Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093847
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: advokát v občianskom súdnom konaní


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: advokát v občianskom súdnom konaní
  • advokat nájdené 59218 krát v 24663 dokumentoch
  • v nájdené 3883197 krát v 63940 dokumentoch
  • obciansky nájdené 115286 krát v 35982 dokumentoch
  • sudny nájdené 335990 krát v 51780 dokumentoch
  • konanie nájdené 1406789 krát v 63307 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 41 dokumentov


Právna veta: Zákonná fikcia doručenia podľa § 48ods. 3 O. s. p. sa neuplatní v prípade doručenia písomnosti advokátovi, ktorý je zástupcom účastníka konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v L. Č., zastúpenej v dovolacom konaní J., advokátom v L., proti žalovaným l/ R., bývajúcemu v L., 2/ P. bývajúcemu v L., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných S. so sídlom v B. zastúpenej A., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 8 C 89/2005, o dovolaní žalobkyne .
Právna veta: Aj keď v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z. z. odmena advokátovi patrí aj za úkon spočívajúci v prevzatí a príprave zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, túto časť odmeny nemožno považovať za účelne vynaložené trovy konania v zmysle ust. § 142 ods. 1 O. s. p. v prípade, ak účastník konania bez vážneho dôvodu vymenil advokáta.

Úryvok z textu:
... súd za neúčelné považoval trovy právneho zastúpenia súvisiace s výmenou advokáta. Odvolací súd pritom nespochybnil právo účastníka konania na výmenu advokáta v občianskom súdnom konaní, pretože v zmysle ust. § 20 ods. 1 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii, každý má právo na .
Právna veta: Ustanovenie § 41 ods. 1 O.s.p. vyjadruje zásadu bezformálnosti občianskeho súdneho konania. Neformálnosť pri uplatňovaní práva na súdnu ochranu zvýrazňuje úprava procesnoprávnych úkonov realizovaných účastníkmi konania, ktorým sa umožňuje robiť procesné úkony akoukoľvek formou, pokiaľ pre niektoré úkony zákon nepredpisuje určitú formu. Jednou zo základných zásad občianskeho súdneho konania je zásada ústnosti, podľa ktorej styk súdu s účastníkmi konania (i opačne) a inými osobami, ktoré majú aktívnu účasť na konaní sa realizuje ústne. Vo všeobecnosti úkony účastníkov konania v písomnej fo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Právnou otázkou predostretou dovolaciemu súdu mimoriadnym dovolaním je zodpovedan ie, či procesné právo predpisuje pre udelenie plnej moci účastníkom konania advokátovi v občianskom súdnom konaní písomnú formu. Nad uvedený rámec, z dôvodu posúdenia existencie vady konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p .
Právna veta: Z konania splnomocnenca vzniknú práva a povinnosti splnomocniteľovi v tom prípade, že splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa a v rozsahu stanovenou plnou mocou, ktorá objektívne existuje. Predpokladom konania za iného bez plnomocenstva teda je, že v čase urobenia právneho úkonu žiadne plnomocenstvo medzi konajúcou osobou a osobou v mene ktorej konala, neexistuje. Plnomocenstvo, na základe ktorého JUDr. B. pri uzavretí zmluvy o postúpení pohľadávok v mene M. spol. s r.o. konal, nezaniklo a teda že aj v čase uzavretia zmluvy objektívne existovalo. Na základe uvedeného zistenia ale odvolací sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vedenom pred tým istým súdom pod sp. zn. 10 C 212/1994. Ich účelom bolo nepochybne preukázať zastúpenie účastníka konania advokátom v občianskom súdnom konaní, čo korešponduje s prejavom vôle splnomocniteľa uvedeného v Zmluvách o poskytov aní právnej pomoci. Odvolací súd preto správne interpretoval veľmi .
Právna veta: Advokát v občianskom súdnom konaní vystupuje ako profesionálny zástupca účastníka konania a tomu zodpovedá rozsah jednotlivých úprav v Občianskom súdnom poriadku naň a vzťahujúcich, a preto advokáta nemožno stotožniť s pojmom fyzickej osoby oprávnenej podnikať ako je uvedený v § 48 ods. 3 O. s. p.

Úryvok z textu:
... tenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba , ktorá je podnikateľom o tom nedozvie. Advokát v občianskom súdnom konaní vystupuje ako profesionálny zá stupca účastníka konania a tomu zodpovedá rozsah jednotlivých úprav v Občianskom súdn om poriadku naň a .
Merito náhrada škody
... doručovania písomnosti advokátom ako zástupcom účastníkov konania nemožno pri teleologickom výklade ustanovenia § 48 ods. 3 O.s.p. prehliadnuť. Advokát v občianskom súdnom konaní vystupuje ako profesionálny zástupca účastníka konania a tomu zodpovedá rozsah jednotlivých úprav v Občianskom súdnom poriadku naň sa vzťahujúcich (porovnaj .
Merito o určenie pravosti pohľadávky
... činnosti správcu konkurznej podstaty okrem konkurzného sudcu, ktorý vykonáva dohľad a správca má preto právo dať sa zastupovať v konaní advokátom. V občianskom súdnom konaní má správca rovnaké práva a povinnosti, ako aj iní účastníci konania, teda aj právo dať sa zastupovať advokátom. V tejto .
Merito zaplatenie 71 800,30.-Sk
... doručovania písomnosti advokátom ako zástupcom účastníkov konania nemožno pri teleologickom výklade ustanovenia § 48 ods. 3 O.s.p. prehliadnuť. Advokát v občianskom súdnom konaní vystupuje ako profesionálny zástupca účastníka konania a tomu zodpovedá rozsah jednotlivých úprav v Občianskom súdnom poriadku naň sa vzťahujúcich (porovnaj .
Merito o zaplatenie 2 035,65 € s príslušenstvom
... , ktorej je doručované (Zo súdnej praxe č. 48/2009 v spojení s rozsudkom NS SR č. 2 Cdo 271/2005). Advokát v občianskom súdnom konaní vystupuje ako profesionálny zástupca účastníka konania. Nemožno ho stotožniť s pojmom fyzickej osoby, ktorá je podnikat eľom ako je uvedený .
Merito o vyhlásenie konkurzu
... je totožná s odmenou advokáta za poskytovanie právnych služieb. Pre úpravu trov konania, ktoré vznikli správcovi konkurznej podstaty právne zastúpenému advokátom v občianskom súdnom konaní, tak nemožno aplikovať u st. § 8 vyhlášky č. 493/1991 Zb. S právca konkurznej podstaty zastúpený advokátom je, ako .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.