Nájdené rozsudky pre výraz: absencia vymedzenia právnej otázky a nekonkretizovania podstaty právnej otázky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V prípade škody spôsobenej neoprávneným odberom, odberateľ zodpovedá za neporušenosť meracieho zariadenia bez ohľadu na zavinenie, je irelevantné, či neoprávnený odber zavinil, a teda, že pre vznik zodpovednosti za neoprávnený odber dodávateľ nemá povinnosť preukázať, že zaistenie proti neoprávnenej manipulácii porušil (zavinil) sám odberateľ. Táto legislatívna konštrukcia zvýhodňuje dodávateľa elektriny, čo je odôvodnené predovšetkým ochranou dodávateľa proti neoprávneným odberom a verejným záujmom na celkovej stabilite rozvodovej sústavy. Dodávateľ je preto pre tento prípad zodpovednostného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/244/2018 5112239950 16. júla 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:5112239950.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36 442 151, proti žalovanému B., bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. Stanislavom Záhumenským, advokátom so sídlom v Čadci, Fraňa Kráľa 1504, o za
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/26/2019 1214206160 25. septembra 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:1214206160.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Pozemkové spoločenstvo komposesorátu a urbariátu Šalková, so sídlom v Banskej Bystrici, Hronská 191, IČO: 42 188 652, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Rosina, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Kukučínova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/131/2019 2113234557 28. 01. 2020 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2020:2113234557.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu E., bývajúceho v J., zastúpeného advokátskou kanceláriou ADVOKA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Komárnická 36, IČO: 44 449 615, proti žalovanej K4 International, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Bakossova 6, o urče
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/153/2019 1315216044 27. 05. 2020 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2020:1315216044.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Penta Investments Group Limited, 47 Esplanade, JE1 OBD, St. Helier, Jersey, registrovaná komisiou pre finančné služby v Jersey, USA, Obchodný register č. 112251, 2/ Penta Investments Limited, 47 Esplanade, JE1 OBD, S
Meritum neplatnosť kúpnej zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/161/2018 5314203016 27. marca 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:5314203016.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu J., bývajúceho v J. zastúpeného JUDr. Jozefom Varmusom, PhD., advokátom so sídlom v Čadci, Palárikova 83, proti žalovanému 1/ V., bývajúcemu v J. a 2/ W. bývajúcemu v J., zastúpenému advokátom JUDr. Ladislavom Ščurym, so sídl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/98/2019 5315200617 25. 09. 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:5315200617.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. bývajúceho v A., zastúpeného JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Na priekope 174/13, proti žalovanej Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, Čadca, zastúpenej Advokátskou kancelári
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/192/2019 3115212450 29.04.2020 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3115212450.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne REALITY - VĚŘITEL CZ s.r.o. so sídlom v Ústí nad Labem, Klíše, Jateční 178/34, Česká republika, zastúpenej advokátom JUDr. Dušanom Ažaltovičom, Advokátska kancelária JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s. r. o., so sídlom v Trenč
Meritum určenie nájomného práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/37/2019 1112237007 29.10.2019 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1112237007.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Šikutu, PhD. a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Janky Cisárovej v spore žalobkyne Z., bývajúcej v U., zastúpenej JUDr. Vojtechom Kubalom, advokátom so sídlom v Bratislave, Vajnorská 8/A, pro
Meritum 14 848,62 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/96/2019 7809200806 16. decembra 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:7809200806.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu W., bývajúceho v M., zastúpeného JUDr. Jolanou Fuchsovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti žalovanej J. bývajúcej v G., zastúpenej JUDr. Ladislavom Csákóom, advokátom so sídlom v Rožňave, Hviezdoslavova 4
MENU