Nájdené rozsudky pre výraz: absolútna neplatnosť postúpenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

293 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Osobitné predpisy môžu upravovať postúpenie pohľadávok v špecifických prípadoch odlišne, resp. môžu upravovať osobitné podmienky, ktorých splnenie je na platné postúpenie pohľadávky potrebné. Podmienky vyplývajúce z § 92 ods. 8 zákona o bankách dovolací súd označil za špeciálne zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené v prípade postúpenia čo i len časti pohľadávky banky na tretiu (nebankovú) osobu, nakoľko zákon o bankách je špeciálnym predpisom vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Tieto isté podmienky musia byť splnené aj pri prelomení bankového tajomstva (porovnaj § 92 ods. 8 tretia veta zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/92/2018 6415209471 20. novembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:6415209471.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne WM Consulting & Communication s. r. o., Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798, zastúpenej Roman Kvasnica a partneri s. r. o., Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 36 866 598, proti žalovanému
Kľúčové slová: konkurzná podstataprávne účinky vyhlásenia konkurzu
R30/2006
Právna veta: Konkurzné konanie a exekučné konanie sú samostatné konania upravené osobitnými zákonmi, účel ktorých nie je totožný. Preto splnenie podmienok pre vyhlásenie konkurzu nemôže byť posudzované podľa Exekučného poriadku. Posudzovanie otázky, čo môže byť zahrnuté do konkurznej podstaty pri skúmaní hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu, je bezpredmetné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením, é. k. 5K 5ťV02-45, zo dňa 4. marca 2003 roz­ hodol tak, že vyhlásil na majetok dlžníka R., spol. s r. o. P. H. 18, P., IČO: 31 665 856 konkurz, za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. D. H., vyzval veriteľov, aby v lehote 60 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu si prihlá­ sili na Krajskom súde v K. k sp. zn. 5K 56/02 všetky svoje nároky s uvede­ ním ich výšky, právneho dôvodu, vzniku a ich zaistenia s tým, že na nároky, ktoré nebudú prihlásené, nebude sa brať zreteľ
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách neupravuje len ochranu bankového tajomstva, ale tiež práv klienta v súvislosti s postúpením pohľadávky. Postúpenie pohľadávky banky, ku ktorému došlo v rozpore s týmto ustanovením, je neplatný právny úkon.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3208899041 Dátum vydania rozhodnutia: 24. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3208899041.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Šikutu, PhD. a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Janky Cisárovej, v spore žalobcu EO S KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného advokátskou
Meritum 20 972,80 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/79/2021 2517200333 22.02.2022 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2022:2517200333.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zastúpenej advokátskou kanceláriou Remedium Legal, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, proti žalovanému K. Q., bývajúcemu v D.K.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/162/2020 2514201031 27. 10. 2021 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2021:2514201031.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z JUDr. Aleny Svetlovskej predsedníčky senátu a sudcov JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a Mgr. Dušana Čima v spore žalobkyne EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom v Bratislave, Pajštúnska
Meritum 18 205,40 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/136/2019 7215216533 26.02.2020 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7215216533.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu DPS financial consulting, s. r. o., so sídlom v Trnave, Tamaškovičova 17/2742, IČO: 46 713 930, zastúpeného advoconsulting s.r.o., so sídlom v Trnave, Tamaškovičova 17/2742, IČO: 47 253 428, proti žalovanému X. bývajúcemu v
Meritum o zaplatenie 162 920 499,-- Sk s prísl.
Najvyšší súd 1 Obdo V 66/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Beaty Miničovej, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu: S., a.s., M.X., L.M., IČO: X., zast. advokátkou JUDr. E.M., P.X., B., proti žalovanému: S.k., a.s., C.X., B., IČO: X., zast. advokátom JUDr. E.V., B.X., B
Meritum 439 675 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/29/2021 6117220001 28.02.2022 Mgr. Soňa Pekarčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2022:6117220001.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BFF Central Europe s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 414 315, zastúpeného JUDr. Jurajom Gyárfášom, PhD., LLM., advokátom a vedúcim organizačnej zložky, Dentons Europe C
MENU