Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096705
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absencia právneho zastúpenia


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absencia právneho zastúpenia
  • absencia nájdené 7329 krát v 5217 dokumentoch
  • pravny nájdené 639527 krát v 59185 dokumentoch
  • zastupenie nájdené 26862 krát v 11895 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 46 dokumentov
Krajské súdy SR 4 dokumenty


Právna veta: V konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutia a postupom správnych orgánov) musí byť žalobca zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná - § 250a Občianskeho súdneho poriadku. Výnimkou z obligatórneho zastúpenia sú nasledovné prípady: - vo veci je daná príslušnosť okresného súdu, - preskúmanie rozhodnutie a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Dôvodom zastavenia konania podľa ustanovenia § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku bola absencia právneho zastúpenia žalobcu advokátom. Uviedol, že žalobcu vyzval uznesením zo dňa 11. decembra 2007 na odstránenie vád žaloby s tým, aby v .
Právna veta: Pokiaľ zákon (S.s.p.) v § 49 ods.1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno pristupovať formalisticky a správny súd nemôže „automaticky“ žalobu odmietnuť, pretože by tým mohlo dôjsť k odmietnutiu spravodlivosti a porušenia práva na prístup k správnemu súdu (bližšie pozri uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 435/2014-www.ustavnysud.sk). V predmetnej veci krajskému súdu nič nebránilo, aby vyzval sťažovateľa aj na predloženie splnomocnenia udelenému advokátovi, nakoľko absencia zastúpenia žalobcu advokát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svoje p odanie doplnil a následne krajský súd vydal napadnuté uznesenie, ktorým žalobu odmietol z dôvodu absencie právneho zastúpenia. Týmto uznesením došlo k porušeniu ústavných a medzinárodnoprávne garantovaných základných materiálnych princípov právneho štátu, najmä princípu ... základe výzvy žalobu doplnil a následne krajský súd vydal napadnuté uznesenie, ktorým žalobu odmietol z dôvodu absencie právneho zastúpenia. 8. Vo svetle uvedeného má kasačný súd za to, že žalobca nebol správnym súdom konkrétne .
Právna veta: Povinné zastúpenie žalobcu procesnou podmienkou, a to v zmysle § 97 S. s. p., ktorej splnenie musí správny súd vyžadovať, pokiaľ nie je daná niektorá zo zákonom ustanovených výnimiek. Pri odstraňovaní nedostatku tejto povahy procesnej podmienky sa pritom správny súd musí vyvarovať prílišnému formalizmu, aby žalobcovi nebol odňatý prístup k súdnej ochrane. Pokiaľ totiž Správny súdny poriadok v § 49 ods. 1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno taktiež pristupovať čisto formalisticky a správny súd nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súlade s ustanovením § 98 ods. 1 písm. f/ S. s. p. a žalobu pre nedostatok procesnej podmienky spočívajúcej v absencii právneho zastúpenia odmietol. 15. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 S. s. p.) predovšetkým postupom .
Merito zastúpenie advokátom - absencia právneho zastúpenia podľa § 250a O.s.p.
... 250d ods. 3 zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej v teste uznesenia len „O. s. p.“) bola absencia právneho zastúpenia žalobcu advokátom v zmysle ustanovenia § 250a O . s. p. Krajský súd uviedol, že žalobcu výzv ou zo dňa 3 .
Merito U - zrušené + vrátené - žalobca si zvolil advokáta v odvolacej lehote
... 800,-- Sk prostredníctvom Daňového úradu Bratislava I. Dôvodom zastavenia konania podľa ustanovenia § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku bola absencia právneho zastúpenia žalobcu advokátom v zmysle ustanovenia § 250a Občianskeho súdneho poriadku. Krajský súd uviedol, že žalobcu dňa 20. novembra 2006 vyzval .
Merito žalobca si zvolil advokáta v odvolacej lehote
... nepriznal právo na náhradu trov konania. Dôvodom zast avenia konania podľa ustanovenia § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku bola absencia právneho zastúpenia žalobcu advokátom v zmysle ustanovenia § 250a Občianskeho súdneho poriadku. Krajský súd uviedol, že žalobcu vyzval na predloženie plnomocenstva , p .
Merito § 250a OSP
... nepriznal náhradu trov konania. Dôvodom zastavenia konania podľa ustanovenia § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) bola absencia právneho zastúpenia žalobcov advokátom. V odôvodnení uznesenia prvostupňový súd uviedol, že žalobcov vyzval uznesením č. k. 10S 128/06-213 zo dňa .
Merito neodstránenie vád odvolania - § 218 ods. 1 písm.d/ OSP
... účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Dôvodom zastavenia konania podľa ustanovenia § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku bola absencia právneho zastúpenia žalobcu advokátom v zmysle ustanovenia § 250a Obč ianskeho súdneho poriadku. Krajský súd uviedol, že uznesením č.k. 1S/ 57 .
Merito preskúmanie územného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní (stavebný zákon)
... nevyhodnotil ako skutočnost i, ktoré by mali za následok nezákonnosť napadnuté ho rozhodnutia správneho orgánu . V z ávere poukázal na absenciu právneho zastúpenia žalobcu 1/ a na to, že zrušenie územného roz hodnutia stratilo svoje opodstatnenie vzhľadom na to, že stavba bola medzičasom .
Merito Potvrdzujúce
... č. 046031/2007 zo dňa 11. júla 2007 a rozhodnutia č. 47530/2008 zo dňa 24. apríla 2008 z dôvodu absencie právneho zastúpenia žalobcu advokátom v zmysle § 250a OSP, ktorú vadu žalobca neodstránil ani po výzve súdu, aby predložil plnomocenstvo udelené advokátovi .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.