Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
60 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V predmetnej veci zásadným bolo vyriešenie otázky, či ustanovenie § 147 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. upravujúce nepremlčanie práva predpísať poistné, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. 3, t.j. ak samostatne zárobkovo činná osoba porušila povinnosť prihlásiť sa na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie najneskôr do ôsmich dní od vzniku týchto poistení a odhlásiť sa z týchto poistení do ôsmich dní od ich zániku, je možné aplikovať aj vo vzťahu k nepremlčaniu práva predpísať penále. (...) Pre prípad nesplnenia si tejto povinnosti súčasne v § 240 ods. 1 upravuje povinnosť S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/53/2020 3019200455 21. 04. 2021 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2021:3019200455.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: T. L., narodený XX. Y. XXXX, bytom v U. O.,
Meritum služobný pomer
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžk/11/2019 2016200450 19.11.2019 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2019:2016200450.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): P.. L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XX, XXX XX P., proti žalovanému: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, so sídlom Šagátova 1, 813 04 Bratislava, o správnej žalobe proti ro
Meritum služobný pomer-prepustenie, porušenie povinnosti policajta
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Asan/26/2019 1017200411 22.09.2020 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1017200411.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Ing. L. T., bytom R. XX, P., zastúpeného doc. JUDr. Štefano
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/27/2019 5018200108 01.08.2019 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:5018200108.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: KAMPALA, s. r. o., so sídlom 034 81 Lisková č. 901, IČO: 45 433 585, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Meritum katastrálne veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014200559 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3014200559.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľky (predtým žalobkyne) Ing. Z. W., bytom V., zastúpená: JUDr. Miloš Papcun, advokát, so sídlom Piešťany, Va janského 5270/1A, proti žalovanému: Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, so sídlom Trenčín
Meritum vojenské a policajné dôchodky - starobný dôchodok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/59/2020 5020200178 9. septembra 2020 JUDr. Viola Takáčová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5020200178.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V.. Y. M., narodený XX. T. XXXX, bytom v W., Q. Č.. XX/XX, proti žalovanému: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia, so sídlom v Bratislave, Šagátova č. 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 10Asan/15/2020 1019201747 29. 11. 2021 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSSR:2021:1019201747.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): Obec Nová Kelča, so sídlom: 094 02 Nová Kelča č. 72, IČO: 00 332 623, právne zastúpený: Advokátska kancelária - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s. r. o., so sídlom: Ulica
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžsk/4/2019 7013200625 27. 10. 2020 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2020:7013200625.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky): G. R., narodená dňa XX.XX.XXXX, E. XX, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor pomoci v hmotnej núdzi, Špitálska 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti oznámenia žal
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/4/2021 5020200315 12. 03. 2021 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2021:5020200315.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: U. A. Q.-V., bytom Ś.C. XXXD, XX-XXX J., V., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava, za účasti ďalšieho účastníka: PROMAVIT, s.r.o., so sídlom Palárikova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/173/2019 5412202128 11. 12. 2019 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2019:5412202128.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F.. P. C., bývajúceho v X. XXX, proti žalovaným 1/ F. Q., bývajúcom v X. XXX, zastúpenom JUDr. Miroslavom Bachyncom, advokátom so sídlom v Podbieli 177 a 2/ Obci Párnica, Párnica 116, o odstránenie závadného stavu odvod
MENU