Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093641
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení
  • absencia nájdené 7326 krát v 5214 dokumentoch
  • naliehavy nájdené 5951 krát v 1395 dokumentoch
  • pravny nájdené 638792 krát v 59150 dokumentoch
  • zaujem nájdené 64423 krát v 20906 dokumentoch
  • na nájdené 2265101 krát v 63869 dokumentoch
  • pozadovany nájdené 13842 krát v 6957 dokumentoch
  • urcenie nájdené 56405 krát v 15485 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 20 dokumentov


Právna veta: V zmysle § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať (preverovať), či táto podmienka je splnená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 396 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a MUDr. M. S., bývajúceho v C. proti odporco m 1/ Slovenská republik a, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , Bratislava, Pribinova 2, 2/ O. , o porušenie základných práv a iné , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 16 C 83/2007 , o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19 . septembra 201 1, sp. zn. 23 Co 5/201 0, takto r o z h .
Právna veta: Vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy účastníka konania. Ak účastník konania navrhne, aby určitý subjekt vstúpil do konania ako vedľajší účastník, súd oboznámi s uvedeným návrhom tento subjekt a vyzve ho, aby sa k nemu vyjadril a oznámil, či vstupuje do konania ako vedľajší účastník. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kýň 1/ Ing. M. H. , bývajúcej v B. , 2/ A. B. , bývajúcej v S., 3/ V. B. , bývajúcej v N. , 4/ Ž. L. , bývajúcej v T. , 5/ M. M. , bývajúcej v S., proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v B.B. , za účasti vedľajších účastníkov na strane žalobkýň : 1a/ J. G. , bývajúceho v K. , 1b/ T. G. , bývajúcej v K. , 1c/ M. G. , bývajúceho v K. , 1d/ Ľ. G. , bývajúcej v K. , 2/ G. D. , bývajúceho v K. , 3/ Ľ .
Právna veta: Právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov je relevantným dovolacím dôvodom len za predpokladu, že dovolanie je procesne prípustné, pričom v praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je zhodne zastávaný názor, že nesprávne právne posúdenie veci nezakladá procesnú vadu konania v zmysle § 237 O.s.p., pretože súd právnym posúdením veci neodníma účastníkovi konania možnosť uplatnenia jeho procesných práv (por. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Cdo 112/2001 uverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 43/2003 a uznesenie Na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Zamietnut ie žaloby súd odôvodnil poukazom na nedostatok predpokladov pre rozhodnutie o takejto určovacej žalobe, ktorý spočíval podľa súdu v absencii naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, keď pre úspešné uplatnenie žaloby bolo potrebné účastníctvo manž elky žalobcu či už na jednej alebo druhej procesnej strane. O .
Merito o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke
... § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p. Poukázal na to, že súd prvého stupňa žalobu zamietol z dôvodu absencie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení neplatnosti oboch zmlúv. Súd prvého stupňa dostatočne a spoľahlivo zistil skutkový stav a zistil, že žalovaný nie je vlastníkom nehnuteľností .
Merito o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam
... § 96 O.s.p. a späťvzatím žaloby proti žalovaným 1/ a 2/ z dôvodu nedostatku ich pasívnej legitimácie a absencie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a súhlas om žalovaných 1/a 2/ so späťvzatím žaloby voči nim smerujúcej. O práve na .
Merito o určenie neplatnosti zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva
... . c/ O.s.p.), keď neprihliadol na skutočnosť, že ani v prípade určenia neplatnosti z mluvy, postavenie žalobcov sa nezmení. Absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení sama osebe postačuje na zamietnutie žaloby, z čoho vyplýva, že rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci (§ .
Merito o určenie neplatnosti závetu
... a mohol domáhať svojho práv a proti žalovanej v prípade neplatnosti závetu a to žalobou na vydanie dedičstva. Vzhľadom na absenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení podľa § 80 písm. c/ O. s. p. ža lobu žalobkyne zamietol. O náhrade trov konania rozhodol súd prvého stupňa .
... by sa mohol domáhať svojho práva proti žalovanej v prípade neplatnosti závetu a to žalobou na vydanie dedičstva. Vzhľadom na absenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení podľa § 80 písm. c/ O. s. p. žalobu žalobkyne zamietol. O náhrade trov konania rozhodol súd prvého stupňa podľa .
Merito určenie, že u žalobcu došlo k poistnej udalosti
... súdu prvej inštancie ako vecne správne. Namietal nesprávny právny záver od volacieho súdu ohľadne významu rozhodnutia vo veci samej a absencii naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Za vecne správne označil rozhodnutie súdu prvej inštancie. Uviedol, že naliehavý právny záujem je daný aj vtedy, ak takéto určenie .
Merito náhradu škody s prísl.
... stanovenej lehote o určenie vlastníckeho práva k veci, ktorá mu bola odňatá, odvolací súd uviedol, ž e úvahy žalobcu o absencii naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení sú právne irelevantné. V tejto súvislosti odvolací súd poukázal na rozhodnutia najvyššieho súdu (sp. zn. 7 Cdo 87/2012, 3 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.