Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1016469
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34124
NSČR: 117761
NSSČR: 63277
USČR: 76633
EUR-LEX (sk): 11448
EUR-LEX (cz): 11486
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417052
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
15.07.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: absorpčná zásada


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absorpčná zásada
  • absorpcny nájdené 341 krát v 75 dokumentoch
  • zasadat nájdené 9405 krát v 5298 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 27 dokumentov


Právna veta: Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že na administratívne trestanie je potrebné primerane aplikovať zásady trestného konania. Účelom absorpčnej zásady je eliminácia neprimerane vysokých sankcií. Je potrebné brať do úvahy množstvo spáchaných administratívnych deliktov a adekvátne podľa toho uložiť výšku sankcie. Z hľadiska rozhodovacej praxe je potrebné posudzovať, či bol naplnený účel absorpčnej zásady tak, aby výsledná sankcia neprekročila hornú hranicu zákonného rozmedzia sankcie za delikt, ktorý bol najzávažnejší. Správny orgán bude v ďalšom konaní postupovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž o/22 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobc u: ATRIA SK , s.r.o. , IČO: 45 473 480 , P. Mudroňa 5, Žilina , zastúpen ý Mg r. Pavlom Karmanom , advokátom, Veľká Okružná 26A, Žilina , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia , Ústredný inšpektorát Slovenskej .
Právna veta: V ust. § 35 ods. 5, 6 je upravené uloženie pokuty v prípade, ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve, alebo vôbec nepodá daňové priznanie, hlásenie, alebo prehľad. Uvedené ustanovenie ďalej upravuje povinnosť správcu dane ukladať pokutu za nesplnenie si povinnosti daňovým subjektom, a to so zreteľom na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania. Daňový subjekt tieto povinnosti nesplnil v zákonnej lehote, a prehľady za I. - IV. štvrťrok 2005, IV. štvrťrok 2004 a hlásenie za zdaňovacie obdobia 2004 - 2005 predkladal vždy s pravidelným oneskorení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/16/2015 1012201094 26. 10. 2016 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2016:1012201094.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a z členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobkyne: Okresná prokuratúra Bratislava II, so sídlom Kvetná 13, Bratislava, proti .
Merito Tlenákup
Právna veta: Telenákupom, ktorý je jednou z foriem mediálnej komerčnej komunikácie, je i program alebo jeho časť, v ktorých prevádzkovateľ vysielania ponúka divákom možnosť zúčastniť sa audiotextovej hry o cenu, ktorou je finančná výhra.

Úryvok z textu:
... úvahu, ktorú pod robne vysvetlila, ktorá je v súlade so zásadami logického myslenia a nie je v rozpore so zákonom. Absorpčná zásada prichádza do úvahy pri sankcionovaní za viacero deliktov a v posudzovanom prípade navrhovateľka spáchala jeden delikt pozostávajúci z viacerý ch .
Merito princípy administratívneho trestania, absorpčná zásada, čl. 6 EDĽP, § 47, § 59 ods. 2, Správneho poriadku, § 250j ods. 1 písm.a/ O.s.p., § 21 ods. 1 písm.d/ a § 28 ods. 1 písm.g/ zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách
Najvyšší súd 2Sžo /2/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej vec i žalobcu: Kaufland Slovenská republika , v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava, právne zastúpeného: Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. so sídlom Nám. Martina Benku č. 9, Bratislava, .
... ešte raz opakuje, že v dvoch správnych konaniach, z ktorých v každom sa rozhodovalo o dvoch rôznych správnych deliktoch, bola absorpčná zásada uplatnená a Rada uložila len jednu úhrnnú sankciu. Najvyšší súd poznamenáva, že aj v prípade spoločného správneho konania vo ... č. 308/2000 Z.z., za čo uložila navrhovateľke pokutu vo výške 1 500 eur, pričom je zrejmé, že absorpčná zásada sa v tomto konaní nemohla aplikovať, nakoľko sa jednalo o uloženie sankcie za jeden správny delikt. Pokiaľ navrhovateľka namietala, .
... úhrnnom treste pri súbehu správnych deliktov a neu ložili trest nepr evyšujúci hornú hranicu sadzby pre spáchaný delikt najprísnejšie trestný ( absorpčná zásada). Zároveň považoval za preukázané, že daňovému subjektu nebolo v rámci rozhodovania o ukladaní pokút umožnené uplatniť si svoje procesné práva .
... delikty spájal do jedného konania, či už by sa jednalo o tzv. pokračovacie delikty alebo o súbeh správnych delikto v (absorpčná zásada). Podstatné je dodržať pri správnom trestaní hmotno - právnu stránku správneho trestania pokračovacích správnych deliktov a teda za jednotlivé čiastkové úkony .
Merito zákon č. 99/1963 OSP, § 221 ods. 1 písm. f/
... života fyzickej osoby, avšak v oblasti priestupkov ide o špeciálne subjekty páchateľov, t. j. najmä o právnické osoby, u ktorých absorpčná zásada používaná pri vymeraní je celkom logicky nahradená peňažnou sankciou zameranou na postihnutie p ríjmovej zložky uvedených osôb. Podľa § 73 .
... úradnej kontroly a nesplnenie opatrenia uložené orgánom úradnej kontroly, čo vyhodnotil správny orgán správne ako sťažovanie a marenie výkonu kontroly. Absorpčná zásada tkvie v absorpcii sadzieb za ostatné správne delikty a správny orgán ukla dá pokutu za najzávažnejší správny delikt. Podľa názoru .
Merito uložení pokuty
... trestaný pre ten istý čin dva krát (ne bis in idem), dodržiavanie zásad ukladania trestov ako zákaz reformatio in peius, absorpčná zásada, súhrnný trest a ďalšie. Nemožno v šak automaticky vyvodzovať, že charakter trestného obvinenia majú iba konania, v ktorých sú sankcie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.