Nájdené rozsudky pre výraz: absencia stanoviska k vyjadreniu k opravnému prostriedku druhého účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je pravdou, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých prípadoch dospel k záveru, že nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní ako súčasti práva na spravodlivý proces (mutatis mutandis I. ÚS 2/05, I. ÚS 100/04, I. ÚS 335/06), a možno ho kvalifikovať ako odňatie možnosti konať súdom (I. ÚS 156/07). Zároveň ale Ústavný súd Slovenskej republiky pripustil, že v niektorej veci môže byť absencia stanoviska k vyjadreniu k opravnému pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 23 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P. P. , bývajúceho v B. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému J. M. , bývajúcemu v N. , o ochranu osobnosti a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 16 C 87 /2009, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21 . októbra 20 10 sp. zn. 3 Co 111 /20 10 , takto r o z
Právna veta: Je pravdou, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých prípadoch dospel k záveru, že nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní ako súčasti práva na spravodlivý proces (I. ÚS 2/05, I. ÚS 100/04, I. ÚS 335/06), a možno ho kvalifikovať ako odňatie možnosti konať súdom (I. ÚS 156/07). Zároveň ale Ústavný súd Slovenskej republiky pripustil, že v niektorej veci môže byť absencia stanoviska k vyjadreniu k opravnému prostriedku druhého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne RNDr. A. B. , bývajúcej v Č. , v dovolacom konaní zastúpenej Mgr. Zuzanou Bdžochovou, advokátkou v Bratislave, Mickiewiczova 6, proti žalovanému PEREX, a.s., so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta 39/A, IČO: 00 685 313, v dovolacom konaní zastúpenému advokátskou kanceláriou LEGAL PROFESIONALS, s.r.o., za ktorú koná JUDr. Marek Ogurčák, advokát a konateľ, o ochranu osobnosti a
Meritum o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky B. B. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. P. J., advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi L. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpenému JUDr. P. K. , advokátom so sídlom v Bratislave, Šancov á č. 56, o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 135/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Brati
Meritum o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
Najvyšší súd 3 Cdo 129/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky B. B., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. P. J., advokátom so sídlom v B., proti odporcovi L., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., zastúpenému JUDr. P. K., advokátom so sídlom v Bratislave, Šancová č. 56, o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 135/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 8.
Meritum o ochranu osobnosti iné
Najvyšší súd 3 Cdo 23/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P. P., bývajúceho v B., zastúpenému Advokátskou kanceláriou M., s.r.o., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanému J. M., bývajúcemu v N., o ochranu osobnosti a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 16 C 87/2009, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21. októbra 2010 sp. zn. 3 Co 111/2010, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a .
Meritum obnova konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 17/20 11 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : zastúpení JUDr. P . J., advokát om, T., proti odporcom : 1/ Ing. J. H., bytom K. , 2/ M. H. , bytom K. , 3/ Mgr. E. H. , bytom K. , 4/ J. H., bytom Z. , v dovolacom konaní všetci právne zastúpení JUDr. L . P., advokát om , K. , o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Trebišov sp. zn. 7C 274 /200 5, o dovolaní odporcov proti uzneseniu Krajského súdu v K
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd 1 Cdo 217/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. V., bývajúceho v M., zastúpeného JUDr. J. K., advokátom vo Z., proti žalovanému A., a.s., so sídlom v B., zastúpenému Mgr. M. D., advokátom v B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 Ct 11/2003, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. mája 2012 sp. zn. 2 Co 351/2011, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republi
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžfk/27/2019 8017200729 18. 06. 2020 JUDr. Monika Valašiková ECLI:SK:NSSR:2020:8017200729.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: EKOPRODUKT Brusnica s.r.o., Brusnica 95, 09
Meritum o návrhu otca na zníženie výživného
Najvyšší súd Slovenskej repu bliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletú E. H.H. , bývajúcu u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociál nych vecí a rodiny v N. , dieťa rodičov matky – E. H.H. a otca - M. H.H. , zastúpeného Mgr. E. B., advokátkou so sídlom v B. , o návrhu otca na zníženie výživného, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 3 P 165/2010, o dovolaní otca M. H. proti rozsudku Krajského súdu v Žil
Meritum o vydanie veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Akad. mal. a soch. M. T. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. J. H. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému J. S., bývajúcemu v D. , zastúpenému JUDr. M. A. , advokátom so sídlom v B. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 37 C 86/2007 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 27. októbra 2010 sp. zn. 24 Co 64/2010 , takto
MENU