Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096776
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: abstinencia


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: abstinencia
  • abstinencia nájdené 36 krát v 11 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 346 dokumentov


Právna veta: Od výkonu ochranného liečenia súd upustí, ak zaniknú pred jeho začatím okolnosti, pre ktoré bolo uložené. Pokiaľ ide o účel ochranného liečenia, krajský súd správne poznamenal, že výkon ochranného liečenia má význam len vtedy, ak vzhľadom na osobu páchateľa je zrejmé, že jeho účel možno dosiahnuť, pričom sa vyžaduje najmä pozitívny postoj odsúdeného k aktivitám vedúcim k jeho liečbe. Abstinencia vynútená výkonom trestu odňatia slobody sama osebe neznamená vytvorenie dostatočných psychických predpokladov na trvalú zdržanlivosť od požívania alkoholických nápojov. Takýto výsledok je možné dosiahn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 To st 9/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JU Dr. Martina Piovartsyho a JUDr . Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 10. mája 2011 v trestnej veci O. T. , o sťažnosti prokurátorky krajskej prokuratúry proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 21 . februára 2011, sp. zn. 1 T 1/20 05 , takto r o z h o d o l : Podľa § 1 94 ods. 1 písm. b/ Tr. por . napadnuté .
Zbierka NS 6/2019
R 65/2019
Rozsudok
Právna veta: Kasačný súd v konaní o kasačnej sťažnosti v rámci súdneho prieskumu rozsudku krajského súdu, ktorým sa realizovalo moderačné oprávnenie, nemá už obdobné oprávnenie ako krajský súd a sám už súdnu úvahu krajského súdu o moderácii výšky pokuty nahradiť nemôže. Ďalšia moderácia kasačným súdom je neprípustná v dôsledku zásady jednoinštančnosti správneho súdnictva v Slovenskej republike nastúpenej účinnosťou Správneho súdneho poriadku dňom 1. júla 2016 a navyše moderačné oprávnenie pozitívnoprávna úprava kasačnému súdu nepriznáva. Vo vzťahu k diskrécii krajského súdu môže kasačný súd hodnotiť len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povzbudzujúci, upokojujúci účinok, že pomáhajú riešiť osobné problémy, nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov, prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok. Mal za to, že správne orgány v svojich rozhodnutiach vyhodnotili citované zákonné ... účinkom na duševnú výkonnosť a tvrdí, že alkoholické nápoje pomáhajú riešiť osobné problémy a prezentuje abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok, čím odôvodnili závažnosť protiprávneho konania, trvanie protiprávneho konania v mesiaci august .
Právna veta: Z ustanovenia § 71 ods. 2 zákona vyplýva, že na uznanie invalidity v zmysle zákona nepostačuje preukázanie zhoršeného zdravotného stavu; musí ísť o taký nepriaznivý zdravotný stav, ktorý má trvať dlhšie ako jeden rok. Z tohto pohľadu je potrebné posudzovať aj možnosť uznania invalidity z hľadiska diagnostikovania jednotlivých zdravotných postihnutí a pretrvávania ich závažnosti, resp. ich ovplyvniteľnosti liečbou a dodržiavaním napr. prísnej abstinencie.

Úryvok z textu:
... diagnostikovania jednotlivých zdravotných postihnutí a pretrvávania ich závažnosti, resp. ich ovplyvniteľnosti liečbou a dodržiavaním napr. prísnej abstinencie. V posudku zo 06.10.2014 posudkový lekár skonštatoval, že neurologický nález je bez lateralizácie, ... , ktoré bolo hepatológom hodnotené ako exotoxická cirhóza pečene v súvislosti s porušením životosprávy a nutnosťou abstinencie, napriek pochybeniam navrhovateľky v diétnom režime preto posudkový lekár za prítomnosti odbornej lekárky z odboru neurológie .
Merito prepustenie zo služobného pomeru príslušníka železničnej polície podľa § 192 ods. 1 písm. b/ zákona č. 73/1998 Z.z.
... nakoľko tento sa zaoberá posúdením duševnej spôsobilosti žalobcu na výkon štátnej služby v PZ s podmienkou trvalej, úplnej abstinencie a nie zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby v PZ, pričom zo záveru Ústrednej lekárskej komisie žalovaného vyplýva, ... je uvedené, že žalobca je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby v policajnom zbore s podmienkou trvalej, úplnej abstinencie , tak podľa najvyššieho s údu už uvedený záver posudku , by zakladal dôvod na prepustenie žalobcu zo služobného .
Merito sťažnosť odsúdeného
... musí súd vychádzať vždy z odborných lekárskych znalostí vo forme znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia. Samotný fakt abstinencie počas výkonu trestu odňatia slobody alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody nemôže byť dostatočným dôvodom na ... stanovenej lehote sťažnosť odsúdený. V dôvodoch sťažnosti uviedol, že vyšetrenie duševného stavu je neopodstatnené z dôvodu jeho abstinencie vo výkone trestu odňatia slobody a ďalšie 2 m esiace po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Ústavná .
Merito predpis č. 461/2003 § 112 ods. 4, § 82, § 293ce
... , tras horných končatín a zvýšené pečeňové enzým y. Pre pridružené poruchy psychiky a poruchy správania bola doporučená úplná abstinencia. Ihneď v úvode abstinencie došlo k vzniku delirantého stavu je prítomná reaktívna depresívna porucha, dobre ovplyvnená liečbou antidepresívami. Naďalej pretrváva porucha 1So/64 .
Merito dovolanie obvineného
... zásahu skutočne into xikovaný, nakoľko niektoré omamné a psychotropné látky (predovšetkým konopa) možno zistiť v organizme užívateľa aj po niekoľkotýždňovej abstinencii (ako uviedol aj sám znalec vo svojom stanovisku) a detekciu ich zostatkových hodnôt v tele obžalovaného teda nemožno v žiadnom .
... na alkohole, keď podľa správ z opakovaných hospitalizácií v psychiatrických zariadeniach sa u navrhovateľa striedajú obdobia abstinencie a recidívy ethylizmu a podľa o pakovaného psychologického vyšetrenia u navrhovateľa nie je dokumentovaná porucha intelektu ... a mnestických funkcií, známky poškodenia organicity, prítomné sú známky emočne nestabilnej osobnosti; pri dodržiavaní abstinencie je navrhovateľ schopný výkonu prác e. Posudkoví lekári zhodne určili, že podľa kapitoly V, položka 7 .
Merito § 289/1 Tr.zák.
... znalcami psychiatrami konštatovaný kompletne vytvorený syndróm somatopsychickej závisl osti od alkoholu. Po absolvovaní protialkoholického liečenia nedodržal abstinenciu, požívanie alkoholu bagatelizoval. Bc. C. O. má dlhodobé skúsenosti s alkoholom a vedomosti o jeho ... že jeho pobyt na slobode je z psychiatrického hľadiska pre spoločnosť nebezpečný, pretože v prípade nedodržiavania abstinencie by sa znovu dopúšťal obdobných trestných skutkov. Pri požití alkoholu stráca kontrolu nad pitím, dochádza k .
Merito § 219/1,2b Tr.zák.
... prekážka na ceste k uspokojeniu jeho potrieb (vrátane sexuálnych) alebo viktimologicky rizikové správanie (vyhrážanie obete udaním). Dlhodobá sexuálna frustrácia a abstinencia zvyšuje riziko agresívneho správania sa voči sexuálnym objektom, teda hypoteticky aj voči poškodenej. Obvinený síce nie je sexuálny deviant, ale .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.