Nájdené rozsudky pre výraz: absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
77 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy účastníka konania. Ak účastník konania navrhne, aby určitý subjekt vstúpil do konania ako vedľajší účastník, súd oboznámi s uvedeným návrhom tento subjekt a vyzve ho, aby sa k nemu vyjadril a oznámil, či vstupuje do konania ako vedľajší účastník. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kýň 1/ Ing. M. H. , bývajúcej v B. , 2/ A. B. , bývajúcej v S., 3/ V. B. , bývajúcej v N. , 4/ Ž. L. , bývajúcej v T. , 5/ M. M. , bývajúcej v S., proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v B.B. , za účasti vedľajších účastníkov na strane žalobkýň : 1a/ J. G. , bývajúceho v K. , 1b/ T. G. , bývajúcej v K. , 1c/ M. G. , bývajúceho v K. , 1d/ Ľ. G. , bývajúcej v K. , 2/ G. D. , bývajúceho
Právna veta: Právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov je relevantným dovolacím dôvodom len za predpokladu, že dovolanie je procesne prípustné, pričom v praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je zhodne zastávaný názor, že nesprávne právne posúdenie veci nezakladá procesnú vadu konania v zmysle § 237 O.s.p., pretože súd právnym posúdením veci neodníma účastníkovi konania možnosť uplatnenia jeho procesných práv (por. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Cdo 112/2001 uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 43/2003 a uznesenie Na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. , nar. X. , bývajúceho v R. , zastúpeného JUDr. R. , advokátom v K. , proti žalovanému M. , nar. X. , bývajúcemu v R. , o určenie vlastníckeho práva k bytu, vedenej na Okresnom súde Revúca pod s p. zn. 3C 122/2011, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 22. mája 2012, sp. zn. 13Co 84/20 12, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobcu o d m i e
Právna veta: V nadväznosti na skutkový stav rozhodovanej veci je zrejmé, že žalobca nemá k dispozícii žalobu na plnenie (napr. žalobu na zmluvné plnenie, žalobu o náhradu škody a ani žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia) a jediným prípustným prostriedkom ochrany jeho subjektívnych práv je práve podaná určovacia žaloba. Určovací žalobný návrh tak predstavuje vhodný a správne zvolený nástroj ochrany práva žalobcu. 25.2. Tu len v krátkosti na opätovné zvýraznenie nesprávnosti záveru odvolacieho súdu dovolací súd poznamenáva, že prípadné rozhodnutie súdu o žalobe žalovanej na plnenie môže prípadne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/11/2019 7010234443 11. decembra 2019 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2019:7010234443.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Viery Pepelovej, Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Gabriely Mederovej v spore žalobcu: Bratislavské tlačiarne, akciová spol
Meritum určenie neplatnostzi zmlúv o budúcich zmluvách o prevode vlastníctva
Najvyšší súd 1 Cdo 166/2010 Slovenskej republiky U znesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. Ľ. V., advokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ A. M., bývajúcej v B., 2/ R. B., bývajúcemu v B., 3/ Ľ. B., bývajúcej v B., 4/ PhDr. A. P., bývajúcej v B., 5/ JUDr. J. R., bývajúcej v B., všetkým zastúpeným JUDr. J. G., advokátkou so sídlom v B., 6/ F., so sídlom v B., 7/ R., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. D. R., advokátom so sídlom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/700/2015 1213203578 31. 03. 2016 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2016:1213203578.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z., bývajúcej v N., zastúpenej JUDr. Martinom Kanásom, advokátom v Nitre, Školská 3, proti žalovanej A., bývajúcej v A., zastúpenej Z., bývajúcou v A., o určenie neplatnosti závetu, vedenej na Okresnom súde
Meritum určenie, že u žalobcu došlo k poistnej udalosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8209202722 Dátum vydania rozhodnutia: 26. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8209202722.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Cisárovej a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Jána Šikutu, PhD., v spore žalo bcu D., bývajúceho v O., zastúpeného JUDr. Janou Švantnerovou, advokátkou so sídlom v Bardejove, Hviez
Meritum určenie vlastníckeho práva k bytu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/222/2012 6811204801 22.08.2013 JUDr. Eva Sakálová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:6811204801.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H.., nar. X. februára XXXX, bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. Richardom Bauerom, advokátom v Košiciach, Garbiarska č. 5, proti žalovanému H., nar. XX. mája XXXX, bývajúcemu v K., o určenie vlastníckeho práva k byt
Meritum o určenie neplatnosti závetu
Najvyšší súd 2 Cdo 700 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne E. , bývajúcej v N. , zastúpenej JUDr. M. , advokátom v N. , proti žalovanej B. , bývajúcej v B. , zastúpen ej E. , bývajúcou v B. , o určenie neplatnosti závetu , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 16 C 36 /20 13 , o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 10. februára 201 5 sp. zn. 5 Co 128 /201 4, takto r o z h o d
Meritum neplatnosť zmlúv a PO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/111/2018 6115209345 06.12.2018 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2018:6115209345.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ K. L., bývajúcej v F. F., T. G. XXXX/XX, 2/ R. L., bývajúceho v F. F., T. G. XXXX/XX, 3/ BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom v Banskej Bystrici, Nám. SNP 13, IČO: 36 669 415, správcu konkurznej podstat
MENU