Nájdené rozsudky pre výraz: absencia žiadosti účastníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Základným právom účastníka je, aby jeho vec bola prejednaná v jeho prítomnosti. Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Občiansky súdny poriadok upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti účastníka konania na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon alebo o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. E. V., bývajúcej v B., B. X., zastúpenej JUDr. E. S., advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v D., proti žalovanej S., s.r.o., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. A. B., advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v B., o zaplatenie 38 338,73 eur (1 154 992,30 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 15 C 158/2002, o dovolaní žalobkyne prot
Meritum obnovu konania 9Cbs/164/2004
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obo/13/2016 1010899624 29.06.2016 JUDr. Jana Veselá Zemaníková sudca ECLI:SK:NSSR:2016:1010899624.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. S. Y., nar. XX. N. XXXX, bytom Y., zast. BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 36 833 533, proti žalovanému v 1. rade: M. Q.,
Meritum o náhradu nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 2 Cdo 164/ 2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcov : 1/ Ľ. P. , 2/ B. P. , 3/ I. P. , všetci bývajúci v B. , zastúpení C. , proti žalovanej : M. C. , bývajúca v B. , zastúpená JUDr. O. Č. , advokátom v B. , o náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 11 C 79/2008, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. januára 2011 sp.zn. 9 Co 181/2009, 9
Meritum o náhradu nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 2 Cdo 164/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcov : 1/ Ľ. P., 2/ B. P., 3/ I. P., všetci bývajúci v B., zastúpení C., proti žalovanej : M. C., bývajúca v B., zastúpená JUDr. O. Č., advokátom v B., o náhradu nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 11 C 79/2008, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. januára 2011 sp.zn. 9 Co 181/2009, 9 Co 182/2009 takto: Dovol
Meritum o zaplatenie 87 558,50 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 2 Cdo 258/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky S., a. s., so sídlom v Ž., IČO : X., proti odporcovi J. Š., bývajúcemu v B., o zaplatenie 87.558,50 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 14 C 408/2007, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 19. júna 2008 sp. zn. 10 Co 83/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Odporcovi n e p r i
Meritum o vydanie bezdôvodného obohatenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L., s. r. o., so sídlom v S., zastúpenej JUDr. M. S., advokátom, so sídlom v P., proti žalovanému M. B., bývajúcemu v S., zastúpenému JUDr. E. V., advokátom, so sídlom v P., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 10 C 574/2000, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 21. marca 2007 sp. zn. 7 Co 204/2005, takto r
Meritum o zaplatenie 38 338,73 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 34/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. E. V., bývajúcej v B., B. X., zastúpenej JUDr. E. S., advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v D., proti žalovanej S., s.r.o., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. A. B., advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v B., o zaplatenie 38 338,73 eur (1 154 992,30 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 15 C 158/2002, o dovolaní žalobkyn
Meritum náhradu za obmedzovanie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8111224779 Dátum vydania rozhodnutia: 17. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Slováčeková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8111224779.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu S. A., bývajúceho N. S., M. XX, zastúpeného JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenn á 8, proti žalovaným 1/ P.. Š. K., bývajúcemu N. S., S. K. X, 2/ Z. K., bývajúcej N. S., S. K. X, 3/ A. N
Meritum o zaplatenie 35 349,71 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. B. , s miestom podnikania: Z. , IČO: X. , zast. advokátom JUDr. M. K. , so sídlom: Š. proti žalovanému: D. , s. r. o., so sídlom: P. , IČO: X. , zast. ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU JUDr. M.I. , s. r . o., so sídlom: T. , IČO: X. o zaplatenie 35 349,71 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 20Cb 200/2009 , na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského sú
Meritum zaplatenie úroku z omeškania
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/26/2015 5113201918 31.03.2016 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:5113201918.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ST. NICOLAUS a. s., so sídlom 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 563 066, zast. advokátkou JUDr. Zuzanou Kandlerovou, so sídlom Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, proti žalovanému: E. R., byt
MENU