Nájdené rozsudky pre výraz: absencia pasívnej legitimácie žalovaného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Treba zdôrazniť, že zákon v § 11 - § 16 Občianskeho zákonníka neobsahuje zákonné označenie subjektu zásahu (t.j. subjektu, ktorý zasiahol neoprávnene do práva na ochranu osobnosti). Z toho možno vyvodiť, že týmto subjektom môže S. ako osoba fyzická, tak i osoba právnická. U zásahov vykonaných tlačou (rozhlasom, televíziou) S. potrebné odlíšiť prípady, kedy autorom správy (článku) S. tretia osoba alebo ide o pracovníka vydavateľstva, prípadne o osobu, ktorú právnická osoba (prípadne aj fyzická osoba) na realizáciu svojej činnosti použila...Žalovaný aj keď v čase uverejnenia sporného článku nebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudkýň JUDr. E. a JUDr. A. v právnej veci žalobcu Doc. JUDr. Ing. V.V. , CSc ., bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. J., advokátom v B. , proti žalovanému PhDr. M. , bývajúcemu v B. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 8 C 440/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu
Meritum splnenie povinnosti vyplývajúcej z osobitného zákona
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR Cdo 2Cdo/287/2015 30.05.2016 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:8205206281.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu BARDBYT, s. r. o., so sídlom v Bardejove, Moyzesova 7, zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Stašákom, so sídlom v Bardejove, Andraščíkova 3, proti žalovanému SPRAVBYT, s. r. o., so sídlom v Bardejove, Hurbanova 18, zast
Meritum o určenie vlastníctva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkýň 1/ M. Č. , bývajúcej vo V.V. , 2/ K. H. , bývajúcej vo V.V. , zastúpených JUDr. Jozefom Frankom, advokátom v Prešove , Hlavná 11 , proti žalovaným 1/ A. M. , bývajúcej vo V.V. , 2/ Š. B. , bývajúcej vo V.V. , 3/ E. K. , bývajúcej R. , 4/ M. J. D. , bývajúcemu R. , 5/ G. D. , bývajúcemu S., 6/ M. Š., bývajúcej vo V.V. , 7/ J. Š., bývajúcej v P.P. , 8/ Ing. J. D. , bývajúcemu vo
Meritum náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/163/2019 4412214428 10. decembra 2020 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4412214428.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ B. E., 2/ T. Q. a 3/ Q. E., všetkých trvale bytom v F. N. Ž., Ž. X a zastúpených Mgr. Elenou Szabóovou, advokátkou v Nových Zámkoch, Hlavné námestie 7, proti žalovaným 1/ Q. S., trvale bytom v N. D., Q. XX, 2/ W.
MENU