Nájdené rozsudky pre výraz: absencia skutkových zistení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o náhradu škody, ušlého zisku a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. Ing. J., bývajúceho v L. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná M. , so sídlom v B. , o náhradu škody, ušlého zisku a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresno m súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 201/2010, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. októbra 2014 sp. zn. 9 Co 317/2014, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e
Meritum náhradu ušlého zisku a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/264/2015 1110244104 26.11.2015 JUDr. Edita Bakošová sudca ECLI:SK:NSSR:2015:1110244104.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. Ing. X., bývajúceho v J., proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o náhradu škody, ušlého zisku a nema
Meritum o zaplatenie 25 888,64 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 194/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom v B., IČO: X., zastúpená K., advokátska kancelária, so sídlom v B., za ktorú koná JUDr. P., advokát, proti žalovanému Ing. J., bývajúcemu vo V., zastúpeného JUDr. C., advokátom, so sídlom v Č., o zaplatenie 25 888,64 €, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 9 C 125/2004, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 9. novembra 2011 sp. zn. 7
Meritum určenie neplatnosti výpovede z prac. pomeru a náhradu mzdy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/19/2013 6711213864 26.05.2014 JUDr. Eva Sakálová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:6711213864.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu RNDr. Q., bývajúceho vo G., zastúpeného JUDr. Róbertom Madejom, PhD., advokátom v Bratislave, Mýtna č. 42, proti žalovanému Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Zvolen, Hronská č. 1467/3, zastúpenému JUDr. Renátou Matejovou, ad
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. M. Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného Ing. P. V. pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. formou návodu podľa § 10 ods. 1 písm. b/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 prero koval na ne verejnom zasadnutí 1. marca 2012 v Bratislave dovolanie obvineného Ing. P. V. , zastúpeného ob
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžhuv/3/2012 6012200081 26.11.2013 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2013:6012200081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: DELTA DEFENCE, a.s., so sídlom Čapajevova 40, Prešov, IČO: 36 515 175,
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžhuv/3/2012 6012200080 19.06.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:6012200080.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: DELTA DEFENCE, a.s., so sídlom Čapajevova 40, Prešov, IČO: 36 515 175, v za
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Sžhuv/3/2012 6012200082 30.09.2013 JUDr. Jana Baricová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:6012200082.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu DELTA DEFENCE, a. s., so sídlom v Prešove, Čapajevova 40, zastúpeného advokátskou kancelá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžhuv/4/2012 6012200083 30.10.2013 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2013:6012200083.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu : DELTA DEFENCE, a.s., so sídlom Čapajevova 40, Prešov, IČ
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Sžhuv/4/2012 6012200078 30.09.2013 JUDr. Jana Baricová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:6012200078.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu DELTA DEFENCE, a. s., so sídlom v Prešove, Čapajevova 40, zastúpeného advokátskou kancelá
MENU