Nájdené rozsudky pre výraz: adresa uvedená v obchodnom registri

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
333 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o splnenie povinnosti zaplatiť 53 110,27 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. . A. . M. A. , bývaj úceho v B. , proti žalovanému P. spol. s r.o. so sídlom vo V. , v dovolacom konaní zastúpenému Advokátskou kanceláriou M. , o splnenie povinnosti za platiť 53 11 0,27 eur s príslušenstvom , ktorá vec bola vedená na Okresno m súd e Martin pod sp.zn. 11 C 21/2009, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 26. februára 2010 sp.zn. 5 Co
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžf/11/2014 5013200343 07.10.2014 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2014:5013200343.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: TK Slovakia, s.r.o., sídlo Veľká Okružná 1295/4, Žilina, právne zastúpený advokátskou ka
Meritum dodatočný platobný výmer - rozdiel DPH, § 250i ods. 1 OSP, nepreukázanie žalobcových tvrdení
Najvyšší súd 5Sžf /22/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti I., s. r. o., so sídlom v H. , zastúpenej JUDr. J. B. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovensk ej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici , Nová ulica č. 13
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžf/4/2013 3012200438 26.06.2014 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2014:3012200438.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom predsedníčky JUDr. Eleny Závadskej a členov JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobcu: Ing. Róbert Magát - Gryf reklamné štúdio, IČO: 33801479, so sídlom Plevník - D
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. P. , súdneho exekútora, so sídlom Exekúto rského úradu v B. , zastúpeného JUDr. Š., PhD., advokátom v B. , proti odporcovi M. , so sídlom v B. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou B. , so sídlom v B. , v mene a na účet ktorej koná advokát Mgr. P., o ochranu o sobnosti , vedenej na Okresnom súde Banská By strica pod sp. zn. 10 C 41/2008, o dovolaní odporcu proti uznes
Meritum určenie neúčinnosti právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/122/2018 2510217025 11. decembra 2019 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2019:2510217025.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu W. Š., podnikajúceho pod obchodným menom Marian Švaňa, miesto podnikania Nesluša, Nesluša 393, IČO: 33 919 135, zastúpeného Mgr. Ladislavom Švaňom, advokátom so sídlom v Žiline, Veľká Okružná 39, proti žalovaným 1/ W..
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Obo/33/2015 8008200137 15. 12. 2016 JUDr. Jana Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2016:8008200137.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Anny Markovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom Hlavná 13, Prešov, správca
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/73/2018 6017200723 3. decembra 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:6017200723.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: WorldWood Slovakia, s.r.o., IČO: 36 638 315, Kukučínova 253/90, Detv
Meritum §§ 49, ods. 1, 2, § 51 ods. 1 písm. a) zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Najvyšší súd 2Sžf/23 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk y senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: TM -tools , s.r.o., Šoltésovej č. 1685/200, Považská Bystrica , právne zastúpeného Advokátskou kancelári ou Charge Davoué Ujj, s.r.o., Legionárska 14, Trenčín, zastú penej konateľ om a a
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/61/2017 1016202562 11.09.2018 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1016202562.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobcu: JOPI TRADE spol. s r.o., Vlčany 155, Vlčany, IČO: 34 127 313, právne zastúpený: Nagy & Par
MENU