Nájdené rozsudky pre výraz: absencia náležitostí zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
411 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 4 176,74 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/261/2018 8316210847 27. júna 2019 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2019:8316210847.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanému N. S., bývajúcemu v G., o zaplatenie 4 176,74 € s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 7 Csp 133/201
Meritum 5 384,83 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/42/2018 3514206455 25. júna 2019 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2019:3514206455.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banky Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova č. 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanej O. E., bývajúcej v S., H.. W. XX/X, o zaplatenie 5 384,83 € s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom
Meritum 4 559,48 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/52/2019 8315212630 19. júna 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:8315212630.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova č. 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanému K. G., bývajúcemu v R., o zaplatenie 4.559,48 Eur s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 18C/568/2015
Meritum 5 257,13 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/103/2020 8316211949 31.05.2021 JUDr. Viera Petríková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8316211949.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanej M. U., bývajúcej v B., o zaplatenie 5.257,13 eur s prísl., vedenom na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 6Csp/119/2016, o d
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Cdo/37/2020 4216208140 29. 03. 2022 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2022:4216208140.1 Uznesenie Najvyšší súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcu K. K., bytom v J.W., J. XXX/XX, zastúpenému Advokátska kanceláriou JUDr. Peter Rybár, s.r.o., so sídlom Košice,
Meritum zdržanie sa zásahov do nájom. práv a vyprat. nehnut.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/62/2019 8713215814 22. októbra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:8713215814.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: NAVAJA, s.r.o., so sídlom Košice, Mlynárska 19, IČO: 45 865 264, právne zastúpený advokátom: JUDr. Vladimír Pavlov, advokátska kancelária, so sídlom v Košiciach, Mlynárska č. 19, za účasti intervenienta:
Meritum 209 121,69 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4MObdo/9/2012 5709202591 30.09.2014 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:5709202591.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej vec žalobcu: Mgr. D. Q., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX H. XXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Andrea Havelková, s. r. o., so sídlom D. Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina, IČO: 36 854 956, proti žalovanému: I. R., nar. XX
Meritum neplatnosť právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/159/2019 7117220973 23. júna 2020 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7117220973.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu X.. I. S., trvale bytom v S., I. XX, proti žalovanej Home Credit Slovakia a.s., so sídlom v Piešťanoch, Teplická 7434/147, o neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy, vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 22Csp/159/2017,
Meritum 3 068,48 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/113/2020 1615212292 29.06.2021 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1615212292.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom v Prahe 4, Želetavská 1525/1, Česká republika, IČO: 649 48 242, zastúpeného ALTER IURIS, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Tolstého 9, proti žalovaným 1/ G.
Meritum vydanie bezdôvodného obohatenia a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/172/2020 7117207740 23.02.2022 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2022:7117207740.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu C. T., bývajúceho v V., Q. X, proti žalovanej CETELEM SLOVENSKO a.s. so sídlom v Bratislave 1, Panenská 7, IČO: 35 787 783, o vydanie bezdôvodného obohatenia a o určenie, že zmluva o spotrebiteľskom úvere je neplatná
MENU