Nájdené rozsudky pre výraz: abstraktná úvaha súdu o právnom probléme

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zaplatenie 26 446,16 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Cdo 202/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : I. J., bývajúca v K., zastúpená JUDr. J. Z., advokátkou v K., proti žalovanému : G., zastúpený S., o zaplatenie 26 446,16 € s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 219/2009, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 17. januára 2013 sp. zn. 9 Co 146/2011 takto: Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo
Meritum o určenie vlastníctva
Najvyšší súd 4 Cdo 109/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. F., bývajúcej v T.X.T., zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. A., s. r. o., so sídlom v T.T., zastúpenou konateľom JUDr. D. A., proti žalovaným 1/ Š. F., bývajúcemu v T.T., X./ S., s. r. o., so sídlom v K., 3/ J. V., bývajúcemu v M., 4/ K. L., bývajúcej v T.T., a 5/ T. S., bývajúcemu v T.T., žalovaní 4/ a 5/ zastúpení JUDr. P. L., advokátom so sídlom v P., o určenie vlas
Meritum určenie vlastníctva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4309215912 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4309215912.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ U. U., t. č. na neznámom mieste a 2/ E. U., t. č. na neznámom mieste, oboch zastúpených Slovenským pozemkový m fondom, so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, proti žalovanému N. S., bývajúcemu v U., zastúpenému Advokáts
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - iná vada
Najvyšší súd 5 Cdo 59 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ h. Doc. PhDr. M. R. , 2/ MUDr. S. N. , 3/ V. N. , 4/ M. F. , 5/ D. F. , zastúpených JUDr. O. Š., proti žalovanému A. , IČO X. , zastúpenému A. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenej na O kresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 6 C 36/2007 o dovolaní žalobcov 1/ až 5/ pro ti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 27. októbra 2009, sp. zn. 8 Co 17/200
Meritum zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/41/2017 5813203532 23.08.2018 JUDr. Oľga Trnková sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5813203532.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ F., 2/ V., oboch bývajúcich v T., zastúpených JUDr. Petrom Vevurkom, advokátom so sídlom v Námestove, Mieru č. 312/13, proti žalovaným 1/ M., bývajúcemu v T., 2/ F., bývajúcemu v T., žalovaní 1/, 2/ zastúpení Mgr. Beát
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd 7 Cdo 257/2 012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. P. , bývajúceho V. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. K. , advokátkou so sídlom V. , a 2/ JUDr. L. , bývajúceho V. , proti žalovaným 1/ Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Slovenskej republiky v Žiline , Kuzmányho 29, 2/ Min isterstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova 2 , a 3/ Slovenskej republike , za ktorú koná
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd 7 Cdo 257/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. P., bývajúceho V., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. K., advokátkou so sídlom V., a 2/ JUDr. L., bývajúceho V., proti žalovaným 1/ Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Slovenskej republiky v Žiline, Kuzmányho 29, 2/ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, a 3/ Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo vnútr
Meritum o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Cdo 65/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Z., bývajúceho v B.B., zastúpeného JUDr. J. Füzerom, advokátom v Trebišove, M.R. Štefánika č. 22, proti žalovaným 1/ J. M., 2/ J. M., 3/ A. B., rod. M., 4/ H. M., všetci bývajúci v B.B., zastúpeným JUDr. Timeou Schwarcovou, advokátkou v Košiciach, Pražská 4, o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 11 C 103/2005, o dovolaní
Meritum určenie platnosti právnych úkonov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H. , s. r. o., so sídlom L. , X. B. , IČO: X. , zastúpeného: Advokátska kancelária R. s. r. o., so sídlom D. , X. B. , IČO: X. , proti žalovanému: H. , so sídlom P., X. B. , IČO: X. , zastúpeného: doc. JUDr. Ľ. , CSc., advokát, so sídlom K. , X. B. , o určenie platnosti právnych úkonov, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 32Cb/51/2011, o dovolaní žalovaného pro ti
MENU