Nájdené rozsudky pre výraz: absencia zákonnej alebo faktickej prekážky v konaní a rozhodovaní správneho orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nečinnosť správneho orgánu ako nezákonný jav nastáva vtedy, keď správny orgán vo veci nekoná (je pasívny), hoci podľa zákona je povinný konať. To znamená, že v zmysle § 250t ods. 1 O.s.p. možno nečinnosť správneho orgánu považovať za nezákonnú a protiprávnu len v takých prípadoch, keď obsahom príslušnej právnej normy je povinnosť správneho orgánu konať. Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach napriek absencii zákonnej alebo faktickej prekážky v konaní a rozhodovaní správneho orgánu. Takéto nekonanie však musí byť v rozpore s konkrétnym zákonným ustanovením, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžnz /3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: P. S., trvale bytom H. , právne zastúpen ého JUDr. Milanom Kuzmom, advokátom AK JUDr. Katunský, JUDr. Kuzma a spol., so sídlom v Košiciach, Floriánska 16 , proti odpor kyni : Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Na jvyšší súd Slovenskej republiky n ávrh
Meritum návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžnč/1/2014 7013201531 23.07.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2014:7013201531.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : O., nar. XX.XX.XXXX, občan: Slovenskej republiky, bytom: C., XXX XX S., proti orgánu verejnej správy : Sociálna poisťovňa ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, o preskúma
Meritum Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžnč/3/2014 9014010091 07.08.2014 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2014:9014010091.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: W. W., trvale bytom I. N. č. XXX/XX, B., právne zastúpenej JUDr. Jánom Vaškom, advokátom v Prievidzi, Podjavorinskej č. 3, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava,
MENU