Nájdené rozsudky pre výraz: absencia zavinenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
58 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 144/1, 2c,f Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/8/2019 9515100096 12.01.2022 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2022:9515100096.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Martina Bargela a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného Y. L. a spol., pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa §
Meritum § 157/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/42/2021 8716010149 25.08.2021 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8716010149.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a členov senátu JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. a JUDr. Petra Kaňu na neverejnom zasadnutí konanom 25. augusta 2021 v Bratislave, v trestnej veci obvinenej M. C. a spol., pre preči
Meritum § 234/1, 2a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/41/2020 4603899940 25. augusta 2020 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4603899940.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Martiny Zeleňakovej a JUDr. Aleny Šiškovej, v trestnej veci obvineného G. O. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona (zákona číslo 1
Meritum § 261/1,4a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/3/2019 9517100248 21.05.2020 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2020:9517100248.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obžalovaného Ing. M. M. pre pokračovací zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1,
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/151/2017 1113225484 24. apríla 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:1113225484.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu V., bývajúceho v X., zastúpeného Mgr. Jozefom Vidom, advokátom v Nových Zámkoch, Turecká 36, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Žup
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014200876 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3014200876.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Igor Smatlánek AUTOTRANSPORT, s miestom podnikania J. Zeman
Právna veta: Najvyšší súd sa stotožňuje s argumentáciou krajského súdu uvedenej na s. 4 uznesenia z 11. októbra 2016, sp. zn. 3To/54/2016, v zmysle ktorej je jednočinný súbeh prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1 Trestného zákona s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona vylúčený, nakoľko skutková podstata prečinu usmrtenia obsiahnutá v § 149 ods. 1 Trestného zákona v sebe nekonzumuje aj porušenie dôležitej povinnosti; toto je naopak obligatórnym znakom skutkovej podstaty prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2313010175 Dátum vydania rozhodnutia: 7. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Šimonová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2313010175.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí v Bratislave 07. februára 2018 v trestnej veci obvineného O. S., pre prečin usmrtenia podľa § 1
Právna veta: I. Právna povinnosť je charakterizovaná príkazom postupovať určitým spôsobom (konať alebo zdržať sa konania), ktorý zároveň znamená zákaz postupovať akokoľvek inak (na rozdiel od práva, ktoré je možnosťou, nie však povinnosťou). Povinnosť môže byť vymedzená užšie alebo širšie, avšak s potrebnou určitosťou - v právnej norme býva povinnosť vymedzená širšie, nakoľko sa vzťahuje na všetky prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu. Povinnosť správcu spravovať cudzí majetok v konkurznom konaní, relevantná v zmysle § 237 ods. 1 a § 238 Trestného zákona (ide o majetok podliehajúci konkurzu), vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon osúdoch“), na základe podnetu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potr
Meritum dovolanie obv.
Najvyšší súd 2 Tdo V 12 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse du JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Gabriely Šimonovej, Viliama Dohňanského, JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Hatalu na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením 22. augusta 2016 v Bratislave , v trestnej veci obvineného I. Š. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 , 2 Tr. zák. v znení účin
Najvyšší súd 10Sž o/56 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. v právnej veci žalobcu: JUDr. L. B. , narodený dňa X. , bytom B. , proti žalovanému: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, Námestie Ľ. Štúra 1 , Banská Bystrica , o preskúman
MENU