Nájdené rozsudky pre výraz: absencia odvolacích dôvodov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
133 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nevyzývanie na odstránenie vady podania neznamená, že odvolateľ ju nemôže odstrániť sám z vlastnej iniciatívy, a to prípadne aj po uplynutí lehoty na podanie odvolania do rozhodnutia o odvolaní. Zo žiadneho ustanovenia C. s. p. nevyplýva zákaz, resp. nemožnosť strany takto postupovať. Pokiaľ by Civilný sporový poriadok sledoval zámer neumožniť strane z vlastnej iniciatívy odstrániť vadu odvolania, spočívajúcu v absencii odvolacích dôvodov, aj po uplynutí odvolacej lehoty, mal byť v ňom tento zákaz výslovne alebo aspoň dostatočne jasne vyjadrený. Ak takáto úprava v C. s. p. nie je, nemô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/119/2018 4414205361 26. 06. 2019 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2019:4414205361.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne Poľnohospodár Nové Zámky a. s., so sídlom v Nových Zámkoch, Komjatická 67, IČO: 31 431 160, zastúpenej advokátskou kanceláriou advocatius s. r. o., so sídlom v Bratislave, Palackého 12, v mene ktorej koná ako konateľk
Meritum 1 553,48 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1510204517 Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1510204517.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne B&B FAKTORING, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Škultétyho 16, IČO: 34 104 551, právne zastúpenej JUDr. Jáno m Benčurom, advokátom so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 41, proti žalovanej C. T., narodenej XX. XX.
Meritum náhradu škody vo výške 349,48 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/45/2020 1114224225 30.09.2020 JUDr. Viera Petríková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1114224225.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu R. X., bývajúceho v U., zastúpeného Mgr. Vladimírom Šárnikom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Rožňavská 2, proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom
Meritum vypratanie nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/133/2019 1317214642 18.09.2019 JUDr. Rudolf Čirč sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1317214642.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne M-MARKET, akciová spoločnosť, so sídlom v Lučenci, Námestie republiky 32, IČO: 36 027 146, proti žalovaným 1/ H. R., narodenej XX. XX. XXXX, bývajúcej v L.V., K. XX a 2/ Ľ. R., narodenému XX. XX. XXXX, bývajúcemu v L., K
Meritum o vydanie dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. D. , bývajúcej v R. , zastúpenej JUDr. M. S., advokátkou v P., proti žalovaným 1/ Ing. P. P. , bývajúcemu v R. , 2/ V. P. , bývajúcemu v R. , zastúpených JUDr. S. B. , advokátom v P., o vydanie dedičstva , vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 3 C 570/1998, o dovolaní žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 6. septembra 2006 sp. zn. 6 Co 97/2006, takto
Meritum o vydanie dedičstva
Najvyšší súd 2 Cdo 183/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. D., bývajúcej v R., zastúpenej JUDr. M. S., advokátkou v P., proti žalovaným 1/ Ing. P. P., bývajúcemu v R., 2/ V. P., bývajúcemu v R., zastúpených JUDr. S. B., advokátom v P., o vydanie dedičstva, vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 3 C 570/1998, o dovolaní žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 6. septembra 2006 sp. zn. 6 Co 97/2006, takto rozhod
Meritum návrhu úpadcu na odvolanie SKP
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obo/20/2018 1095899801 04.12.2018 JUDr. Jana Veselá Zemaníková sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1095899801.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Veselej Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ivan Matušík, so sídlom Láb 125, IČO: 11 666 455, o odvol
Meritum návrhu úpadcu na odvolanie SKP
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obo/22/2018 1095899801 04.12.2018 JUDr. Jana Veselá Zemaníková sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1095899801.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Veselej Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ivan Matušík, so sídlom Láb 125, IČO: 11 666 455, o odvol
Meritum ochranu osobnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/29/2020 5316206278 29.07.2020 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5316206278.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne J. I., bývajúcej v B. XXX, zastúpenej JUDr. Ladislavom Ščurym, advokátom v Čadci, Mierová 1725, proti žalovanému M. H., bývajúcemu v B.T. XXX, zastúpenému PROSMAN A PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom v
Meritum konkurz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1095899801 Dátum vydania rozhodnutia: 21. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1095899801.4 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Kataríny Pramuko vej v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ivan Matušík, so sídlom Láb 125, 900 67 Láb, IČO: 11 666 455, o odvo
MENU