Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne vlastnícke právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
25 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie nehnuteľnosti do zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva
Najvyšší súd 1Cdo 60 /201 1 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Z. R. , bytom K. , 2/ Z. N., bytom K. a 3/ V. R., bytom K. , v dovolacom konaní právne zastúpených JUDr. Ľ. V. , advokátk ou , so sídlom v K. , proti odporcom 1/ V. Š., bytom K. , 2/ Z. , K. , IČO: X, 3/ F. , K. , IČO: X, a 4/ R. D. , bytom P., o určenie nehnuteľnosti do zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Košice II pod
Meritum katastrálne veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5016200506 Dátum vydania rozhodnutia: 6. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200506.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej vec i navrhovateľky: S., proti odporcovi: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, so sídlom
Meritum katastrálne veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7014201553 Dátum vydania rozhodnutia: 23. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7014201553.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr.Eriky Čanadyovej, v právnej veci navrhovateľa N. O., bytom K. XXXX/XX, I. R. C., proti odporcovi Okresnému úr
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u D. H. , nar. X. , bývajúceho v K. , v dovolacom konaní zastúpen ého Mgr. A. S., advokátkou, advokátska kancelária so sídlom v D. , proti žalovan ému Ing. P. B. , bývajúcemu v P., v dovolacom konaní zastúpen ému Mgr. R. K. , advokátom, advokátska kancelária so sídlom v Ž. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn.
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a iné
Najvyšší súd 6 Cdo 107/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. H., nar. X., bývajúceho v K., v dovolacom konaní zastúpeného Mgr. A. S., advokátkou, advokátska kancelária so sídlom v D., proti žalovanému Ing. P. B., bývajúcemu v P., v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. R. K., advokátom, advokátska kancelária so sídlom v Ž., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 21 C 122/20
Meritum vypratanie nehnuteľnosti odstránením stavby a hnuteľných vec
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5608207745 Dátum vydania rozhodnutia: 9. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5608207745.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu AF -CAR, s.r.o., so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Okoličianska 65, IČO: 36 399 621, zastúpeného advokátskou kan celáriou Geško s. r. o., so sídlom v Bratislave, Velehradská 33, IČO: 36 740 101, adresa pre doručovani
Meritum vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/9/2018 1010201420 24. septembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1010201420.8 ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej, v spore žalobcu 1/ W. F. a žalobkyne 2/ R. F., obaja bytom Ž.J. XX, XXX XX N., obaja zastúpení JUDr. Ka
Meritum vylúčenie vecí zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1ObdoV/2/2021 1010201420 02.12.2021 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1010201420.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: 1/ W. F. a žalobkyne 2/ R. F., obaja bytom D., obaja zastúpení advokátskou kanceláriou BIZOŇ & PARTNERS, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 36 833 533, proti žalovanému Mgr. Petrovi
MENU