
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/223/2019 5110230924 28.10.2020 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5110230924.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne T. P., bývajúcej v I., Z. Sv. P. B. XXX/X, zastúpenej JUDr. Ladislavom Potockým, advokátom so sídlom v Žiline, Mydlárska 19, proti žalovaným 1/ L. L., bývajúcemu v I., t. č. Z. Sv. P. B. XXX/X a 2/ F. L., bývajúcej v I.,
Meritum 57 490 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/229/2018 1413212504 27.05.2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1413212504.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu 1/ JUDr. Z. Z., bytom v A., A. XXX/XX a 2/ Mgr. J. Z., bytom v I., Y. XXX/X, proti žalovanému U. Z., bytom v I., E. XX, zastúpeného Mgr. Marekom Laktišom, advokátom so sídlom v Nitre, Mariánska 8, o zaplatenie 57.490 € s pr
Meritum ochranu vlastníckeho práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/203/2019 4609207269 29.04.2020 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4609207269.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ M. A., bývajúceho v U. XXX a 2/ J. A., bývajúcej v U. XXX, proti žalovanej T. V., bývajúcej v Y., Na koziarke XXXXX/XXA, zastúpenej advokátom JUDr. Branislavom Jablonkom, PhD., advokátska kancelária BAJO LEGAL, s. r. o
Meritum náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/197/2019 1107201309 25. augusta 2020 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1107201309.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. Ing. H. Y., trvale bytom v S., proti žalovanej Slovenskej republike, konajúcej prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Račianska 71, o náhradu škody a nemajetkovej
Meritum náhradu škody z nesprávneho úradného postupu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/33/2020 1105231089 29. apríla 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1105231089.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. U. O., bývajúceho vo S., O. Z. 1, T. F., zastúpeného JUDr. Milošom Gerom, advokátom so sídlom v Bytči, ul. Štefánika 217, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
Meritum rozvod manželstva a úpravu výkonu rodič. práv a povinností
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/213/2020 7217222477 30.06.2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7217222477.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa RNDr. L. M., PhD., bývajúceho v F. O. X., F. X/XX, zastúpeného JUDr. Natáliou Stahovcovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Karpatská 6 a manželky navrhovateľa Mgr. et Mgr. R. M., PhD., bývajúcej v M., X. Y.
MENU